Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Eurobarometr: 75 % Čechů vidí pozitivně svou ekonomickou situaci

Evropská komise, Euroskop, 14. 6. 2018
euro_dalekohled_600x345

Polovina Evropanů považuje hospodářskou situaci EU za dobrou, v 18 zemích také vzrostlo pozitivní vnímání stavu národní ekonomiky. Češi přitom vidí národní i svou vlastní ekonomickou situaci výrazně lépe než je celoevropský průměr. Vyplývá to z dat nejnovějšího průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn. Podle průzkumu také stoupá důvěra v EU, od podzimu 2017 se zvýšila v 19 zemích.

Podle nového průzkumu Eurobarometr považuje 50 % Evropanů stav evropské ekonomiky za dobrý. Od podzimu 2017 vzrostl jejich podíl o 2 procentní body a jedná se tak o nejlepší výsledek od roku 2007. Celkem ve 25 státech je s evropskou ekonomikou spokojena většina dotázaných.

Evropané hodnotí pozitivněji také národní ekonomiku svých zemí. Od podzimu 2017 vzrostlo kladné vnímání národní ekonomiky v 18 členských státech, nejvíce v Portugalsku (o 10 procentních bodů na 43 %), Irsku (o 7 procentních bodů na 79 %), Finsku (o 6 procentních bodů na 77 %) a Litvě (rovněž o 6 procentních bodů na 38 %).

Evropané vnímají ekonomiku EU v průměru stále pozitivněji.

Stále více Evropanů hodnotí pozitivně ekonomiku EU i své vlastní země, mezi státy ale panují velké rozdíly. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise

Češi jsou nadprůměrně spokojení se svou ekonomickou situací


Občané České republiky jsou v hodnocení národní ekonomiky nad celoevropským průměrem. Za dobrou ji považuje 70 % dotázaných, zatímco průměr v EU je 49 %. Na 75 % Čechů je také spokojeno s ekonomickou situací své domácnosti, u Evropanů je tento podíl celkově 71 %. 

Mezi státy přetrvávají velké rozdíly. Zatímco například v Nizozemsku a Lucembursku považuje stav národního hospodářství za dobrý 93 % obyvatel, v Řecku jsou to pouze 2 %.

Hodnocení stavu národní ekonomiky a vlastní finanční situace

Zdroj: Eurobarometr

EU důvěřuje většina lidí v 15 zemích


Rok před evropskými volbami stoupá také důvěra v Evropskou unii, která se nachází na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. Důvěra v Unii vzrostla na 42 %, přičemž v 15 členských státech jí důvěřuje většina dotázaných. Nejvyšší důvěra v EU panuje v Litvě (66 %), Portugalsku a Dánsku (v obou zemích 57 %) a v Lucembursku a Bulharsku (shodně 56 %).

V České republice důvěřuje Unii 37 % respondentů, o 2 procentní body více než na podzim loňského roku.

Od podzimu 2017 se důvěra v EU zvýšila celkem v 19 zemích, zejména v Portugalsku (o 6 procentních bodů na 57 %) a ve Slovinsku (o 6 procentních bodů na 44 %). V šesti zemích se naopak snížila, zejména v Belgii (o 6 procentních bodů na 47 %), Maďarsku (o 5 procentních bodů na 44 %) a na Slovensku (o 4 procentní body na 44 %).

Důvěra v EU zůstává vyšší než v národní vlády nebo parlamenty. 42 % Evropanů důvěřuje Evropské unii, zatímco 34 % důvěřuje parlamentu a vládě své země.


Důvěra v EU, národní vládu a parlament

Zdroj: Eurobarometr

Nejpozitivnější obraz má EU v Irsku


Celkem 40 % Evropanů podle průzkumu vnímá Evropskou unii pozitivně. Zhruba pětina (21 %) k ní zastává negativní postoj a 37 % dotazovaných zaujímá neutrální stanovisko. Nejvíce lidí vidí Unii pozitivně v Irsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v obou zemích 56 %) a Lucembursku (54 %).

V České republice má Unie pozitivní obraz podle méně lidí, než je celoevropský průměr. Pozitivně ji hodnotí 31 % dotázaných.

Vnímání obrazu EU

Zdroj: Eurobarometr

Budoucnost Unie vidí většina lidí optimisticky


Většina Evropanů (58 %) je optimistická ohledně budoucnosti EU. To platí pro všechny členské státy kromě Řecka a Spojeného království. V Řecku je i přes nárůst optimismu o 5 procentních bodů 53 % pesimistů oproti 42 % optimistů, ve Spojeném království je 48 % oproti 43 % optimistů.

Optimismus je nejvyšší v Irsku (84 %), Portugalsku (71 %), Lucembursku (71 %) a na Maltě, v Litvě a v Dánsku (ve všech třech zemích 70 %). Nejmenší je naopak ve Francii (48 %), na Kypru a v Itálii (v obou zemích 54 %).

Hlavním problémem EU je podle průzkumu migrace a terorismus


Za hlavní výhody EU považují Evropané volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU (58 %) a mír mezi členskými státy EU (54 %).

Mezi hlavní problémy, kterým Unie v současné době čelí, řadí přistěhovalectví (pokles o 1 procentní bod na 38 %) a terorismus (pokles o 9 procentních bodů na 29 %). S odstupem následuje hospodářská situace (18 %), stav veřejných financí v členských státech (17 %) a nezaměstnanost (14 %).

Hlavní problémy EU a národních států

Zdroj: Eurobarometr

Na úrovni jednotlivých států zůstává hlavní obavou nezaměstnanost (25 %), zdravotnictví a sociální zabezpečení (23 %) a přistěhovalectví (21 %). Zdravotnictví a sociální zabezpečení dosáhlo nového rekordu a je nyní na druhém místě poprvé od jara 2007.

Češi považují za hlavní problém své země rostoucí ceny a náklady za bydlení (35 %) a penze (29 %), naopak nezaměstnanost vidí jako závažný problém jen 4 % dotázaných.

Lidé pociťují výhody volného pohybu či levnějšího volání


Ve srovnání se situací na jaře 2014 má více občanů nyní pocit, že mají prospěch z hlavních iniciativ Unie. Oceňují zejména absenci nebo menší četnost hraničních kontrol při cestování do zahraničí (53 %), levnější volání při používání mobilního telefonu v jiné zemi EU (48 %), posílení práv spotřebitelů při nákupu zboží či služeb v jiné zemi EU (37 %), nebo zlepšení práv cestujících v letecké dopravě (34 %).

Projevují také silnou podporu prioritám, které stanovila sama Komise. Volný pohyb prosazuje 82 % respondentů a společnou bezpečnostní a obrannou politiku 75 %. Poprvé byli občané také dotázáni na jejich stanovisko ohledně obchodní politiky EU – podporu jí vyjádřilo 71% respondentů.

Celkem 70 % Evropanů se cítí být občany EU. Poprvé od jara 2010 sdílí tento názor většina respondentů ve všech členských státech.

Kompletní výsledky standartního Eurobarometru pro jaro 2018 jsou k dispozici zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop