Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Brexit: Irská hranice jako klíčová proměnná na cestě k dohodě

Euroskop, Politico.eu, 15. 10. 2018
brexit

Odchod Spojeného království z Evropské unie se blíží. Vystoupení Londýna je plánováno na březen 2019 a hledání shody na konečném znění rozvodové smlouvy vrcholí. Server Politico.eu nedávno publikoval text týkající se otázky brexitu se zaměřením na podobu budoucího vztahu EU-Spojené království, zejména s ohledem na režim při irsko-severoirské hranici. Euroskop Vám v následujících řádcích přináší to nejdůležitější z něj.

Do plánovaného vystoupení Británie z EU v tuto chvíli zbývá méně než šest měsíců. Ačkoliv na značné části textu o odchodu Londýna již panuje shoda, nejisté však stále zůstává budoucí uspořádání na hranici mezi unijní Irskou republikou a Severním Irskem, které jako součást Spojeného království EU opustí.

Podle slov hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera, která minulý týden pronesl v Evropském parlamentu, se obě strany blíží ke kompromisu. Barnier poznamenal, že podle něj panuje shoda na 80 až 85 % textu. "Dohody lze dosáhnout do 17. října, pokud nynější vyjednávání dovedeme do zdárného konce," podotkl Barnier k současné situaci na poli brexitu

K otázce aktuálního stavu jednání se má 17. října, ještě před samotným zasedáním Evropské rady, sejít také Evropská rada dle čl. 50, tedy lídři členských zemí ve formátu zemí EU-27 (bez zástupce Británie). Zde se má debatovat také další společný postup unijní sedmadvacítky. Je však možné, že ještě před Evropskou radou by britská diplomacie mohla uveřejnit nový návrh právě k textu „rozvodové smlouvy.“

 

Nouzový plán, tzv. backstop

 

Obě strany předem deklarovaly záměr dohodu o vystoupení uzavřít do října, aby byl do 29. března 2019, kdy Británie z EU odchází, čas na její ratifikaci na obou stranách kanálu La Manche. Ta totiž může ve všech členských zemích nějaký čas trvat.

V souvislosti s možným krachem jednání se hovoří o tzv. „bezpečnostní pojistce“ či „bezpečnostním scénáři“ (tzv. backstopu). Tento koncept mám mít charakter jakési „záruky“ pro případ, že nebude nalezen lepší systém v rámci vyjednávání budoucího vztahu; tento scénář však není preferovaným řešením ani ze strany Velké Británie, ani EU.

Bruselští vyjednávači chtějí v případě použití pojistky udržet Severní Irsko v unijním hospodářském a celním prostoru, což by ale znamenalo rozdílné podmínky pro Severní Irsko a zbytek Británie. To je pro Londýn nepřijatelné. V otázce backstopu Londýn upřednostňuje, aby v případě aktivace pojistky platil nouzový plán na celé Spojené království, nikoliv pouze pro oblast Severní Irsko.

Brusel i Londýn přitom chtějí na irsko-severoirské hranici v zásadě zachovat co nejvolnější režim, ať už s dohodou, nebo bez ní. Vyjednávací tým EU trvá na tom, že mezi Unií a Spojeným královstvím musí i do budoucna existovat kontrola zboží. Ta by však neměla probíhat přímo na irsko-severoirské hranici, aby tak nebyla ohrožena její průchodnost. Jaké scénáře jsou k hranici mezi Irskem a Severním Irskem nejvíce diskutovány?

 

Dominic Raab, Michel Barnier
Dominic Raab se svým unijním kolegou Michelem Barnierem během jednání o budoucí podobě britsko-unijních vztahů. Zdroj: ČTK

 

Backstop bridge – Británie v celní unii

 

„Backstop bridge“ je termín označující letos v červnu předložený britský návrh (označení jako tzv. backstop bridge mu přidělil vysoce postavený britský úředník), jenž v zásadě počítal s tím, že by Británie byla dočasně v celní unii s EU – aplikovala by společné tarify na zboží ze třetích zemí a plnila další povinnosti spojené se společnou obchodní politikou.

Tento režim by mohl fungovat po konci přechodného období, pakliže by ani do té doby nebyla nalezena shoda dohodě o volném obchodu mezi oběma stranami. Jedná se tedy o časově nevymezenou vyriantu.

S tímto však unijní vyjednavači nesouhlasí. Konkrétně zaznívají hlasy k tomu, že: „by Británie využívala možností a výhod celní unie, aniž by se na ni vztahovaly závazky, které z tohoto členství plynou,“ uvedl server Politico.eu. Tato politika je častokrát označována jako tzv. „cherry picking“ – vyzobávání třešniček.

 

Backstop bridge – časově omezená celní unie

 

Návrh, obdobný tomu předchozímu, by taktéž znamenal existenci celní unie s tím rozdílem, že by její existence byla stanovena na určitou stanovenou dobu. Ani s tímto, časově omezeným plánem unijní vyjednávací tým nesouhlasí. A negativně se k němu staví také zastánci brexitu (ať již zástupci Konzervativců nebo Labouristů).

Plán totiž nezapadá do jejich koncepce o obchodních smlouvách. Návrh by víceméně vylučoval možnost, aby si Británie s ostatními státy/obchodními partnery (volně) vyjednala obchodní dohody a formy hlubší hospodářské spolupráce.

Podle Politica někteří zastánci brexitu by s takovýmto britsko-unijní urovnáním souhlasili maximálně do roku 2022, kdy se mají ve Spojeném království konat parlamentní volby. Další, zejména pak tvrdí zastánci brexitu, s ním nesouhlasí vůbec.

 

Backstop – regulační kontroly  

                                

Další záležitostí britského návrhu je uspořádání na severoirské hranici, resp. budoucí režim na hranici Severního Irska. Původní záložní scénář počítal s tím, že Severní Irsko bude zahrnuto do společné regulatorní oblasti.

To by de facto znamenalo, že pokud by se nepodařilo Unii a Británii nepodařilo vyřešit uspořádání na hranicích, Severní Irsko by pod určitými pravidly (např. pro zemědělské a potravinářské výrobky) zůstalo součástí trhu EU, aby se tak předešlo vzniku tvrdé hranice s celními kontrolami.

Tuto otázku považují obě strany za svou prioritu. V této otázce je britská centrální vláda připravena učinit kompromis a umožnit dodatečné kontroly při pohybu zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Problémem však je to, že Konzervativní strana spoléhá na hlasy severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která se staví proti jakýmkoliv ekonomickým překážkám v Irském moři.

Otázkou zůstává, jak by případné kontroly probíhaly, aby představovaly co nejmenší omezení a co zajistily co nejhladší průběh vzájemného obchodu.

Během sjezdu Konzervativní strany, který se uskutečnil minulý týden, se předsedkyně DUP Arlene Fosterová k této otázce jasně vyjádřila proti jakýmkoliv ekonomickým překážkám, ať „již regulatorní či celní povahy.“ „Naši pozici jsem premiérce zopakovala, chápe ji a očekávám, že ji bude respektovat,“ poznamenala k pozici DUP Fosterová minulý týden a znovu tak potvrdila nekompromisní přístup k této otázce.

Arlene Foster
Arlene Fosterová předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany. Zdroj: ČTK

 

Víkendové jednání a pracovní večeře ve formátu EU-27

 

Během tohoto víkendu byla také svolána schůzka britského a unijního vyjednavače, Dominica Raaba a Michela Barniera, kterou potvrdily britské úřady. V neděli podvečer se také uskutečnila schůzka velvyslanců všech členských zemí v Bruselu (kromě Británie). V některých médiích se v průběhu neděle objevila zpráva, že vyjednávací týmy dospěly k dohodě o brexitu.

Hlavní unijní Barnier však poté potvrdil, že dohody o odchodu Británie z Evropské unie zatím nebylo dosaženo. Na svůj twitterový účet poté uvedl, že se tomu nepodařilo ani navzdory "intenzivnímu úsilí." Dle něj zbývá dořešit klíčová témata, kterými jsou právě režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.  

Od jednání v rámci pracovní večeře lídrů ve formátu EU-27 se tedy neočekává žádný zvrat. Původně bylo plánováno, že lídři by zde měli potvrdit svůj souhlas alespoň s náčrtem podoby smlouvy o odchodu Británie a EU. „Nyní si podle všeho pouze vyslechnou Barnierovu informaci o stavu jednání. Je možné, že lídři 27 zemí dají najevo připravenost k dalším jednáním,“ poznamenala ve své zprávě ČTK.

Otázka budoucího režimu na irské hranici zůstává i po víkendu nejistá. Nedávný sjezd Konzervativců také ukázal, že řada z nich celní unii kritizuje i pro to, že by dle nich „Británie zůstala Unii daleko, než by ve skutečnosti chtěli,“ uvádí Politico.eu. Labouristé naopak vylučují podporu čehokoliv, co nebude zahrnovat setrvání v celní unii. Premiérka Mayová se tak do jisté míry nachází ve schizofrenní situaci, jelikož pro schválení „rozvodové smlouvy“ musí vyvažovat mezi křídlem zastánců tvrdého brexitu, zastánců vstřícnějšího přístupu k EU straníků z Konzervativní strany a daleko více proevropsky naladěnými Labouristy.

Autor: Euroskop