Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Česko se zúčastní 1. operace Frontex mimo území EU

Euroskop, čtk, Evropská komise, 23. 5. 2019
policie_hranice

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v úterý v Albánii zahájila svou první společnou operaci na území nečlenské sousední země Evropské unie. Do operace se zapojí i deset českých policistů a jejich kolegové z několika dalších zemí. Společně s albánskými pohraničníky budou střežit albánsko-řeckou hranici. Jejich úkolem je pomoci Albánii s ochranou hranice a potíráním přeshraniční trestné činnosti.

Operace představuje jednak novou etapu hraniční spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi západního Balkánu, jednak další krok k zajištění plné operativnosti Evropské agentury pro pohranièní a pobřežní stráž.

„Tímto vůbec prvním vysláním jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže mimo EU otevíráme zcela novou kapitolu naší spolupráce s Albánií a celým regionem západního Balkánu v oblasti migrace a správy hranic," prohlásil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. "Jde o zcela zásadní a vpravdě historický krok, který přiblíží tento region k EU a jenž spočívá v koordinované a na vzájemné podpoře založené na spolupráci při řešení společných výzev, jako je lepší řízení migrace a ochrana našich společných hranic," dodal komisař.

Frontex zahájil první společnou operaci mimo území EU

První společné operace Frontex mimo území EU se zúčastní i 10 českých policistů, evropské hranice jich na Balkáně chrání víc než 60. Zdroj: ČTK

Frontex pomůže bojovat proti nelegální migraci


I když za ochranu svých hranic i nadále odpovídá v konečném důsledku Albánie, Evropská pohraniční a pobřežní stráž může poskytovat technickou a operativní podporu a pomoc.

Jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže budou moci podpořit albánskou pohraniční stráž například při provádění kontrol na hraničních přechodech a při zabraňování neoprávněným vstupům, což se týká především ilegální migrace. Veškeré operace a vysílání jednotek na albánské hranici s Řeckem budou prováděny v plné shodě s albánskými a řeckými orgány.

Operace se účastní 12 států včetně Česka


Agentura Frontex sdělila, že na začátku operace do Albánie vyšle 50 svých příslušníků, 16 hlídkových vozů a jedno vozidlo s termovizí. Jde o prostředky a osoby poskytnuté dvanácti členskými zeměmi EU, mezi nimiž jsou vedle České republiky také Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko. Do letošního prosince by se měl počet těchto policistů přiblížit stovce, uvedla v tiskové zprávě mluvčí české policie Lenka Sikorová. Čeští strážci pořádku se budou v Albánii střídat co dva měsíce.

Ministr vnitra Jan Hamáček při dubnové návštěvě Tirany svému resortnímu kolegovi Sanderu Lleshajovi mimo jiné řekl, že v případě prudkého zhoršení situace s nelegálními vstupy migrantů na Balkáně je Česká republika připravena poslat do Albánie policisty i techniku.

Na ochranu evropských hranic je na Balkáně nasazeno více než 60 českých policistů. Kromě Albánie působí v Řecku, Severní Makedonii a Srbsku, uvedla také Sikorová.

Frontex může zasahovat jen na základě smlouvy s daným státem


Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž může vysílat své příslušníky a realizovat společné operace na území sousedních nečlenských zemí za předpokladu, že EU s danou zemí předem uzavře dohodu o postavení jednotek. Příslušná dohoda s Albánií byla podepsána v říjnu 2018 a vstoupila v platnost dne 1. května 2019. Jedná se o první takovou dohodu, jež se začala s partnerskou zemí západního Balkánu uplatňovat.

Podobné dohody byly parafovány se Severní Makedonií (červenec 2018), Srbskem (září 2018), Bosnou a Hercegovinou (leden 2019) a Černou Horou (únor 2019) a nyní směřují k finalizaci.

Posílená spolupráce mezi prioritními třetími zeměmi a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž má přispět k účinnějšímu zvládání nelegální migrace, zvýšit bezpečnost na vnějších hranicích EU a posílit schopnost agentury působit v bezprostředním sousedství EU. Jejím cílem je ale také přibližovat toto sousedství k Unii.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Státy EU schválily obchodní dohodu se Singapurem

Euroskop, čtk, Evropská komise, 11. 11. 2019

Lídři EU schválili omezení dodávek zbraní do Turecka

Euroskop, Úřad vlády, čtk, 17.10.2019

Kde můžete jako občan EU získat pomoc při cestách mimo Unii?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 26. 7. 2019

Co přinese dohoda mezi EU a Mercosurem?

David Březina, Euroskop, 15.07.2019

EU usiluje o prolomení krize mnohostranného obchodního systému

Eliška Drnovská, Úřad vlády, 30.05.2019