Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nová pravidla zjednodušují evropskou občanskou iniciativu

Tereza Chlebounová, Euroskop, 23. 1. 2020
Evropská občanská iniciativa

Více času, větší flexibilita, či méně formulářů - od ledna 2020 platí nová pravidla, která usnadňují občanům zapojit se do vytváření legislativy Evropské unie. Svoje návrhy mohou předkládat prostřednictvím evropské občanské iniciativy, která funguje od roku 2012.

Evropská občanská iniciativa dává občanům možnost podílet se na utváření EU a vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla nové právní předpisy. Po zaregistrování iniciativy je potřeba během 12 měsíců nasbírat alespoň 1 milion podpisů lidí z nejméně čtvrtiny členských států. Komise se následně musí návrhem zabývat a rozhodnout, jaká opatření přijme.
 
Od 1. ledna 2020 vstoupila v platnost nová pravidla, která mají  využívání iniciativy usnadnit a poskytnout organizátorům větší podporu.
 

Načasování si určí sami organizátoři

 
Podle nových pravidel si mohou organizátoři vybrat, kdy začne běžet lhůta pro sbírání podpisů na podporu jejich návrhu. Datum si mohou sami určit kdykoli v období do 6 měsíců od zaregistrování iniciativy. To jim umožňuje získat více času na přípravu kampaně na přesvědčování občanů. Dosud začínala lhůta pro sbírání podpisů běžet automaticky v den registrace.
 
Kromě toho mohou organizátoři po sesbírání podpisů využít lhůtu 3 měsíců, aby podpisy připravili k ověření příslušným orgánům členských států. Po kontrole jejich platnosti mají opět 3 měsíce na to, aby iniciativu předložili Komisi. Doba, během které Komise iniciativu posuzuje, se prodlouží na 6 měsíců. Změny by měly vyjít vstříc organizátorům a zajistit, že iniciativa bude lépe připravena.
 
 
Evropská občanská iniciativa
Od dubna 2012 podali občané EU celkem 96 žádostí o registraci své iniciativy, z toho 71 jich bylo zaregistrováno. V současnosti probíhá 16 iniciativ, do kterých se lze zapojit. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise

Méně formulářů či podpis online

 
Jednotlivé členské státy rozhodují o tom, jaké osobní údaje je potřeba při podpisu vyplnit. Zatímco dosud existovalo 13 různých typů formuláře k vyplnění, nyní jsou k dispozici pouze dva typy, čímž se proces administrativně zjednoduší. 
 
Evropská komise také představila nový centralizovaný online systém pro sběr podpisů. Iniciativu tak lze podpořit na internetu za pomoci elektronického pdopisu nebo elektronického identifikátoru. Podpisy shromážděné v papírové podobě mohou být nahrány online.
 
Nová pravidla snižují minimální věk podporovatelů iniciativy na 16 let, zapojit se mohou všichni občané EU bez ohledu na současné místo bydliště.
 

Návrh lze během procesu revidovat

 
Předložený návrh musí spadat do pravomocí Komise. Pokud tuto podmínku splňuje pouze část iniciativy, umožňují nová pravidla takzvanou "částečnou registraci". Organizátoři tak mají možnost svůj návrh revidovat a zaregistrovat pouze části, které odpovídají požadavkům, místo aby museli iniciativu zcela stáhnout.
 

Organizátoři mohou využít kontaktní místo či online fórum

 
Organizátoři, kteří iniciativu připravují, získají během celého procesu větší podporu. V každém členském státě bude nově alespoň jedno kontaktní místo, které poskytne zdarma informace a asistenci účastníkům iniciativy.
 
Kromě toho Evropská komise spustila vylepšenou webovou stránku evropské občanské iniciativy, od 7. ledna 2020 je také v plném provozu internetové Fórum evropské občanské iniciativy. Fórum poskytuje informační materiály a nabízí občanům možnost sdílet svoje názory, propojovat se nebo získat rady na téma pořádání kampaně a funraisingu ve prospěch své iniciativy.
 

Evropská občanská iniciativa je k dispozici od roku 2012

 
Nástroj evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva a občané ji mohli začít využívat od dubna 2012. V roce 2017 pak Evropská komise předložila návrhy na reformu iniciativy, aby se dala snáze využívat. Reformu pak v prosinci 2018 schválil Evropský parlament i Rada EU a nová pravidla začala platit od 1. ledna 2020.
 
Navržené iniciativy i celý postup krok za krokem naleznete na stránkách evropské občanské iniciativy zde.
 
Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Vrátí se europoslanci do Štrasburku?

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 23.10.2020

Mobilita zahraničních studentů v EU

Euroskop, Eurostat, ČT24, MŠMT, Erasmus+, 07.09.2020

Bezpečnost na evropských silnicích v letech 2010-2019

Euroskop, Evropský parlament, 11.08.2020

Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 30. 6. 2020

Projeďte se na kole po evropských cyklotrasách EuroVelo

David Březina, Petr Pospíšil, 18.6.2020