Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jean-Claude Juncker zahájil Evropský rok kulturního dědictví

ČTK, Evropská komise, 31. 1. 2018
Brusel Grande Place

Předseda Komise Juncker, společně s Tiborem Navracsicsem, komisařem pro vzdělání, kulturu, mládež a sport a starostou Bruselu Philippem Closem slavnostně zahájili Evropský rok kulturního dědictví. Společně s dalšími členy Komise a politickými představiteli belgického hlavního města tak odstartovali celoroční událost, která má Evropanům připomenout jejich bohaté kulturní dědictví.

Celý rok 2018 se nese v duchu hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“, jehož cílem je dát obyvatelům Unie motivaci k tomu, aby se snažili poznat svou historii a rozmanité kulturní dědictví. 

Ačkoliv se program zaměřuje na širokou veřejnost, zaměřen bude především na mladé Evropany. A to v rámci zachování kulturních tradic, regionálních a národních specifik, ale také gastronomie či řemeslné činnosti.
V rámci Evropského roku kulturního dědictví se také udělují tituly „Evropské hlavní město kultury“, které byly letos uděleny městu La Valetta (Malta) a Leeuwarden (Nizozemsko).


Pozitivní role kulturního dědictví

 

Ke evropskému dědictví se neváže jen dimenze historicko-kulturní, ale také dimenze ekonomická, která tvoří nedílnou součást hospodářského růstu unijních zemí.

Pozitivní vliv na ekonomický růst nelze podceňovat, jelikož v Evropě v této oblasti pracuje více než 300 000 lidí, a dalších více než sedm milionů pracovních míst je navázáno nepřímo, ať již prostřednictvím turismu či stavebnictví.

 

Doprovodný program napříč Unií

 

V této souvislosti se během následujících 12 měsíců napříč Unií uskuteční tisíce různých aktivit, doprovodných programů, výstav a dalších akcí, které mají občanům členských zemí nejen přiblížit jejich dědictví, ale také přispět k péči o něj.

Evropský rok kulturního dědictví bude obsahovat iniciativy a akce na (celo)evropské, národní, regionální i lokální úrovni. Na unijní úrovni se na ní podílí evropské instituce, na státní a regionální úrovni pak jsou aktivity koordinovány jednotlivými členskými státy.

Další podrobnosti k této unijní agendě a bližší informace k doprovodným aktivitám je možné nalézt na oficiálním webu Unie (https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_cs), popř. na webu českého Ministerstva kultury (https://www.mkcr.cz/evropsky-rok-kulturniho-dedictvi-1722.html).

Autor: Libor Škácha

Další články v rubrice

Denně je online 97 % mladých Čechů

Tereza Chlebounová, Euroskop, 15. 8. 2019

Charles Michel: Nejmladší předseda Evropské rady

Tereza Chlebounová, Euroskop, 14. 8. 2019

Co čekat od nového šéfa evropské diplomacie?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 8. 8. 2019

Počet žádostí o azyl v EU klesl na úroveň před rokem 2014

Ministerstvo vnitra ČR, EASO, Eurostat, 07.08.2019