Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V EU se chystají nová pravidla pro řidiče nákladních vozidel

Euroskop, 30.01.2020

Členové výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu schválili balíček opatření v oblasti mobility o pracovních podmínkách řidičů, přístupu na trh nákladní dopravy a lepším prosazování pravidel. Schválení nových pravidel znamená větší vyváženost mezi pracovními podmínkami řidičů a svobodou dopravců poskytovat přeshraniční služby. Balíček, který se vyjednával tři roky, musí ještě formálně schválit na svém plenárním zasedání Evropský parlament a Rada, změny se však již neočekávají.

Schválení balíčku mobility přinese ukončení nerovnoměrného uplatňování pravidel mezi členskými státy a tím i usnadní pracovní podmínky řidičů, včetně těch sociálních, a zatraktivní jejich práci.

Finský ministr dopravy a komunikací (a předseda Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku po dobu finského předsednictví) uvedl, že pracovní podmínky se musí stát atraktivnějšími a zároveň se musí vytvořit harmonizovanější a pevné podmínky pro podnikání dopravních společností. Do této oblasti často spadají i malé a střední podniky.

Neměnná zůstanou pravidla týkající se pracovní doby řidičů, a to včetně doby na odpočinek. Změna přichází v oblasti rozvržení pracovní doby tak, aby řidiči mohli trávit více času doma. Řidiči budou mít právo vracet se domů každé tři nebo čtyři týdny podle rozvrhu jejich pracovní doby. Mimo vozidlo musejí řidiči strávit minimálně 45 hodin týdně a pokud se řidič rozhodne trávit tuto dobu určenou pro odpočinek mimo domov, ubytování musí být uhrazeno zaměstnavatelem.

Komise také plánuje pro řidiče výstavbu a využívání bezpečných parkovacích ploch, kterou mohou řidiči vyhledat pomocí internetové stránky.

Odpočinek mimo domov musí uhradit zaměstnavatel.


Řidiči budou podléhat zásadě stejných odměn za stejnou práci na stejném místě. Pravidla pro vysílaní řidičů nově určují, že pokud je přepravní činnost organizována tak, že spojitost mezi prací řidiče a zemí usazení zůstala nedotčena, bude řidič z působnosti pravidel pro vysílání pracovníku vyňat, tzn. že jsou z působnosti těchto pravidel vyňaty dvoustranné přepravní činnosti. 

Pro zajištění rovných podmínek mezi provozovateli užívajících různá vozidla budou pravidla (přístup na evropský trh silniční nákladní dopravy a pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku) rozšířena na dodávky používané v mezinárodní dopravě s přechodným obdobím 21 měsíců pro dozor nad trhem a do poloviny roku 2026 pro tachografy a pravidla pro dobu odpočinku.

 

Povinné inteligentní tachometry od roku 2023

Balíček mobility klade akcent také na boj proti společnostem s fiktivním sídlem. Reforma nově zužuje vazbu mezi místem usazení provozovatele dopravy a jeho činností. Jednou za osm týdnů se budou muset nákladní automobily vrátit do provozovny společnosti. Aby bylo možné vymáhat tato pravidla, bude zavedena druhá verze inteligentního tachografu. Ten bude plnit tyto funkce automaticky.

V povinné výbavě pro nákladní automobily se inteligentní tachometry objeví v roce 2023. Vozidla s analogovým/digitálním tachografem budou muset být jimi povinně vybavena do prosince roku 2024 a vozidla s inteligentním tachometrem první verze do roku 2025.

Autor: David Březina, Euroskop

Další články v rubrice

Vrátí se europoslanci do Štrasburku?

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 23.10.2020

Mobilita zahraničních studentů v EU

Euroskop, Eurostat, ČT24, MŠMT, Erasmus+, 07.09.2020

Bezpečnost na evropských silnicích v letech 2010-2019

Euroskop, Evropský parlament, 11.08.2020

Německo vystřídá Chorvatsko v čele Rady EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 30. 6. 2020

Projeďte se na kole po evropských cyklotrasách EuroVelo

David Březina, Petr Pospíšil, 18.6.2020