Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Co přinese dohoda mezi EU a Mercosurem?

David Březina, Euroskop, 15.07.2019
Dopravní loď

EU uzavřela 28. června dohodu s jihoamerickým obchodním blokem Mercosur, která vytvořila trh pro přibližně 800 milionů spotřebitelů. Jedná se o největší bilaterální dohodu, kterou po dobu svého působení uzavřela Komise vedená Jeanem-Claudem Junckerem. Dohoda odstraní většinu cel mezi oběma stranami a podpoří konkurenceschopnost podniků z EU. Blok Mercosur tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.

Dlouho očekáváná bilaterální dohoda mezi EU a Mercosurem dostala jasné obrysy poté, co se na její podobě shodli zástupci Unie a Mercosuru. Po dvaceti letech vyjednávání je tak na stole dohoda, která má odstranit většinu cel mezi oběma ekonomickými giganty.

Jednání dopomohly i protekcionistické snahy USA a zmrazení debat ohledně dohody EU se Spojenými státy. Dohoda musí v EU projít schvalovací procedurou, kdy musí být ratifikována Evropským parlamentem a všemi členskými státy.

Dohoda vytvoří trh pro 780 milionů lidí


Vývoz zboží z EU do zemí Mercosuru čítal v roce 2018 přibližně 45 miliard eur, zatímco dovoz do EU dosáhl 43 miliard eur. Dohoda by měla odstranit cla, která při naplnění předpokladu komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové ušetří evropským podnikům 4 miliardy eur ročně.

 „Evropským společnostem tato dohoda na clech na hranicích ušetří přes 4 miliardy eur – čtyřikrát více než dohoda s Japonskem – a přinese jim výhodu oproti konkurentům z jiných částí světa,“ řekla Malmströmová. Brazilský prezident Jair Bolsonaro zase označil smlouvu za "jednu z nejdůležitějších obchodních dohod všech dob".

Export ze zemí EU do Mercosuru zahrnuje především strojní zařízení (28, 6 %), chemikálie a farmaceutické produkty (23,6 %). Naopak export Mercosuru do zemí EU představují hlavně potravinářské produkty, nápoje a tabák (20,5 %) a zemědělské produkty, například káva a sója (16,3 %). Maso a masné výrobky tvoří 6,1 %.

Přijetí dohody může zbrzdit obava Francie z nadměrného dovozu hovězího masa. Problém s dohodou mají i skupiny ochránců životního prostředí, kteří se bojí dalšího nadměrného kácení pralesů, jejichž půdu by mohly země Mercosuru využít do budoucna jako zemědělskou.

Doprava
Dohoda mezi EU a jihoamerickým blokem má zvýšit obchodní výměnu v rámci trhu pro 800 milionů osob. Zdroj: HectorgalarzaPixabay 

 

Německo: Největší evropský exportér do Mercosuru


Mezi přední evropské exportéry do zemí Mercosuru patří Německo, jehož export zboží přesáhl v roce 2018 cca 13 miliard eur (28,2 %) z celkového exportu z EU, následované Francií se 14,2 %. Co se naopak týče importu zboží ze zemí jižní Ameriky do EU, jeho největším příjemcem je Nizozemsko s 19,1 %. Import zboží za rok 2018 dosáhl hodnoty 42,6 miliard eur.

Po vstupu  dohody v platnost se EU zbaví celní zátěže například na vývoz automobilů, která činila 35 %, dále pak cel na chemikálie (18 %), čokoládu (20 %) a stroje (14–20 %). Bezcelní přístup se má týkat i mléčných výrobků, především sýrů z EU, na které platilo doposud clo ve výši 28 %.  Dohoda mezi EU a Mercosurem je založená na odstranění 91 % cel ze strany Mercosuru a odstranění 92 % cel ze strany EU.


EU chce podpořit export služeb


Za svůj další cíl si EU klade zjednodušit přístup evropských firem na stále rostoucí trh se službami v zemích Mercosuru. Porovnáme-li  tři obchodní dohody, které EU v nedávné době uzavřela, a to mezi Kanadou, Japonskem a Mercosurem,  se zeměmi Mercosuru má EU nejmenší podíl obchodu se službami. Zatímco s Japonskem toto odvětví dosahuje objemu 53 miliard eur, s Kanadou se jedná o 35 miliard eur, s Mercosurem je to 34 miliard eur. Přičemž EU každý rok exportuje více než 20 miliard ve službách do zemí Mercosuru.

Dohoda s Mercosurem zavede také právní záruky na ochranu proti napodobování pro celkem 357 evropských výrobků, které byly uznány jako zeměpisná označení. Mezi takové patří například Polska Wódka, Münchener Bier, Tokaji, anebo Tiroler Speck.

Ochrana životního prostředí je rovněž součástí dohody, kde se obě strany zavazují k dodržování Pařížské klimatické dohody a speciální kapitola je věnována udržitelnému rozvoji, ochraně lesů a dodržování pracovních práv. Zachována zůstane i bezpečnost potravin, kdy všechen dovoz do EU musí splnit unijní normy.

Autor: David Březina, Euroskop