Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jakou roli budou hrát regiony v budoucnosti Evropy?

Dominika Šafránková, psáno pro Euroskop, 23. 4. 2018
Lambertz, Výbor regionů, červenec 2017

REPORTÁŽ – V době, kdy Evropa čelí mnoha výzvám, probíhá rozsáhlá diskuse o budoucnosti evropské integrace. V Bruselu se uskutečnila konference, která se věnovala otázce, jakou roli v ní budou hrát regiony.

 

Vícerychlostní Evropa a regiony

Diskuze, která se odehrála 10. dubna ve Výboru regionů, se v úvodu věnovala otázce „Jaké jsou potenciální dopady vícerychlostní Evropy na regiony?“.

Nejsilnějším zastáncem konceptu vícerychlostní Evropy je v současnosti francouzský prezident Emanuel Macron.

Idea vícerychlostní Evropy obsahuje řadu nedořešených otázek, jako například řešení rozdílnosti různých částí Evropské unie - Východu a Západu, Severu a Jihu nebo členů a nečlenů eurozóny.

Panelisté se v diskuzi shodli, že současný návrh vícerychlostní Evropy by mohl vytvořit problémy v regionální a politické efektivitě. Regiony by podle nich měly dosahovat společných cílů stejným směrem se stejnou rychlostí.

 

Regiony spojují občany a státy


V diskuzi padla otázka, zdali je více pravděpodobné, že evropské regiony budou mít více či méně vlivu na vytváření politiky a proč? Argument účastníků zněl, že regiony budou mít více vlivu, protože neexistuje jiný způsob, jak se vyrovnat se současnými problémy. Regiony jsou nejblíže občanům a EU si „nemůže“ dovolit opět se vzdálit od svých občanů. Regiony jsou podle účastníků diskuze klíčovým spojem mezi státem a občany.

Odpolední workshop se věnoval budoucnosti politiky soudržnosti EU. Přednášející se shodli na potřebě přivést občany zpět k centru dění a získat jejich zájem o politiku. Evropa podle nich potřebuje vybudovat důvěru. Politika soudržnosti při tom může pomoci, protože je důležitou přidanou hodnotou EU.

Řečníci se shodli na názoru, že je potřebné, aby Evropská unie měla více příjmů a tedy i zdrojů pro občany. Podle nich je třeba překročit současné hranice členských států, vytvářet více mezinárodní spolupráce a více angažovat občany.

Evropa není jen Brusel a Štrasburk


Předseda Výboru regionů Karl –Heinz Lambertz na závěr vyjádřil obavy o současném fungování Evropské unie. Zdůraznil, že Evropa je na křižovatce. Nicméně budoucnost evropského kontinentu je dle jeho názoru jen jedna, a to je společná unie.  Co Evropě chybí, je perspektiva, kterou mohou Evropané přistupovat ke společné práci.

Předseda Výboru regionů
Karl-Heinz Lambertz na plenárním zasedání Výboru regionů. Zdroj: Výbor regionů

 

Lambertz zdůraznil, že Evropa není pouze Brusel, Štrasburk nebo Lucemburk. Pravá Evropa je ta, kde žijí všichni občané. Silnější a sjednocená EU je možná pouze zlepšením života každého občana.

Nyní je čas přesvědčit občany, aby se opět více angažovali. Musíme vybudovat perspektivu a odlišovat se od toho, co jsme viděli. Větší angažovanost přijde, pouze pokud výsledky práce budou odpovídat zlepšení,“ řekl Lambert.

Na konferenci na téma budoucnosti EU a role regionů byli dalšími přednášejícími například Danuta Hubner členka evropského parlamentu a předsedkyně výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), Gabriel Abels –  ředitelka Centra excelence Jeana Monneta PRRIDE či Ilona Raugze – ředitelka ESPON EGTC.

Autor: Dominika Šafránková, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Přehled online debat a videokonferencí na tento týden

Petr Pospíšil, Euroskop, 4.10.2021