Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled opatření proti COVID-19 v zemích západního Balkánu

Úřad vlády, 30.03.2020
Mostar Bosna

Přinášíme vám další přehled opatření zemí, které se potýkají s pandemií koronaviru. Tentokrát se zaměříme na země západního Balkánu. Tyto země geograficky patří do Evropy a zároveň je mnoho z nich kandidátskými zeměmi EU.
Aktualizováno k datu 26. 3. 2020

Mostar

Město Mostar, Bosna a Hercegovina. Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/mostar-bosna-bosna-a-hercegovina-4596513/

 

Albánie

Omezení na hranicích  Omezení ve vnitrostátní dopravě Uzavření institucí  Ekonomická opatření

Uzavřeny pozemní hranice se všemi sousedními zeměmi (od půlnoci na 18. 3. se opatření vztahuje i na albánské občany). Funguje pouze přeprava zboží.

Letecká doprava je postupně utlumována – z tiranského letiště přestaly létat téměř všechny komerční lety, jediné spojení zůstává z Albawings do Istanbulu.

Nejezdí hromadná i meziměstská doprava. Osobní auta bez zvláštního povolení nesmějí vyjíždět (dohled na checkpointech s ozbrojenými policisty).

Platí zákaz vycházení o víkendu. Výjimky tvoří pracovní dny v čase 5-13 hod.velmi přísná pravidla, Dodržování spolu s policií hlídá v ulicích i armáda s obrněnými vozy.

Jsou zakázána všechna veřejná shromáždění, koncerty, konference, atp. 

Lidé jsou vyzýváni, aby zůstali doma a vyhýbali se jakýmkoliv kontaktům.

Zákaz vstupu do parků a shromažďování.

Mimo pracovní dny v čase od 5-13 hod musí být zavřeny i obchody s potravinami, drogerie a lékárny.

Omezená byla i lékařská péče v soukromých zařízeních.

Byly uzavřeny všechny vzdělávací instituce.

 Vládní instituce pracují pouze online (pošta a banky fungují v omezeném režimu)

Premiér přislíbil finanční pomoc rodinám v nouzi a nezaměstnaným. Stát přislíbil vyplatit „válečnou mzdu“ i lidem neoficiálně zaměstnaným v rodinných podnicích. 

 

Bosna a Hercegovina

Omezení na hranicích

Omezení ve vnitrostátní dopravě Uzavření institucí
Ekonomická opatření

Vláda rozhodla o nasazení ozbrojených sil na hranicích – vybudování zvláštních zařízení (stanů), ve kterých jsou v karanténě drženi všichni přijíždějící do země po dobu 14 dnů (realizováno pouze na dvou z osmi hraničních přechodů)

Povinná karanténa pro přijíždějící do země.

Vláda rozhodla o zákazu vstupu všech cizinců na území BA (s výjimkou některých kategorií, např. příslušníci EUFOR) a o pozastavení veškeré letecké dopravy od 30. 3. 6:00 na dobu neurčitou s výjimkou letů přepravujících zdravotnické potřeby.

Mezinárodní kamionová doprava umožněna pouze několika hraničních přechodech.

Republika srbská s účinností vyhlásila zákaz vycházení od 20:00 do 05:00 pro všechny a 24hodinový zákaz vycházení pro osoby starší 65 let.

Federace BA zakázala vycházení v čase od 18:00 do 05:00. Do 31. 3. platí rovněž zákaz vycházení pro osoby mladší 18 let a starší 65 let. Platí rovněž izolace Kantonu 10.

V distriktu Brčko zákaz shromažďování 3 a více osob, byl zaveden zákaz vycházení od 21:00 do 05:00

Republika srbská zavřela všechny školy s platností do 30. 3.

Federace BA uzavřena všechny školy s platností 2 týdny.

Distrikt Brčko uzavřel školy na dobu neurčitou.

V některých částech země existují omezení týkající se otevírání obchodů, restaurací a dalších zařízení. Další omezující opatření zahrnují uzavření kaváren, restaurací, tělocvičen, lázní, kin, divadel a dalších zařízení po celé zemi, jakož i zákaz všech veřejných shromáždění.

Ve federaci BA nově zaveden zákaz provozu soukromých zubních ordinací a laboratoří a zákaz návštěv ve všech migrantských centrech.

Opatření na podporu ekonomiky jsou pojímána na úrovni jednotlivých entit. Plánovány jsou tyto kroky: a) snižování a odklady daňových odvodů pro OSVČ a firmy, b) moratorium na splátky úvěrů fyzických a právnických osob v délce 90 dnů, c) fond pro exportéry v těžkostech (256 mil. EUR), d) garanční úvěrový fond (41 mil. EUR), e) jsou zastropovány ceny základních komodit (potraviny, hygienické potřeby).

Část výše uvedených opatření by měla být financována úvěrem MMF ve výši 165 mil. EUR. EU v souvislosti s pandemií přislíbila 50 mil. EUR na ekonomický rozvoj. Další pomoc je očekávána od Světové banky a EBRD.

Vzhledem k federativnímu uspořádání státu jsou restriktivní opatření zaváděna nesouměrně na různých částech země.

 

Černá Hora

Omezení na hranicích

Omezení ve vnitrostátní dopravě

Uzavření institucí

Ekonomická opatření

Byl vydán zákaz vplutí turistických lodí do černohorských přístavů (zatím s platností do 2. 4.)

Pozastavena veškerá mezinárodní letecká, železniční a autobusová doprava (na neurčito)

Jediná možnost vycestování ze země pouze za účelem návratu do země původu je autem/tranzitováním přes BA, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko

Vstup do země umožněn pouze občanům Černé Hory a osobám s trvalým/dlouhodobým povolením k pobytu (platí povinná karanténa).

Zákaz shromažďování více jak dvou osob na veřejnosti. Zákaz vycházení ve městě Tuzi.

Pozastavena veškerá vnitrostátní i železniční doprava.

Byl vydán zákaz přepravy více jak dvou dospělých osob v jednom osobním vozidle.

Zákaz cestování mezi jednotlivými městy/obcemi (s výjimkou vozidel zajišťujících přepravu zboží, léků, urgentní lékařskou pomoc, komunální záležitosti, zásobování pohonnými hmotami, přepravu zaměstnanců a převoz osob zpět do místa trvalého pobytu)

Uzavřeny všechny vzdělávací instituce.

Zákaz provozu všech prodejen, vyjma lékáren, obchodů s potravinami, drogérií (provoz omezen od 08:00 do 18:00), čerpacích stanic aj., a dále zákaz provozu taxi služeb.

Firmám bylo nařízeno, aby poskytly naskladněné zásoby ochranných a desinfekčních prostředků veřejnému zdravotnickému sektoru.

 

Kosovo

Omezení na hranicích

 Omezení ve vnitrostátní dopravě  Uzavření institucí  Ekonomická opatření

V platnosti zůstává zákaz vstupu do země,s výjimkou občanů Kosova.

Je zastaveno veškeré letecké i pozemní spojení s Kosovem s výjimkou vojenských a zdravotnických letů.

Všechny osoby vracející se do Kosova musí počítat s 14denní karanténou.

Nejvíce postižené oblasti (Vitina, Klina, Malishevo, Dumnica) jsou v karanténě a pod přísnou kontrolou kosovské policie, nikdo do nich nemůže vstoupit ani vystoupit vyjma policie, lékařských týmů, médií a zásobování.

Pozastavení veškeré vnitrostátní a mezistátní autobusové a vlakové dopravy. MHD pokračuje v omezené míře.

Zákaz pohybu občanů a soukromých vozidel 10:00 – 16:00 a 20:00 – 06:00 (s výjimkou účelů pro zdravotnictví, výrobu, dodávky a prodej základního zboží - potraviny a léky, služby a činnosti související s řízením pandemie).

Zákaz shromažďování- soukromého i veřejného – kromě případů prevence pandemie. Pohřbů se účastní pouze blízcí příbuzní.

Na severu země obývané srbskou menšinou se obyvatelstvo řídí opatřeními vyhlášenými v Srbsku. Je dodržován zákaz vycházení 20.00 - 5.00.

Uzavření všech škol (do 27. 3.), nákupních center, s výjimkou lékáren a obchodů s potravinami.

Uzavření restaurací, barů, hospod, pozastavení všech kulturních a sportovních aktivit.

Obchody s potravinami jsou otevřené 7.00-9.30 a 16.30 a 19.30.

Zákaz vstupu na hřiště a do parků od 8:00 do 20:00.

Platí také omezení počtu pracovníků veřejných institucí, s výjimkou pohotovostních a bezpečnostních služeb.

Firmy umožní práci z domova.

Vláda rozhodla o dočasném odpuštění DPH a cla na dovozy obilí a mouky pro producenty pečiva. Opatření má pomoci vyřešit problémy se zásobováním moukou v řadě oblastí Kosova. 

 

Severní Makedonie

Omezení na hranicích

  Omezení ve vnitrostátní dopravě   Uzavření institucí   Ekonomická opatření

Uzavřené pro vstup všech cizinců, nákladní doprava nepřerušena /

Cesty do zahraničí nedoporučeny, ten, kdo vycestuje, musí podepsat prohlášení, že se 3 měsíce nevrátí /

Organizované transporty v 10 a 20 h z hranic do karantén /

Otázka bezpečnosti jižní hranice - Premiér požádal o zachování policejních kontingentů. Evropské země své zástupce stahují, čímž dojde k oslabení kontroly hranic. Odcházející policisty EU by měla nahradit místní armáda /

Zákaz vycházení mezi 21:00 a 5:00, zákaz shromažďování 5 a více osob na veřejných místech

Doporučení pro nad 65 let nevycházet,

Osoby nad 67 mohou ven jen mezi 5:00 a 11:00. Mládež do 18 let jen mezi 12:00 a 21:00.

Nad rámec dosavadních opatření vláda vyhlásila obecný zákaz vycházení pro nadcházející víkend (28. a 29. 3.), a to v době od 16:00 do 05:00

MHD zastavena mezi 21-06h.

Otevřené pouze potraviny, drogerie, lékárny, restaurace pouze rozvážka.

Povinný rozestup mezi lidmi 2 metry. 

Zákaz vývozu mouky a pšenice, odstraněna cla pro dovoz základních potravin, detergentů, ochranných pomůcek / zmraženy ceny základních potravin a na ochranné, hygienické a desinfekční přípravky.

5,7 milionu EUR prostřednictvím Rozvojové banky SeverníM pro malé a střední podniky na půjčky se splatností 2 roky, odkladem splátek 6 měsíců a 0% úroku.

16 milionu EUR na úhradu 50% mzdy v rizikových odvětvích.

Zrušena DPH po dobu 3 měsíců pro riziková odvětví.

O 50% sníženy pokuty za nedodržení daňových povinností.

Sníženy úrokové sazby o 0,25 na 1,75%.

 

Srbsko

Omezení na hranicích

   Omezení ve vnitrostátní dopravě    Uzavření institucí    Ekonomická opatření

Uzavřeny všechny pozemní hranice i pro občany Srbska

Prozatím do 12. 4. pozastaveny komerční lety.

Zákaz vycházení pro občany nad 65 let ve městech a 75 na venkově, pouze v nedělních časných ranních hodinách mohou jít nakoupit potraviny.

Zákaz vycházení pro všechny mezi 17 a 05 h (s výjimkou pro osoby ve službě).

Všechna venkovní shromáždění zakázána / uvnitř max. 5 osob)

Pozastavena veškerá meziměstská i městská doprava

Restaurace a kavárny otevřeny pouze mezi 8 a 20 h.

Všechny školy uzavřeny,

veřejné služby uzavřeny

Parlamentní a lokální volby plánované na 26. 4. odloženy.

Moratorium na splácení úvěrů, důchodci osvobození od úroků.

Vymáhání splacování daňových dluhů se pozastavilo. Ze státního rozpočtu byly vyčleněny mimořádné prostředky na jednorázovou pomoc důchodcům ve výši 4000 dinárů.

Od dubna se navýší mzdy pro lékařské pracovníky o 10%.

Zákaz zvyšování cen základních potravin a ochranných prostředků.

Zákaz vývozu všech léčiv, dezinfekce a toaletních potřeb po dobu 30 dnů. Omezení maloobchodního nákupu ochranných roušek, rukavic a dezinfekce v maloobchodním prodeji. Zákaz vývozu pšenice, mouky, oleje a cukru minimálně po dobu jednoho měsíce

Autor: David Březina