Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nejpracovitější národ EU? Prý to jsou Řekové!

Marie Bydžovská, Euroskop, 1.6. 2012
Řekové jsou nejpracovitější národ Evropy. Nebo si to alespoň o sobě myslí. V průzkumu veřejného mínění provedeném agenturou Pew Research v osmi zemích EU jako jediní neoznačili za nejpilnější národ Němce, ale sami sebe. Většina lidí v ostatních sedmi zemích, v nichž agentura průzkum prováděla, naopak označila Řeky za nejlínější. Kdo má tedy pravdu?

Agentura Pew Research Center v rozsáhlém průzkumu zjišťovala názory Evropanů na evropskou integraci, ale i jejich postoje k jednotlivým členským zemím EU. Tato část ankety poskytla extrémně zajímavý obrázek o tom, jak vnímají evropské národy sebe sama a své sousedy.

Jak ukazuje následující tabulka, téměř všichni si myslí, že Němci jsou nejméně zkorumpovaný a zároveň nejpracovitější národ. Až na Řeky, kteří, jak ukázaly jejich odpovědi v dalších částech průzkumu, o Němcích nemají valné mínění. Zatímco o své pracovitosti ano.

 

Stereotypy v Evropě

Jak to vidí...

Nejvíce pracovití

Nejméně pracovití

Nejvíce zkorumpovaní

Nejméně zkorumpovaní

  • Brit
Němci Řekové
Italové
Němci
  • Francouz
Němci Italové
Italové Němci
  • Němec
Němci Řekové Italové Němci
  • Španěl
Němci Řekové Italové / Španělé
Němci
  • Ital
Němci
Rumuni
Italové Němci
  • Řek
Řekové
Italové
Řekové
Němci
  • Polák
Němci Řekové Poláci
Němci
  • Čech
Němci Řekové Češi
Němci

 Zdroj: Pew Research Centre


Ale pozor. Překvapivý řecký postoj částečně potvrzuje zjištění mezinárodní organizace OECD. Data pařížské organizace ukazují, že řečtí pracovníci průměrně stráví v zaměstnání 2017 hodin ročně, což je nejdelší doba z celé Evropy. Z 34 členských zemí OECD pracují déle pouze v Jižní Korey (2193 hodin) a v Chile (2068 hodin).

Nejvíce do očí bijící je skutečnost, že téměř na opačném konci žebříčku se s 1408 hodinami nachází Německo. Z Evropanů pouze Nizozemci stráví v práci méně času než naši západní sousedi. Průměrný Řek tedy podle těchto dat pracuje o 40 procent víc času než průměrný Němec.

 

10 nejlepších a 10 nejhorších v Evropě

 

Nejvíce hodin
v práci

Největší produktivita

Nejméně hodin
v práci

Nejmenší produktivita

1.

Řecko

Lucembursko

Nizozemsko

Polsko

2.

Maďarsko

Norsko

Německo

Maďarsko

3.

Polsko

Irsko

Norsko

Turecko

4.

Estonsko

Belgie

Francie

Estonsko

5.

Turecko

Nizozemí

Denmark

Česká republika

6.

Česká republika

Francie

Irsko

Portugalsko

7.

Itálie

Německo

Belgie

Slovensko

8.

Slovensko

Dánsko

Rakousko

Řecko

9.

Portugalsko

Švédsko

Lucembursko

Slovinsko

10.

Island

Rakousko

Švédsko

Island

Velká Británie je na 14. místě v případě hodin strávených v práci i produktivitě.

 Zdroj: OECD

Do statistiky OECD byli započteni i lidé pracující na částečný úvazek, soukromí podnikatelé a práce přesčas. Podle analytika OECD Pascala Marianna proto můžeme vysvětlit tyto výsledky tím, že „řecký pracovní trh je z velké části tvořen soukromníky, především farmáři a provozovateli obchůdků, kteří tráví v zaměstnání dlouhé hodiny". Navíc v Německu je více lidí zaměstnáno na částečný úvazek, podle Marianna přibližně čtvrtina všech pracujících.

Jenomže server BBC si dal práci s tím, že tyto dva faktory odstranil a Řekové stále podle výsledné statistiky pracují o asi 10 procent déle než Němci. Britští novináři tedy vyzkoušeli další teorii, která by mohla záhadu vysvětlit.

Němci mají v průměru o čtyři týdny delší dobu, kterou nepracují kvůli svátkům či nemoci nebo jsou na mateřské. Navíc statistika nezahrnuje nezaměstnané, kterých je ve středomořské zemi mnohem více než v evropském průmyslovém šampionu. Jenomže i pokud zohledníme všechna tato fakta, údajní středomořští lenivci jsou pořád podle statistiky OECD pracovitější než Němci.

Proč tedy Řekové potřebují, aby za ně Němci platili jejich výdaje? Jedním z vysvětlení je rozdílná produktivita práce. Zatímco němečtí pracovníci patří mezi nejproduktivnější, řečtí zaměstnanci se v tabulkách OECD vyšplhali pouze na 24. místo z 34. To je v souladu s tím, že většina ostatních zemí v průzkumu Pew Research označila Řeky za nejméně pilný národ. Trochu bolestné zjištění pro českého čtenáře je to, že Češi jsou v produktivitě práce až za podle nás línými Řeky.

Ovšem možná najdeme vysvětlení záhady nesouladu „řecké pracovitosti" a „evropských záchranných pracích v Řecku" v poznámce pod čarou. Ta upozorňuje, že každá země schraňuje vlastní data a ta nemusí být vždy porovnatelná. Ostatně o řeckých statistikách se toho napsalo již mnoho.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

Ministři projednají energetickou účinnost či obnovitelné zdroje

Jakub Černohorský, Úřad vlády, 11. června 2018

Ministři budou jednat o kybernetické bezpečnosti a mobilitě

Marika Wernerová, Úřad vlády, 7. 6. 2018