Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise chce lépe využít potenciál globalizace

Petr Pospíšil, Euroskop, tisková zpráva EK, 12.05.2017
Frans Timmermans

Ve středu Evropská komise uveřejnila diskusní dokument, jehož cílem je zahájit diskuzi o využití potenciálu globalizace. Shrnuje v ní pozitiva, která globalizující ekonomika Unii dosud přinesla, i její odvrácené strany, na které některé kategorie osob uvnitř Unie či v třetích zemích doplácí. Komise v dokumentu předesílá, že součástí dialogu o globalizaci mají být i návrhy konkrétních opatření, jak potenciál globalizace využít lépe a její negativní dopady minimalizovat.

Diskuzní dokument navazuje na bílou knihu o budoucnosti Evropy, k jejímuž zveřejnění došlo 1. března a která nastínila hlavní úkoly a příležitosti pro Evropu v nadcházejícím období. Diskuzní dokument nejprve shrnuje, co dosud globalizace Unii přinesla a v jakých různých směrech se setkáváme s jejími projevy.

Globalizace umožnila hospodářský růst

Nejvýraznějším aspektem globalizace je mezinárodní obchod a propojování ekonomických trhů. Díky globalizaci se podle dokumentu stovky milionů lidí vymanily z chudoby a snížily se rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Přibližně třetina příjmů z obchodu členských zemí má svůj původ v obchodování s třetími zeměmi. Díky růstu zámořských trhů je na vzestupu i evropský export, což má pozitivní dopad na vytváření nových pracovních míst – každá další miliarda eur dodatečného vývozu podporuje 14 tisíc pracovních míst.

Zásluhou globalizace dochází rovněž k tomu, že jednotlivé země se mohou specializovat na své nejlepší dovednosti, a v důsledku toho produkovat více za méně peněz, což posiluje kupní sílu spotřebitelů zejména z řad znevýhodněných domácností.

Evropané cestují do zahraničí stále častěji 

Další rovinou, v níž se globalizace projevuje, je cestování. Lidé stále více a se stále menšími bariérami cestují do jiných zemí, ať už krátkodobě za účelem turistiky, nebo dlouhodobě z důvodu práce v zahraničí či studia.

Globalizace se díky rozvoji technologických prostředků projevuje i ve snazší a intenzivnější výměně informací zejména prostřednictvím internetu. Ten je prostředím pro efektivní sdílení know-how a zkušeností, např. studenti díky němu mají přístup k přednáškám pořádaným nejlepšími univerzitami z celého světa.

S globalizací se pojí obavy z nerovnosti, oslabování standardů i ze ztráty tradic

Z hlediska negativ, ve která globalizace ústí, jsou největší obavy Evropanů spojeny s nerovností, ztrátou pracovních míst, sociální nespravedlností, oslabováním norem v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví či ochrany osobních údajů. Někteří též vyjadřují pocit ohrožení plynoucí ze ztráty kulturní identity a tradic.

Komise v dokumentu rovněž připouští, že rozdílné standardy v oblastech zaměstnanosti, životního prostředí či bezpečnosti mají za následek menší schopnost zemí EU čelit zahraniční konkurenci pouze na základě ceny. Proto často dochází k uzavírání závodů, ztrátě pracovních míst nebo tlaku na nápravu mnohdy relativně nízkých mezd a nedostatečných pracovněprávních standardů.

Pravidla je třeba zavést v rámci Unie i vůči třetím zemím

Dokument proto rámcově představuje na směry, ve kterých je třeba přijímat opatření, jež napomohou lépe využít potenciálu globalizace. Zaprvé – vůči třetím zemím – je třeba zavést udržitelné celosvětové uspořádání založené na společných pravidlech a společném programu. Tato pravidla by měla reagovat na aktuální otázky, jako jsou daňové úniky, veřejné dotace nebo sociální dumping, a zajišťovat svoji vymahatelnost. Dokument konkrétně navrhuje vytvoření mnohostranného tribunálu pro investice jako kroku proti společnostem uchylujícím se k nekalým praktikám.

Druhá rovina se týká vnitřních aspektů globalizace v rámci Unie. Budoucí opatření by měla podle Komise zahrnovat progresivní daňovou politiku, investici do inovací a silnou politiku sociálního zabezpečení. Do doby, než budou tato opatření přijata, Komise doporučuje využívat Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který například podporuje propuštěné pracovníky při hledání nového zaměstnání.

Timmermans: Plody globalizace je nutné spravedlivě sdílet

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, při zveřejnění diskusního dokumentu uvedl: „Globalizace je dobrá pro evropské hospodářství jako celek, ale pro naše občany to příliš neznamená, nejsou-li výhody sdíleny spravedlivě a rovnoměrněji. Evropa musí přispět k přepsání globálního souboru pravidel, aby se volný obchod stal obchodem spravedlivým."

Autor: Petr Pospíšil

Další články v rubrice