Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Česko se zúčastní 1. operace Frontex mimo území EU

Euroskop, čtk, Evropská komise, 23. 5. 2019
policie_hranice

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v úterý v Albánii zahájila svou první společnou operaci na území nečlenské sousední země Evropské unie. Do operace se zapojí i deset českých policistů a jejich kolegové z několika dalších zemí. Společně s albánskými pohraničníky budou střežit albánsko-řeckou hranici. Jejich úkolem je pomoci Albánii s ochranou hranice a potíráním přeshraniční trestné činnosti.

Operace představuje jednak novou etapu hraniční spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi západního Balkánu, jednak další krok k zajištění plné operativnosti Evropské agentury pro pohranièní a pobřežní stráž.

„Tímto vůbec prvním vysláním jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže mimo EU otevíráme zcela novou kapitolu naší spolupráce s Albánií a celým regionem západního Balkánu v oblasti migrace a správy hranic," prohlásil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. "Jde o zcela zásadní a vpravdě historický krok, který přiblíží tento region k EU a jenž spočívá v koordinované a na vzájemné podpoře založené na spolupráci při řešení společných výzev, jako je lepší řízení migrace a ochrana našich společných hranic," dodal komisař.

Frontex zahájil první společnou operaci mimo území EU

První společné operace Frontex mimo území EU se zúčastní i 10 českých policistů, evropské hranice jich na Balkáně chrání víc než 60. Zdroj: ČTK

Frontex pomůže bojovat proti nelegální migraci


I když za ochranu svých hranic i nadále odpovídá v konečném důsledku Albánie, Evropská pohraniční a pobřežní stráž může poskytovat technickou a operativní podporu a pomoc.

Jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže budou moci podpořit albánskou pohraniční stráž například při provádění kontrol na hraničních přechodech a při zabraňování neoprávněným vstupům, což se týká především ilegální migrace. Veškeré operace a vysílání jednotek na albánské hranici s Řeckem budou prováděny v plné shodě s albánskými a řeckými orgány.

Operace se účastní 12 států včetně Česka


Agentura Frontex sdělila, že na začátku operace do Albánie vyšle 50 svých příslušníků, 16 hlídkových vozů a jedno vozidlo s termovizí. Jde o prostředky a osoby poskytnuté dvanácti členskými zeměmi EU, mezi nimiž jsou vedle České republiky také Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko. Do letošního prosince by se měl počet těchto policistů přiblížit stovce, uvedla v tiskové zprávě mluvčí české policie Lenka Sikorová. Čeští strážci pořádku se budou v Albánii střídat co dva měsíce.

Ministr vnitra Jan Hamáček při dubnové návštěvě Tirany svému resortnímu kolegovi Sanderu Lleshajovi mimo jiné řekl, že v případě prudkého zhoršení situace s nelegálními vstupy migrantů na Balkáně je Česká republika připravena poslat do Albánie policisty i techniku.

Na ochranu evropských hranic je na Balkáně nasazeno více než 60 českých policistů. Kromě Albánie působí v Řecku, Severní Makedonii a Srbsku, uvedla také Sikorová.

Frontex může zasahovat jen na základě smlouvy s daným státem


Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž může vysílat své příslušníky a realizovat společné operace na území sousedních nečlenských zemí za předpokladu, že EU s danou zemí předem uzavře dohodu o postavení jednotek. Příslušná dohoda s Albánií byla podepsána v říjnu 2018 a vstoupila v platnost dne 1. května 2019. Jedná se o první takovou dohodu, jež se začala s partnerskou zemí západního Balkánu uplatňovat.

Podobné dohody byly parafovány se Severní Makedonií (červenec 2018), Srbskem (září 2018), Bosnou a Hercegovinou (leden 2019) a Černou Horou (únor 2019) a nyní směřují k finalizaci.

Posílená spolupráce mezi prioritními třetími zeměmi a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž má přispět k účinnějšímu zvládání nelegální migrace, zvýšit bezpečnost na vnějších hranicích EU a posílit schopnost agentury působit v bezprostředním sousedství EU. Jejím cílem je ale také přibližovat toto sousedství k Unii.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Kde můžete jako občan EU získat pomoc při cestách mimo Unii?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 26. 7. 2019

Co přinese dohoda mezi EU a Mercosurem?

David Březina, Euroskop, 15.07.2019

EU usiluje o prolomení krize mnohostranného obchodního systému

Eliška Drnovská, Úřad vlády, 30.05.2019

Strategický výhled na vztahy EU a Číny podle Komise

Eliška Drnovská, Úřad vlády, 24.05.2019

V Bruselu dnes proběhne summit EU a Japonska

Úřad vlády, Euroskop, 25.04.2019