Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský den památky obětem terorismu

Euroskop, ČTK, Evropská komise, 11.03.2021

U příležitosti 17. Evropského dne památky obětem terorismu vydala Komise následující prohlášení:

„Dnes jsme se sešli, abychom naslouchali, podpořili přeživší a především uctili památku všech obětí terorismu.

Proti všem, kteří nám chtějí ublížit a rozdělit nás, budeme i nadále postupovat jednotně. V naší demokracii budeme vždy střežit základní práva, svobody a hodnoty. Zavázali jsme se budovat společnost ve znamení inkluze a solidarity, v níž má každý své místo a může se cítit v bezpečí.

Je naší společnou odpovědností nadále poskytovat podporu obětem a jejich blízkým. Oběti terorismu potřebují vzhledem k povaze tohoto trestného činu zvláštní podporu a zvláštní ochranu. To je jedním z cílů nově zahájené strategie EU v oblasti práv obětí.

V první řadě posilujeme odolnost Evropské unie, abychom těmto útokům zabránili. Bojujeme proti teroristické hrozbě, která ve stále větší míře vyplývá z různých forem extremismu a stále více se digitalizuje. Podnikáme kroky, které mají zamezit teroristické online propagandě a zabrání teroristům v šíření nenávisti na internetu. V boji proti trestné činnosti nesmíme ale zapomínat na její oběti.

V tento den památky obětem terorismu vyjadřujeme svoji jednotu a solidaritu se všemi oběťmi a přeživšími těchto zločinů.“

 

 

 

Evropský den památky obětí terorismu


 

Evropský den památky obětí terorismu je každoroční příležitostí k uctění památky obětí terorismu na celém světě. V tento den v roce 2004 došlo k bombovým útokům v Madridu, při nichž zahynulo 193 osob a další tisíce lidí byly zraněny.

Důležitou součástí práce Komise při řešení všech rozměrů teroristických hrozeb je poskytování podpory obětem trestných činů, včetně obětí teroristických útoků. EU zavedla pevný právní rámec na ochranu obětí v celé Evropě prostřednictvím celounijního systému kompenzacísměrnice o právech obětí a směrnice o boji proti terorismu. V lednu 2020 zahájilo odborné centrum EU pro oběti terorismu, které zřídila Komise, svou činnost zaměřenou především na poskytování podpory členským státům při pomoci obětem po teroristickém útoku. Centrum rovněž zveřejnilo příručku EU o obětech terorismu. Komise Ursuly von der Leyenové přijala vůbec první strategii EU v oblasti práv obětí (2020–2025).

Hlavním cílem této strategie je zajistit, aby všechny oběti trestných činů bez ohledu na to, kde v EU k trestnému činu došlo, mohly plně využívat svých práv. Strategie má za cíl dát obětem lepší možnost trestné činy oznamovat, požadovat náhradu škody a zotavit se z důsledků trestného činu.

V září 2020 Komise zřídila platformu EU pro práva obětí a jmenovala svého prvního koordinátora Evropské komise pro práva obětí.

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci prostřednictvím pracovní skupiny pro památku obětí terorismu prezentuje zkušenosti obětí, posiluje povědomí o všech obětech terorismu a zdůrazňuje důsledky násilného extremismu na člověka. Podpora obětí a jejich práva rovněž představují jádro činností evropské sítě sdružení obětí terorismu, kterou zřídila Komise.

 

EU bojuje proti teroristické propagandě offline i online


 

Aby se v prvé řadě teroristickým trestným činům předcházelo, bojuje EU proti teroristické propagandě offline i online. Podniká kroky, aby odstřihla teroristy od prostředků a omezila prostor pro plánování, financování a páchání útoků, a bojuje také proti radikalizaci. V prosinci 2020 předložila Komise novou protiteroristickou agendu, která stanoví další postup pro opatření k boji proti terorismu na úrovni EU s cílem lépe předvídat teroristické hrozby, předcházet jim, chránit před nimi a reagovat na ně. Protiteroristická agenda je jedním z výsledků dalšího postupu v oblasti vnitřní bezpečnosti, což je hlavní složka strategie bezpečnostní unie, kterou Komise přijala v červenci 2020. 

Evropský den památky obětem terorismu byl stanoven po bombových útocích v Madridu dne 11. března 2004. Od roku 2005 Evropská unie v tento den vzpomíná na oběti teroristických zločinů na celém světě.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

10 let syrského konfliktu a 5 let migrační dohody

Evropský parlament, Komise, 18.03.2021

Aktuální trendy v migraci do EU: Zaměření na Kanárské ostrovy

Evropský parlament, IOM, UNHCR, 03.03.2021

Tvrdý brexit zažehnán. Jak se dále vyvíjí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím?

Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, 26.02.2021