Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

60 důvodů pro existenci Evropské unie

Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise, 5. 4. 2017
EU_60

Dne 25. března 1957 podepsaly Francie, Německo, Itálie, Begie, Nizozemsko a Lucembursko Římské smlouvy, které založily Evropské hospodářské společenství a staly se tak základním kamenem evropské integrace. Letos si Evropa připomíná 60 let od vzniku tohoto předchůdce Evropské unie. Evropská komise v této souvislosti vydala dokument s názvem "60 dobrých důvodů pro existenci EU: Proč potřebujeme Evropskou unii".

V den výročí podpisu Římských smluv 25. března se sešli lídři sedmadvaceti členských států v Římě, kde společně podepsali Římské prohlášení deklarující společnou budoucnost jednotné a nedělitelné Evropské unie. Prohlášení navazuje na bílou knihu o budoucnosti Evropy, která představuje podklad pro debatu o tom, jakou cestou by se EU měla dále ubírat.

V nadcházejících měsících Evropská komise chystá veřejné diskuze s Evropským parlamentem a členskými státy. Spustí také online konzultace, ve kterých své názory na budoucnost Evropy budou moci vyjádřit její občané prostřednictvím zastoupení Komise a vyhrazených internetových stránek.

Komise připomíná přínosy Evropské unie


Dalším příspěvkem Evropské komise ke kulatému výročí je dokument s názvem "60 dobrých důvodů pro existenci EU: Proč potřebujeme Evropskou unii". Komise v něm vyzdvihuje přínosy sjednocené Evropy, které jsou rozděleny do dvanácti velkých tematických oddílů.

Důvodů, proč by měla být Evropa na sebe hrdá, je podle dokumentu celá řada, ať už se jedná o dlouhodobé zachování míru, společné hodnoty, které inspirují okolní svět nebo třeba skutečnost, že jde o nejoblíbenější prázdninovou destinaci.

60 dobrých důvodů pro existenci EU: Proč potřebujeme Evropskou unii


„Naši rodiče a prarodiče tuto Unii založili s jednou společnou vizí: už nikdy více válku. Byli hluboce přesvědčeni, že odstraněním bariér a tím, že budeme pracovat společně – a nikoli proti sobě –, se staneme silnějšími. Historie ukázala, že měli pravdu. Za šedesát let se hodnoty, na nichž tato Unie stojí, nezměnily: mír, svoboda, tolerance, solidarita a právní stát nás spojují a sjednocují,” prohlásil na summitu v Římě předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. “Evropská unie naše životy změnila k lepšímu. Musíme zajistit, aby tomu tak bylo nadále i pro ty, kteří přijdou po nás.”Evropa si připomíná 60 let od podpisu Římských smluv

Evropa si letos připomíná kromě 60 let od podpisu Římských smluv také důvody své existence. Zdroj: Zastoupení Evropské komise.

EU zajišťuje prosperitu a chrání své spotřebitele


Dokument vyzdvihuje ekonomické přínosy Unie, která podle něj posiluje hospodářství, podporuje prosperitu, růst a zaměstnanost. EU podle něj zvýhodňuje ceny, zajišťuje hospodářskou soutěž a bojuje proti kartelům.

Zároveň chrání práva, zdraví a bezpečnost svých spotřebitelů, zasazuje se o zdravé potraviny a čisté životní prostředí . Komise také upozorňuje na to, že EU navzdory rozšířenému názoru odbourává byrokracii a soustředí se na problémy, ve kterých může její aktivita znamenat skutečně přidanou hodnotu.

Unie znamená volnost pohybu a zajištění bezpečnosti


Díky EU mohou její občané volně cestovat, žít a pracovat v jiném členském státě. Unie prostřednictvím svých programů usnadňuje studium mladých lidí v zahraničí, podporuje vzdělávání, výzkum a kulturní rozmanitost.

Evropská unie je přínosná také z hlediska zajištění vnitřní bezpečnosti, napomáhá spolupráci států v boji proti terorismu nebo organizovanému zločinu. Kromě toho je důležitým aktérem ve světě, jedná se například o největšího poskytovatele rozvojové a humanitární pomoci.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Přehled online debat a videokonferencí na tento týden

Petr Pospíšil, Euroskop, 4.10.2021