Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přeshraniční pracovní mobilita v EU v době koronaviru

Úřad vlády, Evropská komise, Ministerstvo vnitra, 06.05.2020
Hranice

Přeshraniční pracovní mobilita a volný pohyb pracovníků jsou jedním ze stěžejních bodů evropské integrace. V boji proti pandemii COVID-19 musel být omezen právě i volný pohyb pracovníků, tzv. pendlerů. Přečtěte si informace o pravidlech pro pendlery, které pro vás pravidelně aktualizujeme.

Volný pohyb určité skupiny pracovníků obsahovala již Smlouva o založení Společenství uhlí a oceli z roku 1951 a následně v Římských smlouvách o šest let později byla zaručena všem pracovníkům Evroského hospodářského společenství svoboda výkonu ekonomické činnosti v jiném členském státě, a to bez ohledu na národnost.

Dlouhodobým trendem v této oblasti je  zaměstnávání pracovníků z jiných zemích EU při sezónních pracech, v gastronomii, hotelnictví, či ve výrobě.

Pracovní mobilita v EU v rámci 4 svobod pohybu nabízí možnosti uplatnění pro mnohé obyvatele Evropy. V současnosti pracuje v zahraničí 17 milionů občanů EU, z čehož 1, 7 milionů dojíždí každý den za prací do jiné země a zhruba 2,3 milionu pracovníků je vysláno za účelem poskytnutí služeb v jiném státě. Česko je jediným z členských států, které vstoupily do EU po roce 2004, který je čistým příjemcem zahraničních pracovníků formou vysílaných pracovníků. Naopak nejvíce vyslaných pracovníků z České republiky odchází do Německa, poté do Rakouska a na Slovensko.

Pracovní mobilita uvnitř EU má pozitivní roli i v přibližování úrovně ekonomik jednotlivých zemí. Pracovníci ze států s nižšími průměrnými platy většinou cestují za prací do bohatších států, což přispívá k tlaku na vyrovnání mezd na domácím trhu k úrovni v bohatších státech EU.

V současnosti se ovšem situace na hranicích mezi členskými státy EU změnila a možnost přechodu hranic mezi zeměmi EU je stížená nejen pro pendlery, ale hranice nově rozdělily i některá města, jako je tomu například v Českém a polském Těšíně, kde hranice rozdělily navíc i rodiny. Lidé se reálně mohou vrátit do své domoviny, ale často se bojí, že by mohli přijít o práci, do které přejížděli přes hranici. Břehy řeky Olše nyní zdobí transparenty s nápisy jako „chybíš mi Čechu“.

Od 11. 5. 2020 se ruší povinnost občanů ČR a příslušným kategoriím cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost zákaz nevyužívat po překročení hranic ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.


Migrace
Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com


Pravidla pro pendlery

Nová pravidla pro pendlery mají usnadnit přejíždění českých hranic. Čeští pendleři od 1. května 2020 nově předkládají potvrzení o testu každých 30 dnů (nikoli 14 dní) a navíc jim bylo umožněno potvrzení o absolvování testu předložit krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu do ČR, tzn. test absolvovat v ČR. Odběrová místa je možno nalézt v následujícím odkaze

Podle informací Ministerstva vnitra se přeshraniční pracovníci rozdělují na dvě kategorie. První skupina je tvořena přeshraničními pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, integrovaném záchranném systému a kritické infrastruktuře, kteří překračují hranice ČR s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem.

Pro tuto skupinu neplatí povinná nařízená karanténa po vstupu na území ČR, a to v případě, že turnus práce v zahraničí nepřesáhne 14 dní, anebo se prokáží absolvováním PCR testu při vstupu. (Absolvování testu nesmí být starší než 4 dny. Test je možné absolvovat i na území ČR do 72 hodin od vstupu, je zde však povinnosti oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici).

Četnost vstupů této skupiny kontroluje policie ČR na státní hranici s doporučením nebrat s sebou rodinné příslušníky, pro ty platí nařízení karantény. Pendleři mohou vyjet 100 km od státní hranice, pokud by vyjeli do delší vzdálenosti mohou využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7, ostatní mohou využívat tzv. pendlerské přechody (otevřeny od 5:00 - 23:00). Pro potřebné materiály a potvrzení doporučujeme navštívit stránky Ministerstva vnitra.

Druhá skupina je pak tvořena přeshraničními pracovníky, dětmi, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně překračují státní hranici s Německem, Polskem, Rakouskem, nebo Slovenskem. Pro tuto skupinu neplatí povinnost bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici a podrobit se 14denní povinné karanténě pokud: předloží při prvním vstupu na území ČR potvrzení o absolvování PCR testu a při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech předloží nové potvrzení o absolvování testu PCR, které nebude starší než 4 dny. Pro více informací a potvrzení doporučujeme navštívit tento odkaz.

Aktualizováno 6. 5. 2020

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Jaká bude Evropa po odchodu Merkelové z funkce kancléřky?

Euroskop.cz, Fotobanka ČTK, 21.01.2021

Bilance prvních dvou týdnů očkování proti covid-19 v EU

Euroskop.cz, Fotobanka ČTK, 08.01.2021

Boj Emmanuela Macrona proti islamismu

Evropská komise, Euroskop.cz, ČTK Fotobanka, 06.11.2020

Vrátí se europoslanci do Štrasburku?

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 23.10.2020