Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled iniciativ NATO proti koronaviru

NATO

Vypuknutí pandemie koronaviru vedlo mimo jiné i ke zintenzivnění spolupráce mezi členskými zeměmi Severoatlantické aliance v oblasti boje proti nemoci COVID-19. V článku vám přinášíme ucelený přehled všech iniciativ, které NATO v posledních měsících v boji proti pandemii zavedlo.

Páteřním mechanismem Severoatlantické aliance v oblasti reakce na nouzové situace je Euro-atlantické koordinační centrum pro reakci na pohromy (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). Centrum je v provozu nonstop a jeho hlavní náplní práce je koordinace požadavků o pomoc a aktivit směřujících k jejímu poskytnutí mezi členskými a partnerskými zeměmi Aliance. Koordinační centrum tak poskytuje platformu zprostředkovávající propojení zemí nabízejících či poptávajících pomoc v souvislosti s řešením pohrom, mezi které lze řadit i probíhající pandemii koronaviru. O koordinačním centru jsme již na Euroskopu informovali zde.

Agentura NATO pro podporu a veřejné zakázky (NATO Support and Procurement Agency) plní v oblasti reakci na krize vedoucí úlohu. Pomáhá s organizačním zajištěním dodávek ochranných pomůcek a zdravotnického vybavení do členských a partnerských zemí NATO i mezinárodním organizacím.

Pomoc ČR Itálii
Česko poslalo Itálii pomoc prostřednictvím NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). Zdroj: NATO


Další iniciativou NATO, umožňující leteckou přepravu velkého množství zdravotnického materiálu (jako jsou roušky, chirurgické rukavice či ochranné obleky) je program SALIS (Strategic Airlift International Solution). Právě na základě tohoto programu byla do Česka ukrajinským letounem Ruslan přepravena objemná dodávka roušek z Číny. O programu SALIS jste si již rovněž mohli na Euroskopu přečíst podrobnosti zde

Severoatlantická aliance provozuje i další program zajišťující leteckou přepravu – program SAC (Strategic Airlift Capability). V jeho rámci členské i partnerské země NATO společně zajišťující provoz tří velkých nákladních letounů C-17 Globemaster. Náklady spojené s provozem letounů jsou aliančními partnery sdíleny.

Podpůrnou roli při optimalizaci zajišťování letecké, námořní i pozemní přepravy plní Movements Coordination Centre Europe (MCCE). Proces, který NATO spustilo s cílem zjednodušení a urychlení procedur pro zajištění letů se zdravotnickou pomocí, nese označení Rapid Air Mobility.

Kromě výše jmenovaných programů zejména v oblasti logistiky a přepravy se aktuální potřeba boje proti koronaviru projevuje i v ostatních políchch činnosti. Příslušníci probíhajících misí Severoatlantické aliance se tak podílejí na distribuci ochranných zdravotnických pomůcek v místních komunitách.

NATO se rovněž stará o to, aby riziku nákazi odolali i samotní příslušníci misí a operací Severoatlantické aliance. Za tím účelem došlo k personálnímu rozšíření rozestavených sil NATO o zdravotnické týmy, které mají dohlížet na to, aby se v samotných řadách Aliance koronavirus nerozšířil a aby byla plně dodržována preventivní opatření.

Spolupráce v rámci NATO v oblasti boje proti koronaviru v neposlední řadě probíhá i na multilaterální úrovni (s jinými mezinárodními organizacemi jako OSN, EU či Světová zdravotnická organizace) a bilaterální úrovni (v podobě spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi Severoatlantické aliance navzájem).

Více informací i aktuálních zpráv o postupu NATO proti pandemii koronaviru naleznete na následující internetové stránce: https://www.nato.int/covid19

Další články v rubrice

Regulacemi proti Číně vyjádřila EU solidaritu s Hongkongem

Lucie Nalejvačová, Euroskop, 04.08.2020

EU bojuje dál proti trestu smrti

Evropský parlament, 30.07.2020

EU a Indie spolupracují na rozvoji „zelené“ letecké dopravy

Lucie Nalejvačová, Euroskop, foto: Pixabay, 23.07.2020

EU zahajuje dárcovskou iniciativu na globální boj proti COVID-19

Evropská komise, Euroskop, foto Pixabay, 27.04.2020