Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Bruselu dnes proběhne summit EU a Japonska

Úřad vlády, Euroskop, 25.04.2019

V Bruselu dnes proběhne summit EU a Japonska. Mezi tématy nechybí zhodnocení necelých tří měsíců implementace obchodní dohody, která ruší naprostou většinu tarifních i netarifních překážek vzájemného obchodu. Summit se nicméně zaměří také na multilaterální agendu - podporu reforem WTO, digitální oblast, konektivitu, klima nebo problematické regiony.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem, která vešla ve známost spíše coby Dohoda o hospodářském partnerství (dále jen „EPA“), vstoupila v platnost 1. února 2019. Obsahově jde o dosud nejkomplexnější dohodu o volném obchodu, zahrnující zhruba 600 milionů obyvatel a 30 % světového HDP, která může být modelovým příkladem vysokého standardu obchodních dohod pro 21. století.

V symbolické rovině je EPA také signálem, že v době, kdy se řada velkých globálních hráčů obrací k protekcionismu, je volný obchod tím nejlepším možným nástrojem pro posílení vzájemných vztahů a hospodářského růstu. Rámec vztahů EU-Japonsko pak dotváří také Dohoda o strategickém partnerství (dále jen „SPA“), jejíž předběžné provádění bylo spuštěno ke stejnému dni.

 


Vyjednávání

Přípravu summitu tradičně provází vyjednávání společného prohlášení. I přes to, se jedná o stejně smýšlející partnery, odráží náročnost jednání některé třecí plochy. V rámci implementace EPA panuje na straně Japonska jistá neochota k důslednému naplňování závazků kapitoly k obchodu a udržitelnému rozvoji a EU registruje rovněž překážky v přístupu na japonský trh s potravinami.

Jedním ze stěžejních prvků bilaterální agendy je kromě EPA a SPA také dohoda o ochraně investic, jejíž vyjednávání doposud stagnuje z důvodu odlišného přístupu obou stran k řešení investičních sporů investor-stát. Japonsko nesdílí pohled EU, pokud jde o nahrazení klasického arbitrážního řízení tzv. systémem investičního soudu, který je ustaven na základě bilaterální dohody a který byl již aplikován v obdobných dohodách se Singapurem nebo Vietnamem. Závazek pokračovat v jednání se nepochybně objeví i v letošním společném prohlášení.

 

 

Klíčová témata globální obchodní scény

Agenda summitu se každoročně zaměřuje také na mezinárodní a globální otázky. Mezi klíčová témata globální obchodní scény patří v posledních měsících modernizace WTO. EU spolu s Japonskem a USA vytváří trilaterální formaci aktivně podporující tvorbu nových pravidel WTO a nastavení rovných obchodních podmínek nutných zejména s ohledem na netržní praktiky Číny a některých dalších hráčů. Problematickým bodem nejen společného prohlášení je nicméně postoj Japonska k řešení situace Odvolacího orgánu WTO (odvolací instance v rámci Orgánu pro řešení sporů při WTO), jehož fungování je akutně ohroženo blokací jmenování nových soudců ze strany USA.

Japonsko, které se snaží sehrávat pivotní roli mezi postoji EU a USA, vyjadřuje nyní pouze malou ochotu tyto snahy podpořit. Odlišné pohledy EU a Japonska se projevily také v případě odkazů na negativní dopady produkce jednorázových plastů, ve věci eskalace konfliktu na Ukrajině či statu quo v Jihočínském moři.

 

 

Digitální agenda

Silným tématem Japonska během jeho letošního předsednictví v rámci G20 je také digitální agenda. Summit proběhne dva měsíce před zasedáním lídrů G20 v Ósace ve dnech 28. až 29. června 2019 a bude do jisté míry jeho přípravou. Japonsko se v  oblasti volného pohybu dat snaží vystupovat coby globální lídr, svědčí o tom také iniciativa, kterou pod názvem „Free Flow of Data with Trust“ představil premiér Shinzo Abe v lednu během zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Přestože koncept není ještě zcela rozpracován, záměrem Japonska je přispět k tvorbě globálních pravidel digitálního obchodu (e-commerce), jedné z odnoží modernizačních snah ve WTO. Do budoucna bude nepochybně nutné vyvážit v této otázce principy volného pohybu dat a ochrany údajů, stejně jako zájmy jednotlivých členů WTO, které sahají od velmi ambiciózních po striktně kritické vůči iniciativě jako takové. Pokud jde o EU a Japonsko, důležitý krok v oblasti volného pohybu dat podnikly již v lednu letošního roku, když vydaly reciproční rozhodnutí o adekvátnosti dat. Vznikl tím největší prostor volného pohybu dat na světě, zaležený na konvergenci a vymahatelnosti ochrany osobních dat, který může být dobrým příkladem pro podobný koncept širšího rozměru.

 

Autor: Eliška Drnovská, Úřad vlády

Další články v rubrice

Lídři EU schválili omezení dodávek zbraní do Turecka

Euroskop, Úřad vlády, čtk, 17.10.2019

Kde můžete jako občan EU získat pomoc při cestách mimo Unii?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 26. 7. 2019

Co přinese dohoda mezi EU a Mercosurem?

David Březina, Euroskop, 15.07.2019

EU usiluje o prolomení krize mnohostranného obchodního systému

Eliška Drnovská, Úřad vlády, 30.05.2019

Strategický výhled na vztahy EU a Číny podle Komise

Eliška Drnovská, Úřad vlády, 24.05.2019