Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministři projednají energetickou účinnost či obnovitelné zdroje

Jakub Černohorský, Úřad vlády, 11. června 2018
energetika, účinnost, obnovitelné zdroje

Dnes se v Lucemburku koná jednání ministrů zodpovědných za energetiku členských států EU. Hlavními tématy budou hledání přijatelného kompromisu pro nařízení o spolupráci evropských energetických regulátorů ACER a politická debata k některým návrhům balíčku s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“. Konkrétně se bude bulharské předsednictví pokoušet nalézt kompromis pro jednání v trialozích o návrzích o energetické účinnosti, podpoře obnovitelných zdrojů a správě energetické unie. Delegaci za ČR povede Hana Rambousková, zástupkyně náměstka pro sekci surovin a energetiky.

Od 30. listopadu 2016 probíhají náročná jednání o finální podobě návrhů takzvaného Zimního energetického balíčku s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Název je to vhodný, protože cílem všech návrhů je posunout EU na cestě k produkci čistší energie, snižovat emise skleníkových plynů a zajistit dostatek energie pro všechny.

 

Na trh s elektřinou naváže rakouské předsednictví 

 

Z tohoto balíčku byl zatím schválen jen jediný návrh – návrh směrnice o energetické náročnosti budov a to 14. května 2018. Přesto, že v tomto návrhu byla shoda mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí dostatečně silná, ostatní návrhy se zdají být komplikovanější.

Bulharské předsednictví se rozhodlo věnovat se především návrhům, o kterých se dnes bude jednat především. Návrhy týkající se trhu s elektřinou plánují tento rok pouze otevřít v trialozích a nechat další vyjednávání na rakouském předsednictví v druhé polovině tohoto roku.obnovitelné zdroje
Unijní státy dnes budou jednat o otázkách energetické účinnosti, podpory obnovitelných zdrojů či energetické unie.
Zdroj: Pxhere.com

 

Energetická účinnost a podíl obnovitelných zdrojů

 

Dodnes bylo vyřešeno mnoho technických otázek, ale hlavními problematickými body zůstávají stále ty nejzákladnější – míra ambicí v energetické účinnosti a v podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu členských států. Dalo by se říct, že přibližně polovina států si přeje mnohem vyšší ambice, než ty schválené na energetické Radě v prosinci 2017 a polovina států si přeje spíše nákladově efektivní přístup.

Své slovo v těchto jednáních má i Evropský parlament, který za občany EU bojuje za ještě ambicióznější cíle. Hlavním cílem bulharského předsednictví na této Radě je odblokovat pozice členských států a nalézt kompromis, který by vedl k uzavření těchto legislativních návrhů.

Na konci Rady představí rakouské předsednictví své hlavní priority a Evropská komise seznámí členské státy s novým vývojem v externích energetických vztazích EU.

Autor: Euroskop