Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Eurobarometr: Češi chtějí hlavně bezpečí, klima je tolik netrápí

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11.12. 2019
ice

Evropský parlament by se podle nejvíce Čechů (39 %) měl věnovat v první řadě boji proti terorismu, necelá třetina občanů EU označuje za prioritu boj s klimatickými změnami. Ty také Evropané vnímají jako nejzávažnější téma z hlediska životního prostředí. Čechy daleko více znepokojuje rostoucí množství odpadu nebo nedostatek pitné vody. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr, který zjišťoval, jaká politická témata by podle občanů měla být prioritou pro Evropský parlament.

Pořadí priorit se v jednotlivých členských státech výrazně liší. V rámci celé EU nicméně letos poprvé dominuje boj proti změnám klimatu a ochrana životního prostředí – prioritně by se jí měli europoslanci zabývat podle 32 % evropských občanů. Na 31 % dotázaných označilo za prioritu řešení sociálního vyloučení a chudoby. Podle necelé čtvrtiny občanů EU (24 %) by se měl Evropský parlament zaměřit především na boj proti nezaměstnanosti, stejný podíl, tedy o 15 procentních bodů méně než v ČR, klade důraz na boj proti terorismu.
 
Češi kladou nadále na první místo zajištění bezpečnosti – podle 39 % by měl Evropský parlament při své práci dát přednost boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, 34 % dotázaných považuje za prioritu ochranu vnějších hranic EU. Klimatické změny vnímá jako zásadní téma necelá čtvrtina Čechů (23 %).
 
Jakým oblastem by měl dát Evropský parlament přednost?
Zdroj: Eurobarometr, Evropský parlament
 

Klimatické změny – hlavní problém pro 52 % Evropanů

 
Během posledního roku Evropa zaznamenala řadu prostestů vedených mladými lidmi na podporu boje proti změnám klimatu, které mobilizovaly miliony lidí v EU i po celém světě. Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že většina občanů EU (52 %) pokládá změnu klimatu za nejzávažnější environmentální problém. Následuje znečišťování ovzduší (35 %), znečišťování moře (31 %), odlesňování (28 %) a rostoucí množství odpadu (28 %). Téměř 6 z 10 dotázaných Evropanů věří, že mládeží vedené protesty přispěly k přijetí politických opatření v oblasti změny klimatu na evropské i národní úrovni.
 
Češi vnímají jako nejzávažnější problém rostoucí množství odpadu (39 %), nedostatek pitné vody (34  %) a znečištění ovzduší (32 %). Obyvatele ČR znepokojují také častá sucha nebo záplavy a odlesňování (30 %). Změnu klimatu vnímá jako prioritní téma pouze 28 % respondentů. K dopadům prostestů Češi zaujímají skeptičtější postoj, většina se nedomnívá, že by přispěly k většímu množství politických opatření doma (58 %) nebo v EU (52 %).
 
Nejzávažnější problémy životního prostředí
Zdroj: Eurobarometr, Evropský parlament

Češi nechtějí silnější Evropský parlament

 
Nejdůležitějšími evropskými hodnotami, které by měl europarlament přednostně hájit, jsou podle průzkumu lidská práva ve světě (48 % v EU, 45 % v ČR) a svoboda projevu (38 % v EU, 37 % v ČR). V celoevropském žebříčku stojí zároveň na druhém místě rovnost mužů a žen (38 %), kterou Češi zařadili až na čtvrté místo (29 %). Přednost v Česku dostala solidarita mezi členskými státy - třetina dotázaných (v ČR i EU) ji považuje za hodnotu, kterou by měli europoslanci obhajovat především.
 
Občané EU si zároveň přejí, aby Evropský parlament hrál v budoucnu důležitější roli. 58 % dotázaných si přeje silnější parlament, což je o 7 procentních bodů více než na jaře 2019 a nejvyšší podíl od roku 2007. Stejný názor má však jen 36 % Čechů, naopak 51 % by raději váhu parlamentu snížilo.
 
Většina Čechů (54 %) je spokojena s fungováním demokracie v EU, průzkum v této otázce zaznamenal výrazný nárůst oproti loňskému roku, a to o 10 procentních bodů. Češi jsou tak s demokracií v Evropě spokojenější než obyvatelé EU celkově (52 %).
 
Fungování demokracie v EU
Zdroj: Eurobarometr, Evropský parlament
 

48 % Čechů nevnímá členství v EU kladně ani záporně

 
Celkem tři čtvrtiny Evropanů (77 %) by chtěly být lépe informovány o činnostech evropských orgánů. Občané mají největší zájem o konkrétní důsledky právních předpisů EU na lokální, regionální a národní úrovni a o práci Evropského parlamentu a jeho členů.
 
Téměř šest z deseti Evropanů (59 %) příznivě hodnotí členství své země v EU, podpora ze strany občanů tak zůstává vysoká již třetím rokem. Naopak v České republice členství v EU označilo za dobrou věc jen 37 % dotázaných, zatímco 48 % jej nevnímá ani pozitivně, ani negativně.
 
Ilustrační foto klimatická změna
Evropané berou změny klimatu vážněji než Češi, rozdíl ve vnímání jejich závažnosti činí 24 procentních bodů. Zdroj: Pixabay.com
 
Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Bezpečnost na evropských silnicích v letech 2010-2019

Euroskop, Evropský parlament, 11.08.2020

Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 30. 6. 2020

Projeďte se na kole po evropských cyklotrasách EuroVelo

David Březina, Petr Pospíšil, 18.6.2020