Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ve společném boji proti koronaviru pomáhá i NATO

Petr Pospíšil, Euroskop, 2.4.2020
logo NATO

Ačkoli je Severoatlantická aliance mezinárodní organizací zajišťující kolektivní sebeobranu zejména vůči hrozbám pro mezinárodní bezpečnost vyvolaných člověkem, současná mimořádná situace, způsobená pandemií koronaviru, dostala do popředí činnosti NATO zaměřené na pomoc při katastrofách. Pozitivní roli sehrála i Česká republika, která v rámci alianční spolupráce dodala do Španělska a do Itálie ochranné obleky a prototypy speciálních respirátorů vyrobených prostřednictvím 3D tisku.

Michael Peel, bruselský zpravodaj předního amerického deníku Financial Times, ve svém textu připomíná, že společný postup aliančních partnerů proti koronaviru, symbolizovaný „leteckým mostem" mezi Tureckem a nejpostiženějšími zeměmi evropského kontinentu, předznamenává novou misi pro Severoatlantickou alianci.

Tato mise je specifická tím, že na nepřátelské straně nestojí fyzický protivník, nýbrž koronavirus COVID-19. Jeho rozšíření dočasně ukončilo řadu trendů uvnitř Severoatlantické aliance. Utichly hlasy volající po plnění závazku výdajů na obranu ve výši dvou procent národního rozpočtu a rovněž spory mezi některými členskými zeměmi NATO ustoupily do pozadí. Mezi aliančními partnery zavládla solidarita, motivovaná společným cílem vyvést země z krizové situace.

Pomůcky prostřednictvím NATO partnerům dodává i Turecko


Na solidárních akcích pomoci v boji proti koronaviru se podílí i Turecko, členský stát NATO, který jinak byl aliančními partnery dlouhá léta kritizován za svůj nevyřešený územní spor s Řeckem. Ve středu 1. dubna Ankara vypravila vojenský letoun do destinací ve španělském Torrejónu a v italské Practica di Mare. Náklad obsahoval 450 tisíc roušek, dezinfekční prostředky a ochranné oděvy. Dodávka byla realizována v reakci na žádost o pomoc adresovanou španělskou a italskou vládou.


Severoatlantická aliance jakožto vojenská organizace zajišťující mezinárodní bezpečnost sice nedisponuje vlastními zásobami zdravotnického vybavení, ovšem její přidaná hodnota v současné době spočívá právě v logistických kapacitách schopných propojit poskytovatele poptávaných prostředků s jejich příjemci. Tyto logistické kapacity zajišťované národními armádami, spolupracujícími díky NATO, jsou obzvláště cenné v době, kdy civilní dopravní kanály čelí kvůli přijatým opatřením znatelnému omezení či dočasné neprůchodnosti.

Centrum NATO koordinuje společný postup proti pohromám


Severoatlantická aliance má k dispozici struktury určené pro situace, mezi něž lze zařadit i probíhající globální pandemii koronaviru. Konkrétně jde o Euro-atlantické koordinační centrum reakce na pohromy (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). Tento orgán byl primárně navržen za účelem zmírňování následků přírodních katastrof, jako jsou povodně, zemětřesení, lesní požáry či hurikány.

Centrum přijímá žádosti od členských zemí NATO i států, které mají vůči Severoatlantické alianci partnerský status (například Ukrajina či Moldavsko). Žádost o dodávku ochranných pomůcek prostřednictvím tohoto koordinačního střediska už zaevidovala i Severní Makedonie, jež se v pátek 27. března stala novým, v pořadí 30. členem NATO.

Česko prostřednictvím NATO pomohlo Španělsku i Itálii


Pozitivní roli v souvislosti s dodávkou zdravotnického vybavení, koordinovanou výše popsaným orgánem NATO, sehrála i Česká republika, která dodala do Španělska a do Itálie několik tisíc ochranných obleků a prototypů speciálních respirátorů, vyrobených prostřednictvím 3D tisku.


Ve čtvrtek 2. dubna ministři zahraničních věcí NATO realizovali první z videokonferencí, které se budou konat pravidelně za účelem koordinace aliančních partnerů ve společném postupu v boji proti koronaviru. Zprostředkování logistiky dodávek potřebného vybavení není jediná z výzev, které Severoatlantická aliance kvůli koronaviru čelí. Těmi dalšími je například zajištění toho, aby se virus nerozšířil mezi jednotkami NATO, či obrana vůči dezinformacím, které se ohledně koronaviru šíří a jež se dotýkají Severoatlantické aliance.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop