Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled obchodních dohod EU se světem

Evropský parlament, Euroskop, 10.08.2020
Obchod

Obchodní dohody jsou pro EU velice důležité, neboť přispívají k ekonomické prosperitě kontinentu. EU má silnou a stabilní pozici na globálním trhu, díky které si může prosadit do obchodních smluv dodržování jistých standardů. 

Evropská unie v současné době vyjednává obchodní dohody s mnoha státy po celém světě, a to i v Evropě, kde stále vyjednává dohodu se Spojeným královstvím. Ta by měla být uzavřena koncem letošního roku. 

V asijském regionu se v loňském roce podařilo uzavřít dohodu s Japonskem, která podpoří i český export do země vycházejícího slunce. V letošním roce se podařilo uzavřít dohodu s Vietnamem, která by měla začít platit koncem roku 2020. S dalšími státy Asie je jednání stále v procesu. Jmenovitě se pak jedná o Malajsii, Indonésii, Thajsko, Filipíny, Myanmar a Indie. 

Zároveň pak pokračují jednání o dohodách mezi EU a Austrálií a Novým Zélandem. První jednání s těmito zeměmi bylo uskutečněno v roce 2018. Co se týče oblasti jižní Ameriky, v roce 2019 zde bylo dosaženo obrovského úspěchu v podobě dohody mezi EU a Mercosurem. Tato dohoda však musí ještě projít schvalovacím procesem Evropského parlamentu a v členských státech. Na schválení Evropským parlamentem a členskými státy pak čeká i dohoda, kterou EU uzavřela s Mexikem na jaře roku 2018. 

Evropská unie patří mezi hlavní světové exportéry (15,5 % světového vývozu). Právě kvůli této výhodné pozici tak může EU požadovat dodržování pravidel a standardů po svých partnerech. V praxi pak vyjednavači zahrnují do smluv klauzule o lidských právech, právech zaměstnanců apod. Uzavřené obchodní dohody tak pomáhají šířit hodnoty EU v partnerských zemích. 

Jedním z dalších cílů obchodních dohod je odstranění celních bariér mezi partnery. Uzavřené dohody se pak liší podle úrovně jejich liberalizace, což v praxi může znamenat snížení, či úplné zrušení cel, nebo otevření trhu veřejných zakázek a služeb a harmonizaci norem a standardů pro výrobky. V takovém případě se pak jedná o odstranění netarifních bariér. 

Autor: David Březina, Euroskop