Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Státy EU schválily obchodní dohodu se Singapurem

Euroskop, čtk, Evropská komise, 11. 11. 2019
Singapur

Státy Evropské unie v pátek formálně schválily dohodu o volném obchodu se Singapurem, díky níž bude mít evropské zboží bezcelní přístup na trh v této asijské zemi. Unijní ministři financí tak po únorovém schválení dohody Evropským parlamentem udělali poslední krok, na jehož základě začne dohoda platit 21. listopadu.

Smlouva během několika let odstraní téměř veškerá cla ze vzájemného obchodu. Liberalizuje také obchod se službami, firmám z EU se na základě smlouvy otevře mimo jiné přístup k singapurským veřejným zakázkám.

Dohoda přinese nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako jsou například telekomunikace, služby v oblasti životního prostředí, inženýrské služby, výpočetní technika nebo námořní doprava, a zvýší předvídatelnost podnikatelského prostředí.

"Vzhledem k tomu, že do Singapuru vyváží na 50.000 evropských podniků, z nichž většina jsou malé a střední firmy, je význam této dohody pro obchodníky z Evropy nedocenitelný," uvedl v pátek finský ministr zahraničního obchodu Ville Skinnari, jehož země nyní ministerským jednáním předsedá.

Singapur

Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem odstraní během 5 let téměř všechna cla i řadu necelních překážek. Zdroj: Pixabay.com

Dohoda chrání jedinečné výrobky – český chmel či pivo

Singapur souhlasil také s tím, že v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu. Uzná například unijní bezpečnostní testy automobilů a mnohých elektronických přístrojů nebo bude akceptovat označení, která společnosti z EU používají pro textilní výrobky.

Dohoda zároveň poskytuje ochranu jedinečným evropským výrobkům, například včetně Českobudějovického piva, Žateckého chmelu či octu Aceto Balsamico di Modena. Unijní země naproti tomu odstraní cla na 80 procent zboží pocházejícího ze Singapuru.

Singapur je nejdůležitějším partnerem EU v regionu

Singapur je zdaleka největším obchodním partnerem EU v jihovýchodní Asii. Obchod mezi nimi tvoří skoro třetinu výměny zboží a služeb mezi unií a sdružením ASEAN, jehož členy jsou například i Vietnam, Malajsie, Thajsko či Indonésie.

Celkový dvoustranný obchod zbožím dosahuje hodnoty více než 53 miliard eur (téměř 1,4 bilionu Kč), v případě obchodu se službami je to 51 miliard eur (skoro 1,3 bilionu Kč).

EU uzavřela za 5 let celkem 16 obchodních dohod

„Naše obchodní dohoda se Singapurem představuje další důkaz o našem úsilí o spravedlivý obchod založený na pravidlech. Budou z ní mít prospěch pracovníci, zemědělci i podniky všech velikostí jak v EU, tak v Singapuru. Dohoda rovněž obsahuje přísná ustanovení o ochraně lidských a pracovních práv a životního prostředí,“ uvedla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

„Dohromady s touto dohodou uzavřela EU za posledních pět let 16 obchodních dohod. Celkový počet pak činí 42 obchodních dohod se 73 partnery, což představuje třetinu celkového obchodu EU. Jedná se o největší takovou síť na světě,“ dodala komisařka.

Dohoda poslouží jako odrazový můstek pro jednání s dalšími státy

V Singapuru se usadilo více než 10 000 společností z EU, které využívají tuto zemi jako základnu pro obchodování s celým tichomořským regionem. Singapur je také největším příjemcem evropských investic v Asii, přičemž v posledních letech vykazují investice mezi EU a Singapurem rychlý nárůst. V roce 2017 dosáhl celkový objem dvoustranných investic 344 miliard eur.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem, která je první bilaterální obchodní úmluvou svého druhu mezi Unií a zemí ze Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), by měla sloužit jako vzor a odrazový můstek pro budoucí obchodní dohody mezi Unií a regionem jihovýchodní Asie. EU v Asii už uzavřela dohody o volném obchodu s Jižní Koreou, Japonskem či Vietnamem. O dohodách s Indonésií, Malajsií, Filipínami a Thajskem se jedná.

EU a Singapur rovněž uzavřely dohodu o ochraně investic, která může vstoupit v platnost poté, co ji v souladu se svými vnitrostátními postupy ratifikují všechny členské státy EU.

Autor: Euroskop