Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled omezení dopravy v zemích EU v reakci na koronavirus

Úřad vlády, Frontex, 26.03.2020
Doprava

Omezení v souvislosti s koronavirem se dotýkají i mezinárodní dopravy mezi jednotlivými členskými státy. V tomto článku pro vás přinášíme přehledný monitoring omezení v mezinárodní silniční, námořní, železniční a letecké dopravě. 

 

Členské země Mezinárodní silniční doprava Mezinárodní letecká doprava Mezinárodní námořní doprava Mezinárodní železniční doprava Pohyb osob přes hranice 
Česká republika Pozastavena pro vozidla nad 9 osob Pozastavena   Pozastavena Zákaz vstupu nerezidentům a zákaz odjezdu CZ občanům . Přeshraniční pracovníci musí po návratu povinně do dvoutýdenní karantény.  
Itálie Neomezena, kontroly na hranicích Omezovány lety, zákaz letů mezi Španělskem a Itálií Cizí turistické a dopravní lodě se nemohou už vylodit. Nákladní lodní doprava funguje   Zákaz cestování až na nezbytné případy.
Rakousko   Zákaz letů z Číny, Itálie, Jižní Koreji, Íránu, Francie, Španělska Švýcarska, Nizozemska, Spojeného království, Ukrajiny a Ruska. LaudaMotion a Austrian Airlines zastavily pravidelný letecký provoz  

Zákaz vlaků z Itálie a Švýcarska.

Pozastaveny spoje se Slovinskem, Českem

Kontroly na hranicích s Itálií, Švýcarskem a Lichtenštejnškem a Německem; vstup z těchto zemí povolen pouze se zdravotním potvrzením nebo rovnou do karantény

Německo Zákaz autobusových zájezdů Zakázán vstup do země prostřednictvím letadel z Itálie, Rakouska, Španělska, Lucemburska, Švýcarska a Dánska. Občané EU mohou přistát pokud budou dále pokračovat do své rodné země. Lufthansa zredukovala lety na cca 5 % běžného provozu.   Zakázán vstup do země prostřednictvím lodi z Itálie, Rakouska, Španělska, Lucemburska, Švýcarska a Dánska.  Pozastaveny dálkové spoje Dánska, Polska, Česka, Maďarska a Itálie. Částečně pozastaveny do Švýcarska, Rakouska a Francie Uzavřené hranice s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Dánskem a Lucemburskem, výjimka pro pendlery s povolením; povoleny nejsou žádné zahraniční ani tuzemské turistické cesty.  Zákaz vstupu všem sezónním pracovníkům.
Polsko Obnoveny hraniční kontroly, zákaz hromadné přepravy i tranzitu Pozastavena    Pozastavena Vstup je povolen pouze polským občanům.
Slovensko Mezinárodní osobní doprava zastavena Letiště uzavřena Zákaz kotvení osobních lodí Mezinárodní linky zastaveny Zdravotní a policejní kontroly na hranicích s Maďarskem, Rakouskem, Českem; zákaz vstupu cizincům
Maďarsko Zákaz spojení s Rakouskem Zákaz letů z a do nejvíce postižených oblastí (Čína, Irán, Itálie, Jižní Korea)   Zákaz spojení s Rakouskem a Ukrajinou Zákaz vstupu cizinců, pouze ti z EEA s dlouhodobým povolením k pobytu 
Francie   Air France přerušila lety do a z Itálie     Pohyb přes hranice (se všemi státy) bude omezen pouze na nezbytnou dopravu 
Belgie   Brussels Airlines oznámila, že  21. 3. pozastaví všechny lety s výjimkou speciálních letů.      
Nizozemí   Zákaz letecké dopravy do Číny, Íránu, Jižní Koreji, Itálie, Španělska a Rakouska     Doporučení nevycestovat pracovníkům ve zdravotnictví, kotroly na všech hranicích, povolen pohyb pouze pendlerů. 
Lucembursko   Centrální lucemburské letiště Findel bylo 23. 3. až do dovolání pro běžný provoz uzavřeno.     Kontroly zavedeny na všech hranicích, do/z Německa mohou nadále cestovat výhradně pendleři (vybavení platnou propustkou zaměstnavatele). Obané LU byli  vyzváni k okamžitému návratu do vlasti.
Chorvatsko Omezení autobusové a autokarové dopravy (vstup odepřen řidičům z Itálie, Španělska, Německa, Francie, Rakouska). Většina zahraničních letů z/do přímořských letišť (zejm. Dubrovnik, Split) se ruší, mezinárodní lety z/do Záhřebu většinou prozatím fungují. 


Výletním lodím se nedoporučuje přistávat kvůli povinným karanténním obdobím.
- u vnitrozemských vodních cest je veškerá přeprava cestujících pozastavena. Nákladní doprava bez omezení

Mezinárodní a přeshraniční železniční doprava do Slovinska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Srbska a Maďarska je pozastavena. Nákladní doprava bez omezení Omezení možnosti překračovat chorvatské hranice (de factouzavření hranic země).
Dánsko Kontroly na hranicích s Německem a Švédskem, částečně omezena   Částečně nebo úplně omezena Částečně nebo úplně omezena Zákaz vstupu cizincům vyjma pracovníků a residentů
Finsko   Všechny mezinárodní lety zakázány Veškerá osobní doprava omezena, žádná omezení pro nákladní dopravu

Vlaková doprava do Ruska zcela přerušena
v dubnu se sníží vnitrostátní osobní přeprava. Žádná omezení pro nákladní dopravu

Uzavření hranic  (občané a lidé žijící ve Finsku se mohou vrátit, cizinci mohou odcestovat)

Slovinsko Zákaz autobusové dopravy. Zákaz komerčních letů (od 11/3 zákaz přijímání letů z Číny, Jižní Koreje, Iránu a Itálie na 14 dnů) Neomezena, s výjimkou spojení do Itálie a turistických vyhlídkových cest Zákaz vlakové dopravy (povolena pouze nákladní). S Itálií operují pouze 4 přechody (při vstupu nutnost předložit certifikát o negativním výsledku testu na Covid-19 ne starší než 3 dny nebo měření teploty),  s RakouskemT otevřeno 13 přechodů nevztahuje se na občany a residenty Slovinska a Rakouska, pendlery, nákladní dopravu; 
Irsko   Ukončení spojení se Španělskem; do ČR ukončila lety společnost Ryanair; uzavřeno letiště Ireland West Knock Airport    Ukončeno vlakového spojení se severoirským Belfastem Zákaz letů mezi UK a USA 
Malta   Přerušena veškerá letecká doprava Lodě mezi Maltou a Itálií pouze pro zásobování, 14denní karanténa pro všechny přijíždějící, zákaz pro výletní lodě   Screening teploty všech přijíždějících na Maltu, včetně maltského ostrova Gozo
Řecko Přerušena do Albánie a Sev. Makedonie. Nákladní doprava nedotčena. Přerušena do Španělska, Itálie a Albánie a Severní Makedonie. Zvažováno pozastavení mezinárodní osobní letecké dopravy Osobní do Itálie a Španělska přerušena. Platí zákaz cestování loděmi na ostrovy, pokud cestující nemají na ostrově trvalý pobyt. Návrat z ostrovů na pevninu bude umožněn Přerušena do Albánie a Severní Makedonie

Hranice uzavřeny pro všechy cizince. Zákaz se nevztahuje
pro státní příslušníky členských států EU a Schengenu, včetně
jejich manželů/manželek a
nezletilých dětí.

Bulharsko Zakazuje se občanům třetích zemí vstup na území Bulharska Země zastavuje vzdušnou přepravu z Itálie a Španělska. Bulgaria Air bude zajišťovat, aby se občané do té doby dostali zpět do země.     Zakazuje  se občanům třetích zemí vstup na území Bulharska
Rumunsko Zákaz spojení s Itálií Ruší všechny (komerční) lety leteckých dopravců do Francie a Německa a zpět na všech letištích v Rumunsku na dobu 14 dní. Zákaz spojení s Itálií Zákaz spojení s Itálií  Zákaz vstupu na území Rumunska přes hraniční přechody státní hranice pro cizí občany, s výjimkou případů tranzitu přes tranzitní koridory, ujednané dohodami se sousedními státy.
Kypr Omezení autobusové a autokarové dopravy  

Výletní lodě jsou omezeny, jakékoli vylodění cestujících nebo posádek je zakázáno
- Žádná omezení pro námořní nákladní dopravu
- Nikdo nesmí vstoupit na žádné plavidlo z jakéhokoli důvodu, kromě činností souvisejících s přepravou nákladu.

Zákaz všech příletů na ostrov platný  Vstup do země umožněn pouze občanům a rezidentům, a to pouze pokud předloží potvrzení, že nejsou nakaženi COVID-19
Litva         Zákaz vstupu cizincům, povoleny výjimky (crew, diplomats, freight)
Lotyšsko Pozastavena  Pozastavena Pozastavena Pozastavena

Zastavena mezinárodní přeprava osob.
Cizinci, kterým skončí pobyt během karantény, mohou legálně zůstat až do jejího konce.

Estonsko   Air Baltic, Finnair a Aeroflot ruší lety do Talinnu  Přerušeno spojení se Švédskem  

Povinné hraniční kontroly;
všichni cizinci mají možnost zůstat v zemi do konce nouzového stavu za podmínky, že není možný návrat do země původu.

Španělsko  

Omezeno letecké spojení mezi Baleárskými ostrovy a Kanárskými ostrovy a pevninou, zákaz letů z a do Itálie

    Zavřené hranice pro cizince (výjimku tvoří občané EU, kteří se rovnou odeberou na místo svého trvalého bydliště, diplomaté, občané s trvalým a přechodným pobytem, přeshraniční pracovníci a výjimky)
Portugalsko  

Zákaz letů z a do Itálie, přerušeno veškeré letecké spojení se Španělskem

Zákaz vyloďování kromě PT občanů Přerušeno veškeré železniční spojení se Španělskem  Zavřená hranice se Španělskem

Frontex

Aktuální mapa restrikcí dopravy v zemích EU. Zdroj: Frontex.europa.eu

 

Autor: David Březina, Euroskop