Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Před 70 lety otevřela Pařížská smlouva cestu ke vzniku EU

Euroskop, 18.04.2021
Pařížská smlouva podpis

Dnes si připomínáme přesně 70 let ode dne, kdy byla v Paříži podepsána Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO). Smlouva podepsaná Francií, Německem, Itálií a třemi státy Beneluxu byla důležitým milníkem evropské integrace, která dala o desítky let později vzniknout Evropské unii. 

ESUO bylo postavené na Schumanově plánu z května 1950. Plán navrhoval ustavení organizace, která by spravovala francouzské a německé zdroje uhlí a oceli, vytvořila společný trh těchto produktů a prostřednictvím nadnárodních orgánů upravovala podmínky výroby a prodeje v těchto klíčových odvětvích. Společenství bylo řízeno Vysokým úřadem. Jeho prvním předsedou se stal Jean Monnet, který byl skutečným autorem Schumanova plánu a vedl jednání o smlouvě.

Podpis smlouvy
Slavnostní setkání u příležitosti podpisu Smlouvy o vzniku ESUO v Paříži. Za Belgii se zúčastnili Paul van Zeeland a Joseph Meurice, za Lucembursko Joseph Bech, za Itálii Carlo Sforza, za Francii Robert Schuman, za Spolkovou republiku Německo Konrad Adenauer a Dirk Stikker za Nizozemí. zdroj: čtk/AP

 

Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli, jinak také Pařížská smlouva, vstoupila v platnost 23. července 1952. Vedle Vysokého úřadu zřídila také další společné instituce - Parlamentní shromáždění, Radu ministrů, Soudní dvůr a Poradní výbor.

Pařížskou smlouvu si můžete přečíst v sekci Dokumenty EU.

O okolnostech podpisu Pařížské smlouvy si můžete přečíst v historické sekci portálu Euroskop.

Autor: Euroskop