Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Členské země potvrdily pravidla pro lepší ochranu Schengenu

Euroskop, Evropská komise, čtk, 22. 11. 2018
Schengen information system

Unijní státy tento týden potvrdily nová pravidla posilující ochranu Schengenského prostoru. Jedná se o nařízení v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, hraničních kontrol a při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. V rámci nově schválených opatření bude do Schengenského informačního systému (SIS) možné nově vkládat například záznamy o hledaných osobách, ale třeba také o lidech, kteří nemají legální nárok na pobyt na území EU a mají být vráceni zpět do své země.

Schengenský informační systém je rozsáhlý a centralizovaný informační systém, který funguje od roku 2013. Je využíván zejména při kontrolách na vnějších hranicích schengenského prostoru a  zlepšuje prosazování práva a soudní spolupráci ve 30 evropských zemích. Dle dostupných údajů Komise v současné době obsahuje více než 80 milionů záznamů a v roce 2017 v něm bylo provedeno více než 5,2 miliardy konzultací.

Nyní schválené změny navrhla v prosinci 2016 Evropská komise, která je předložila ve snaze zlepšit možnosti, jak reagovat na určité formy závažné trestné činnosti, včetně terorismu a dalších bezpečnostních hrozeb.

Krok unijních zemí byl tedy Komisí pozitivně přijat. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos přijetí návrhu uvítal a uvedl, že: „SIS představuje ústřední prvek Schengenu. Chrání nejen volný pohyb osob v rámci zemí, které se jej účastní, ale chrání také naše občany před osobami, které chtějí této svobody zneužít.“


Nové prvky v SIS


Posílený Schengenský informační systém bude mj. zahrnovat nové záznamy o pachatelích trestné činnosti a o rozhodnutích o navrácení, dále pak posílená ustanovení týkající se pohřešovaných dětí a osob, které potřebují ochranu, vymáhání zákazů vstupu, přísnější pravidla na ochranu údajů, lepší interoperabilitu nebo větší přístup pro agentury EU.

Povinně budou do systému vkládány záznamy o lidech, kterým byl do unijního prostoru volného pohybu vstup zakázán. Do systému bude mít plný přístup také evropská policejní agentura Europol.

Posílená platforma umožní identifikovat podezřelé osoby účinnějším využíváním otisků prstů, otisků dlaní či zobrazení obličeje. Systém bude do budoucna interoperabilní s dalšími migračními a bezpečnostními systémy a má také pomáhat pohraniční stráži a policii v identifikaci nebezpečných pachatelů trestných činů a teroristů a zabránit tak jejich možnému vstupu do schengenského prostoru.

"Systém SIS je ústředním nástrojem výměny informací v EU, který umožnil vysledovat více než 200 000 pachatelů trestných činů a uskutečnit 50 000 zatčení. To podtrhuje jeho význam pro přeshraniční spolupráci v oblasti bezpečnosti," dodává k významu SIS komisař pro bezpečnostní unii Julian King.

Komisař J. King
Komisař pro bezpečnostní unii Julian King. Zdroj: ČTK.

 

Terorismus, trestná činnost a migrace

 

Nově bude Schengenský informační systém posílen prostřednictvím aktualizovaných pravidel, která odstraní potenciální mezery v systému a zavedou několik zásadních změn, pokud jde o typy vloženého záznamu.

Opaření mají ve výsledku přispět k posílení boje proti terorismu a závažné trestné činnosti a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti v celé EU. Nová pravidla mají také pomoci k lepšímu řízení migrace.

Tři nařízení, která státy tento týden přijaly a která posilují využívání Schengenského informačního systému pro účely policejní spolupráce, hraničních kontrol a navracení, musí nyní společně podepsat předseda Evropského parlamentu a zástupce rakouského předsednictví Rady.

Autor: Euroskop