Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Většina Evropanů si poprvé myslí, že jejich hlas má v EU váhu

Euroskop, Evropská komise, 2. 1. 2019
balónky_EU

Počet Evropanů, kteří vnímají Evropskou unii pozitivně, je nejvyšší za posledních 10 let. Vyplývá to z posledního průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn 21. prosince 2018. Poprvé si podle podle něj také většina občanů EU myslí, že jejich hlas má váhu.

Poprvé od roku 2004, kdy byla tato otázka nově položena, většina Evropanů souhlasí s tím, že jejich hlas má v EU váhu. Myslí si to 49 % lidí, zatímco 47 % s tvrzením nesouhlasí a 4 % uvádí, že „neví“. V 16 členských státech převažuje počet lidí, kteří souhlasí s tím, že jejich hlas má v Unii váhu. Nejvyšší podíl těchto respondentů je v Dánsku (73 %), Švédsku (71 %) a Německu (70 %). Naopak nejvíce lidí je opačného názoru v Řecku (79 %), České republice a na Kypru (shodně 72 %).

Celkem 43 % Evropanů vnímá EU pozitivně, což je nejvíce od podzimu 2009. Více než třetina respondentů (36 %) má na EU neutrální názor, zatímco pětina (20 %) ji vnímá. Celkem v 17 členských státech EU vzrostl od posledního průzkumu z jara 2018 podíl respondentů, kteří na EU nahlížejí pozitivně. Největší nárůst zaznamenalo Švédsko (53 %, nárůst o 11 procentních bodů), Španělsko (43 %, nárůst o 10 procentních bodů) a Spojeném království (43 %, nárůst o 9 procentních bodů).

Můj hlas v má v EU váhu - graf

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím tvrzením: "Můj hlas má v EU váhu"? Výsledky uvedeny v %. Zdroj: Eurobarometr

Důvěra v Evropskou unii zůstává na nejvyšší úrovni od podzimu 2010, podle průzkumu jí důvěřuje 42 % Evropanů. Největší důvěře se EU těší v Litvě (65 %), Dánsku (60 %) a Švédsku (59 %). Celkem důvěra převládá v 17 členských státech, zatímco na jaře 218 se jednalo o 15 států. Naopak nejmenší důvěru má EU v Řecku (26 %), Spojeném království (31 %) a České republice (32 %). Občané EU zároveň důvěřují Evropské unii více než své národní vládě a parlamentu – těm důvěřuje pouze 35 % Evropanů.

Ve všech 28 členských státech se většina respondentů cítí být občany Evropské unie, v celé EU se jedná o 71 % Evropanů. Nejvíce lidí tento pocit sdílí v Lucembursku (89 %), nejméně se za občany EU považují Bulhaři (51 %). V České republice se cítí být evropskými občany 56 % obyvatel.

Důvěřujete nebo nedůvěřujete Evropské unii?

Spíše důvěřujete nebo nedůvěřujete Evropské unii? Výsledky uvedeny v %. Zdroj: Eurobarometr

Nejvíce vzrostla obava ze změn klimatu


Hlavní obavou zůstává mezi Evropany přistěhovalectví, které uvedlo 40 % dotázaných. Migrace je zmiňována dvakrát častěji než terorismus (20 %), který i přes velký pokles zůstává nadále druhou největší obavou.

Na třetím místě skončila obava o stav veřejných financí členských států (19 %), která se poprvé od podzimu roku 2014 objevila mezi trojicí hlavních obav. Překonala obavy spojené s hospodářskou situací, které se tak nyní poprvé od podzimu 2010 nacházejí na čtvrté příčce (18 %). Největší nárůst zaznamenala obava ze změn klimatu, která vzrostla o 5 procentních bodů – uvedlo ji 16 % respondentů.

Přestože nezaměstnanost zaujímá na úrovni EU až šesté místo (13 %), na vnitrostátní úrovni zůstává hlavní obavou, kterou sdílí necelá čtvrtina obyvatel (23 %). I přesto se jedná o nejnižší číslo od roku 2007. Poprvé od podzimu 2008 se na jedné z prvních dvou příček objevily také obavy z rostoucích cen, inflace a vysokých životních nákladů. Ty se dělí o druhé místo s migrací – oboje uvedlo jako hlavní obavu na národní úrovni 21 % lidí.

Jaké jsou podle Vás dvě hlavní výzvy, kterým EU čelí?

Jaké jsou podle Vás dvě hlavní výzvy, kterým EU v současnosti čelí? Výsledky jsou uvedeny v %. Zdroj: Eurobarometr

Podpora eura se drží na rekordní úrovni


Dvacet let po zavedení jednotné měny zůstává podpora hospodářské a měnové unie a eura na rekordní úrovni – tři čtvrtiny respondentů (75 %) v eurozóně jsou zastánci společné měny EU. Velká většina respondentů (83 %) podporuje „volný pohyb občanů EU“, v každém členském státě EU tento názor sdílí více než dvě třetiny respondentů.

Hospodářskou situaci v Evropě považuje většina občanů EU za dobrou (49 %), naopak 38 % respondentů má za to, že se evropskému hospodářství vede špatně. Stav národního hospodářství hodnotí jako dobrý nejvíce lidí na Maltě (95 %), v Lucembursku a Nizozemsku (shodně 91 %). Na opačném konci žebříčku skončilo Řecko (6 %), Chorvatsko (16 %), Španělsko a Bulharsko (shodně 18 %). V České republice vidí hospodářskou situaci pozitivně 69 % obyvatel.

Jak hodnotíte situaci (národní) ekonomiky?

Jak hodnotíte situaci národní ekonomiky? Výsledky jsou uvedeny v %. Zdroj: Eurobarometr

Průzkum proběhl ve dnech 8. až 22. listopadu a zúčastnilo se ho celkem 32 600 lidí ze všech členských států EU. Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop