Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský sbor solidarity přilákal už skoro 72 000 lidí

Tereza Chlebounová, Euroskop, 23. 8. 2018
Evropský sbor solidarity

Již téměř 7000 Evropanů se zúčastnilo projektů Evropského sboru solidarity, který umožňuje mladým lidem získat nové zkušenosti a dovednosti a zároveň pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Do sboru se od jeho vzniku v roce 2016 přihlásilo téměř 72 000 lidí, kteří si mohou vybírat z široké nabídky projektů v Evropě i mimo ni.

Největší zájem vzbudila iniciativa ve Španělsku, kde se zatím do Evropského sboru solidarity přihlásilo 11 116 mladých lidí. Vysoký počet účastníků má na svém kontě také Itálie (10 754) a Francie (6 830). V České republice se dosud stalo členy 783 lidí. Mezi účastníky převažují ženy, které tvoří 66 % celkového počtu přihlášených.

Do Evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé nejenom z členských zemí Evropské unie, ale také z Makedonie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Turecka. Od zahájení činnosti se do sboru přihlásilo 7227 lidí z těchto zemí – největší počet účastníků pochází z Turecka (6 767), Makedonie (285) a Norska (142).

Evropský sbor solidarity podle národnosti účastníků.

K srpnu 2018 je podle údajů Evropské komise v Evropském sboru solidarity zaregistrováno 71 652 lidí. Zdroj: Evropská komise

V Česku proběhlo již 139 projektů


Vytvoření Evropského sboru solidarity ohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Unie 14. září 2016. Od prosince téhož roku, kdy byla iniciativa oficiálně spuštěna, vyjelo na projekt do zahraničí už téměř 7000 mladých Evropanů. Největší počet solidárních aktivit připadá na Itálii, kde se jich uskutečnilo nebo právě běží celkem 631. Víc než 500 projektů proběhlo v Rumunsku (568) a Španělsku (538).

V České republice se od prosince 2016 uskutečnilo 139 aktivit. Momentálně se účastníci Evropského sboru solidarity mohou hlásit na více než desítku projektů v ČR – mohou například vypomáhat v rodinném centru Klubíčko v Kroměříži, v environmentálním vzdělávacím centru Kaprálův Mlýn u Brna nebo vymýšlet volnočasové aktivity pro děti a mládež v Holešově.

Aktivity pomohou uplatnit se na trhu práce


Založení Evropského sboru solidarity má přispět k řešení společenských či environmentálních problémů a různých krizových situací. Především se však jedná o reakci Evropské komise na masovou nezaměstnanost mladých lidí v EU, kterou prohloubila finanční krize, a na dlouhodobě vzrůstající euroskepticismus.

Členové sboru solidarity nejen pomáhají místním komunitám v Evropě a partnerských zemích, ale zároveň získávají nové zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se na pracovním trhu.

 

Do Evropského sboru solidarity se přihlásilo již téměř 72 tisíc mladých lidí.

Zapojení v Evropském sboru solidarity může mladým lidem pomoct uplatnit se na trhu práce, nejvíc se jich hlásí v jihoevropských zemích. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise

Sbor nabízí dobrovolnictví, stáže či pracovní umístění


Zaregistrovaní účastníci ve věku 18-30 let se mohou podílet na nejrůznějších projektech, jako je pomoc při odklízení následků přírodní katastrofy, práce v komunitách s různými sociálními problémy nebo třeba v centrech pro uchazeče o azyl. Mezi další témata projektů patří například inkluze, životní prostředí, občanství nebo sport.

Délka projektů se obvykle pohybuje od 2 do 12 měsíců a nejčastěji jsou realizovány na území Evropské unie. Mohou probíhat formou neplacené dobrovolné aktivity na plný úvazek, profesní aktivity v podobě stáže, učňovské přípravy či pracovního umístění.

Na projekty dá EU 44 milionů eur


V pátek 10. srpna Evropská komise zveřejnila první ze série výzev k předkládání návrhů nových projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Z rozpočtu EU bylo na vybrané projekty vyčleněno celkem 44 milionů eur.

Do roku 2020 Komise počítá se zapojením nejméně 100 tisíc mladých Evropanů. V příštím víceletém finančním rámci pro období 2021-27 navrhla vyčlenit na činnost Evropského sboru solidarity 1,26 miliard eur, aby se tak projektů mohlo zúčastnit nejméně dalších 350 000 mladých lidí.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop