Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Portugalsko převzalo půlroční předsednictví EU

Rada EU, Euroskop, 04.01.2021
Portugalské předsednictví

V Radě EU rotuje předsednictví členských států každých šest měsíců. Daný členský stát během šesti měsíců svého předsednictví řídí zasedání Rady a pomáhá zajistit kontinuitu jejích činností. Od 1. ledna 2021 předsedá této instituci Portugalsko.

Členské státy fungují v rámci předsednictví ve formátu tříčlenných skupin. V současnosti přišla řada na skupinu, kterou tvoří Německo, Portugalsko a Slovinsko. Tento systém trojice zavedla v roce 2009 Lisabonská smlouva a má za cíl zajistit stabilní pokračování v rámci předsednictví a zároveň pomoct členským státům k hladkému převzetí vedení. Tyto trojice zemí si zároveň stanoví dlouhodobé cíle a program na následujících 18 měsíců, ve kterých se prostřídají po sobě ve vední Rady.

Portugalsko přebírá žezlo

Od prvního ledna roku 2021 přebírá po Německu předsednictví v Radě EU Portugalsko. Program portugalského předsednictví se zaměřuje na pět hlavních oblastí: posílení odolnosti Evropy, podpora důvěry v evropský sociální model, podpora udržitelného oživení, urychlení spravedlivé a inkluzivní digitální transformace a opětovné potvrzení úlohy EU ve světě.

Znovuoživení evropské ekonomiky bude jednou z hlavních priorit. Nastartovat ji má mimo jiné i nově schválený víceletý finanční rámec, podpořený iniciativou EU Next Generation, což je nástroj na podporu oživení ekonomiky s částkou 1,8 bilionu eur. Pozadu nezůstane ani agenda Zelené dohody (Green deal), kde má portugalské předsednictví jako svou prioritu budování kapacit schopných k tranzici na uhlíkově neutrální EU.

Globální, digitální a genderově spravedlivá EU


Portugalsko si jako svou další prioritu určilo digitální EU, kde má dojít k rychlejší digitální tranzici, která má zároveň pomoci ekonomice. Digitální tranzice je spojená i se sociálním začleněním, kdy Portugalsko plánuje více se zaměřit na zaměstnance a jejich adaptaci na nové technologie.

Zvýšenou pozornost by mělo dostat i téma genderové rovnosti a boj proti diskriminaci, chudobě a sociálnímu vyloučení, což se týče ochrany zranitelnějších skupin ve společnosti.

Globální EU je poslední prioritou předsednictví. V této oblasti si Portugalsko vybralo hned několik cílů, jedním z nich je podpora multilateralismu a upevnění EU jako globálního hráče. Jako od jižního člena EU se dalo čekat, že se bude zabývat vztahy se sousedními zeměmi přes Středozemní moře. Z toho důvodu je zde akcent na aktivní účasti v rámci šestého summitu mezi EU a Africkou unii a akcent na politiku sousedství se státy v okolí Středozemního moře. 

Portugalské předsednictví čeká nelehký úkol v podobě vyrovávní se s pandemií viru covid-19. Portugalsko bude proto zastávat vizi EU, která je solidární, hledí do budoucnosti a je založena na společných hodnotách a soudružnosti. 

Více o prioritách portugalského předsednictví: https://bit.ly/352Bred

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/2021portugal/50680517276/

Autor: David Březina

Další články v rubrice

Estonská digitální občanka. Co vše umí a bude se EU inspirovat?

Petr Pospíšil, Euroskop; Politico, 17.3.2021