Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jen pro 71 % Čechů je důležité, aby médiím nehrozilo zastrašování

Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 7. 2019
keyboard

Devět z deseti občanů EU považuje za důležité, aby média a novináři mohli kritizovat vládu, aniž by jim hrozilo zastrašování. V České republice s tímto názorem souzní jen 71 % dotázaných. Jako zásadnější téma vnímají Češi korupci - pro 90 % je důležité, aby se řádně vyšetřovaly případy korupce, do nichž jsou zapleteni politici. Zároveň ale 95 % dotázaných považuje za nezbytné zlepšení v této oblasti. Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, který se zaměřil na dodržování zásad právního státu.

Víc než čtyři pětiny občanů EU přikládají dodržování zásad právního státu velký význam a domnívají se, že je potřeba situaci v této oblasti zlepšit. Podle 89 % občanů je nezbytné, aby byly zásady právního státu dodržovány ve všech ostatních členských státech EU, v Česku si totéž myslí 78 % dotázaných.

Podle průzkumu Eurobarometr víc než 8 z 10 Evropanů uvádí, že je pro ně důležitá účinná soudní ochrana nezávislými soudy, rovnost před zákonem a řádné vyšetřování a stíhání korupce. Víc než 80 % občanů EU také podporuje zlepšení ohledně klíčových zásad právního státu.

Respondenti v průzkumu také vyjádřili silnou podporu úloze médií a občanské společnosti při pohánění těch, kteří jsou u moci, k odpovědnosti. Většina občanů (56 %) má nicméně pocit, že o situaci v oblasti právního státu není dostatečně informována.

Respekt k zásadám právního státu

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Češi přikládají menší důležitost roli médií a občanské společnosti


Průzkum zároveň ukazuje, že Češi přikládají principům právního státu menší důležitost než je evropský průměr. Nejvýrazněji se tento rozdíl projevuje v oblasti působení médií a občanské společnosti. V rámci EU je podle 90 % občanů zásadní nebo důležité, aby média a novináři mohli kritizovat vládu, aniž by jim hrozilo zastrašování. Stejného názoru je ale jen 71 % Čechů.

Pouze 74 % si jich také myslí, že je důležité, aby existoval široký okruh médií, která budou dostatečně informovat a vyjadřovat rozdílné názory. V EU považuje tento aspekt za zásadní nebo důležitý 89 % občanů, tedy o 15 procentních bodů více.

Nejvíce se pak Češi názorově rozcházejí v otázce svobodného působení občanské společnosti. Zatímco 87 % obyvatel EU je přesvědčeno, že je důležité, aby organizace a aktivisté občanské společnosti mohli svobodně působit a kritizovat vládu nebo významné ekonomické subjekty bez nepříznivých důsledků, v ČR s tímto tvrzením souhlasí jen 67 % občanů.

Role médií a občanské společnosti

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Důležitým tématem je pro Čechy boj s korupcí


Češi naopak názorově souznějí s ostatními občany EU v otázce korupce. Pro drtivou většinu Čechů (90 %) i obyvatel EU celkově (94 %) je například zásadní nebo důležité, aby korupce, do níž jsou zapleteni veřejní činitelé a politici, byla řádně vyšetřena a odpovědné osoby byly předány spravedlnosti.

Naprostá většina Čechů v této oblasti vidí prostor pro zlepšení. Podle 95 % je zapotřebí v ČR zlepšit vyšetřování veřejných činitelů a politiků zapojených do korupce, zatímco v rámci EU si totéž o své zemi myslí 89 % dotázaných. Víc než 9 z 10 Čechů považuje za nutné zlepšit situaci v otázce střetu zájmů veřejných činitelů a politiků, nedostatky vidí také v tom, že se rozhodnutí nepřijímají ve veřejném zájmu ale pro vlastní výhody politků.

Nezbytné je podle víc než 90 % Čechů také zkrátit délku a snížit náklady soudních řízení nebo zajistit, aby policie a státní zastupitelstvo nebyly ovlivňovány politiky nebo ekonomickými zájmy při vyšetřování trestných činů spáchaných politiky nebo vlivnými osobami.

Boj proti korupci, střetu zájmů a protekci

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Evropská komise chce posílit právní stát v EU


Evropská komise současně se zveřejněním výsledků Eurobarometru ohlásila nová opatření, která mají za cíl právní stát v Evropě dále posílit. „Evropský soudní dvůr nedávno potvrdil, že právní stát je pro fungování EU zásadní. Jeho význam uznává i naprostá většina občanů EU. V posledních pěti letech se však stal terčem různých útoků. Evropská komise proti těmto útokům usilovně bojuje s pomocí nástrojů, které máme k dispozici, a v tomto úsilí ani nadále nepoleví,“ uvedl ve středu místopředseda komise Frans Timmermans.

Dodržování pravidel právního státu by podle názoru Evropské komise mělo být v členských zemích EU pravidelně monitorováno a vyhodnocováno. Prověrky by se zaměřily například na problémy s prosazováním zákonů, nedostatky v právní ochraně ze strany nezávislých soudů či nerespektování oddělení moci výkonné a soudní. Prověřována by měla být i schopnost států účinně potírat korupci a tam, kde je souvislost s unijním právem, i otázky související s nezávislostí médií a volebním systémem.

Pokud budou zjištěny problémy, měla by být unijní reakce rychlejší, koordinovaná a přesněji definovaná. Komise má také v plánu zvýšit v členských státech povědomí o tom, co to vláda práva vlastně je.

Rozmanitost médií a možnost novinářů pracovat bez zastrašování jsou pro Čechy méně důležité než je tomu v EU obecně

Rozmanitost médií a možnost novinářů pracovat bez zastrašování jsou pro Čechy méně důležité, než je tomu v EU obecně. Zdroj: Pixabay.com

Kompletní zpráva Eurobarometru i výsledky průzkumu pro Českou republiku jsou k dispozici zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

EU má největší soustavu chráněných území na světě

Tereza Chlebounová, Euroskop, 10. 10. 2019

Jourová prošla grilováním hladce, jiní komisaři mají problémy

Tereza Chlebounová, Euroskop, čtk, 9. 10. 2019

Grilování v Evropském parlamentu: Kdo obhájí post komisaře?

Tereza Chlebounová, Euroskop, čtk, 1. 10. 2019

Evropský den jazyků 2019 připomene rozmanitost Evropy

Tereza Chlebounová, Euroskop, 26. 9. 2019