Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Počet žádostí o azyl v EU klesl na úroveň před rokem 2014

Ministerstvo vnitra ČR, EASO, Eurostat, 07.08.2019
Migrace

Podle Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO klesl počet žádostí o azyl v zemích EU již třetí rok po sobě. Čísla v roce 2018 se tak vrátily na úroveň před vypuknutím migrační krize v roce 2014. Přesto je však ještě brzy na to, aby bylo možné z této změny vyčíst dlouhodobý trend. 

Podle zprávy EASO za rok 2018 evidovaly státy EU 664 480 žádostí o mezinárodní ochranu, což znamená, že došlo k poklesu počtu žádostí již třetí rok v řadě, tentokráte o 10 %. Přibližně 9 % žádostí za rok 2018 byly žádosti opakovaných žadatelů. Evropský průměr žádostí o mezinárodní ochranu je tak poměrně stabilní. To se ovšem netýká všech jednotlivých států EU, některé země jsou takříkajíc v první linii v počtu žádostí o azyl.


Nejvíce žádostí o azyl obdrželo Německo


Nejvíce žadatelů pocházelo ze Sýrie (13 %), Afghánistánu (7 %) a Iráku (7 %). Zbylí žadatelé pochází nejvíce z Pákistánu, Nigérie, Íránu, Turecka, Albánie a Gruzie. Pětina všech žádostí byla tvořena státními příslušníky ze zemí, které byly  osvobozeny od vízové povinnosti pro vstup do schengenského prostoru, což se týká již zmíněných Gruzínců a Albánců. Většina žadatelů podala žádost o azyl v Německu, Francii, Řecku, Itálii a Španělsku. Právě do těchto pěti zemí směřovaly tři čtvrtiny všech žádostí o azyl podaných v EU.

Německo obdrželo nejvíce žádostí (184 180), což je trend uplynulých sedmi let, a to i přes pokles o 17 % oproti roku 2017. Naproti tomu ve Francii roste počet žádostí (120 425) již čtvrtým rokem. Na konci roku 2018 čekalo na rozhodnutí v otázce azylu 896 560 žadatelů. V porovnání s rokem 2017 se jedná o 7 % pokles. V České republice bylo ke konci roku 2018 zaznamenáno 858 nevyřízených žádostí.

Ilustrační foto

Uprchlický tábor v Řecku. Zdroj Evropská Komise

 Nejmenší šance získat azyl je v České republice


V České republice podle údajů ministerstva vnitra podalo za rok 2018 žádost o mezinárodní ochranu celkem 1702 lidí, z čehož nejvíce bylo žadatelů z Ukrajiny (415), Gruzie (169), Kuby (154) a Arménie (117). Z celkového počtu 1702 žádostí o azyl bylo 342 opakovaných žádostí a mezi zájemci převažovali muži. Počet žádosti žen čítal 492 a žádosti nezletilých 269. Za rok 2018 byl azyl udělen 47 lidem a 117 lidem byla udělena doplňková ochrana. Zamítnuto bylo 750 žádostí a zastaveno řízení v 828 případech. Podle dat Eurostatu je nejmenší podíl úspěšných žádostí o azyl v rámci EU právě v České republice.

Autor: David Březina, Euroskop