Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministři budou jednat o kybernetické bezpečnosti a mobilitě

Marika Wernerová, Úřad vlády, 7. 6. 2018
kyberpezpečnost, elektronika

Dnes a v zítra se v Lucemburku uskuteční jednání ministrů dopravy a telekomunikací členských států EU. První den zasedání Rady je věnován dopravě a delegaci ČR vede ministr dopravy Dan Ťok. Hlavním diskusním bodem jednání bude balíček mobility, který představuje soubor návrhů, kterým Evropská komise navrhuje reformovat pravidla fungování dopravního trhu EU. Páteční Rada ve formaci pro telekomunikace se bude kromě telekomunikací a jednotného digitálního trhu věnovat také kybernetické bezpečnosti. Delegaci ČR povede náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

V průběhu uplynulých 12 měsíců představila Evropská komise pod názvem „balíček mobility“ tři soubory opatření, jejichž cílem je přispět ke zlepšení sociálních podmínek řidičů v nákladní dopravě v EU a celkově revidovat pravidla fungování dopravního trhu EU.

Právě tato opatření, která byla v posledním půlroce intenzivně projednávána jak v pracovních orgánech Rady EU, tak ve výborech Evropského parlamentu, budou nejvíce očekávaným diskuzním bodem na dnešním jednání Rady pro dopravu, zejména poté, co Evropský parlament již v pondělí přijal svou pozici ke stěžejnímu návrhu celého balíku.

Evropský parlament navrhuje, aby mezinárodní silniční doprava, na níž se dosud nikdy pravidla směrnice o vysílání pracovníků nevztahovala, byla z nového návrhu předpisu předloženého Komisí vyňata.

 

ČR by chtěla společnou pozici ještě před rokem 2019


Česká republika podporuje, aby státy EU v této otázce nalezly společnou pozici co nejdříve, aby mohl být legislativní proces dokončen ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Společná pravidla pro všechny subjekty v EU mohou pomoci odstranit právní nejistotu, která v EU v současnosti v tomto sektoru panuje.

 

Balíček k kyberbezpečnosti


Na pátečním jednání se mezi členskými státy očekává dosažení shody nad textem legislativního návrhu o kybernetické bezpečnosti. Návrh nařízení je součástí tzv. kybernetického balíčku, jenž poprvé přináší komplexnější strategii EU pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Návrh nařízení se zabývá postavením a mandátem Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), z níž Komise navrhuje učinit řádnou agenturu se stálým mandátem.

Oproti původnímu návrhu Komise by se měly země shodnout na posílení vlastních kompetencí v oblasti vzájemné operativní spolupráce. Agentura by tak měla úsilí států EU27 spíše koordinovat.

 

elektronika, kyberbezpečnost
Kyberbezpečnost, elektronická komunikace a téma digitalizace jsou hlavními body zasedání Rady.
Zdroj: Pxhere.com

Elektronická komunikace a digitální agenda


Za zmínku stojí také jeden z dalších bodů programu, v rámci něhož bude bulharské předsednictví informovat delegace o aktuálním stavu jednání o směrnici, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace.

U tohoto legislativního předpisu mělo dojít ve středu v pozdních nočních hodinách k dohodě nad zbývajícími otevřenými otázkami, včetně problematiky regulace mezinárodního volání, mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Po finalizaci textu tak bude možné návrh uzavřít. Tématem pracovního oběda ministrů budou finanční nástroje v digitální oblasti v kontextu nového návrhu víceletého finančního rámce. V závěru obou dnů Rady představí nastupující rakouské předsednictví svůj program.

Autor: Euroskop