Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Unie má novou strategii pro nejvzdálenější regiony EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 15. 11. 2017
Juncker, návštěva F. Guayany, říjen 2017

Věděli jste, že v Jižní Americe se nachází oblast, kde můžete platit eurem? Nebo že na ostrově Martinik v Karibském moři budete stále na území Evropské unie? K EU patří celkem devět exotických regionů, které jsou její součástí, přestože leží tisíce kilometrů od evropského kontinentu. Jeden z nich – Francouzskou Guyanu – navštívil koncem října předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a představil novou strategii pro posílení partnerství a dialogu s nejvzdálenějšími regiony. 

Nejvzdálenější regiony (Outermost Regions – ORs) jsou území, která leží v Karibiku, západním Atlantiku, Indickém oceánu a v amazonském pralese. Přestože se nacházejí v geograficky odlehlých oblastech, náleží členským států EU, a jsou proto i nedílnou součástí Evropské unie. Žije v nich celkem zhruba 4,8 milionu obyvatel, tedy srovnatelně jako například v Irsku. Platí se zde eurem a k cestování občanům členských států EU stačí platný občanský průkaz.

V současnosti se jedná o devět regionů, na které se vztahuje právo EU a všechna práva i povinnosti související s členstvím v EU.  Vzhledem k odlišnému charakteru těchto území pro ně nicméně platí některá specifická opatření či odchylky. Ty zohledňují jejich odlehlou polohu, izolovanost, malou rozlohu, členitý povrch, nepříznivé klimatické podmínky a také ekonomickou závislost pouze na několika lokálních produktech.

Zvláštní opatření se týkají zejména celní a obchodní politiky, daňové politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky, politiky rybolovu, ale také podmínek pro zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím.

Stát EU

Nejvzdálenější regiony EU

Francie

Francouzská Guyana

Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Martinik

Svatý Martin

Portugalsko

Madeira

Azory

Španělsko

Kanárské ostrovy

 

 

 

 

 

 

 Francouzská Guyana – sídlo evropského kosmodromu

Zřejmě nejvýznamnějším nejvzdálenějším regionem je Francouzská Guyana, která se nalézá na východním pobřeží Jižní Ameriky. Region představuje důležitou základnu evropského vesmírného programu – nachází se zde kosmodrom využívaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Ta je formálně nezávislá na Evropské unii, ale úzce s ní spolupracuje, kromě Švýcarska a Norska je všech zbylých dvacet členů zároveň členskými státy EU.

Kosmodrom vybudovala v pobřežní oblasti Kourou v 60. letech Francie, která jej později nabídla k užívání i Evropské kosmické agentuře. Francouzská Guyana má pro vysílání raket do vesmíru výhodnou polohu, protože se nachází blízko rovníku, a je proto snazší dosáhnout odtud oběžné dráhy.

K EU patří exotické ostrovy v Karibiku či Indickém oceánu


Také dalších pět nejvzdálenějších regionů EU spadá pod Francii. Jsou to francouzské zámořské departementy – ostrovy Réunion a Mayotte ležící v Indickém oceánu a ostrovy Guadeloupe a Martinik, které se nacházejí v Karibském moři. K nejvzdálenějším regionům se řadí také francouzské zámořské společenství Svatý Martin, které se nalézá v Karibském moři severně od ostrova Guadeloupe.

Mezi nejvzdálenější regiony EU patří i oblíbené turistické destinace Evropanů v západním Atlantiku – dva portugalské autonomní regiony Azory a Madeira a také španělské autonomní společenství Kanárské ostrovy.

Vzdálené regiony EU

Kde najdete nejvzdálenější regiony EU? Zdroj: Evropská komise

 

Strategie vychází z požadavků regionů


V roce 2004 vytvořila Evropská komise první strategii zacílenou na partnerství mezi evropskými institucemi a devíti nejvzdálenějšími regiony, která měla zohlednit jejich specifický charakter.

Letos 24. října Komise představila novou verzi strategie, která reaguje na přetrvávající problémy jako je vysoká nezaměstnanost zejména mezi mladými lidmi, ohrožení klimatickými změnami nebo závislost na zastaralých průmyslových odvětvích.

Strategie staví přímo na požadavcích představitelů regionů, které předložili předsedovi Komise Junckerovi v březnu 2017 v Bruselu, kde proběhlo 4. Fórum nejvzdálenějších regionů. Komise chce například podpořit investice do perspektivních sektorů jako je výzkum, obnovitelné energie nebo udržitelný cestovní ruch, chce také pomoci modernizovat tradiční odvětví, zejména zemědělství a rybolov.

Kromě toho plánuje regiony více propojit s jednotným evropským trhem, ale také s trhy sousedních států, a podpořit výměny vysokoškolských studentů a stážistů v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Podobně jako ostatní evropské regiony mohou i nejvzdálenější regiony čerpat finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti.  Využít k tomu mohou Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj, který nabízí i zvláštní podporu pro potřeby nejvzdálenějších regionů.

Strategie pro nejvzdálenější regiony je k dispozici zde


Ne všechna zámořská území členských států jsou součástí EU


Kromě nejvzdálenějších regionů existují také zámořské země a území (Overseas Countries and Territories – OCTs), která mají zvláštní vztah s některým z členských států EU, na rozdíl od nejvzdálenějších regionů ale nejsou plnohodnotnou součástí Evropské unie. Podle Smlouvy o fungování EU mají s Unií specifický vztah, takzvané přidružení, které jim zajišťuje jisté výhody oproti zemím, které členy EU nejsou.

Jedná se o 26 zemí a území ústavně propojených s Francií, Dánskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím, obvykle jsou to bývalé koloniální državy těchto států. Patří mezi ně například Bermudy, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Falklandy, ale třeba Grónsko. Úplný seznam těchto území naleznete v Příloze II Smlouvy o fungování EU

Autor: Tereza Chlebounová

Další články v rubrice

V Bruselu se sešli lídři 51 zemí Evropy a Asie na summitu ASEM

Marie Bydžovská, Euroskop, 19. 10. 2018

Česká republika je 7. nejmírovější zemí na světě

Tereza Chlebounová, Euroskop, 17. 8. 2018