Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Obnovitelné zdroje dodaly předloni EU skoro 17 % energie

Euroskop, Eurostat, 20. 3. 2017
vetrne_elektrarny

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v zemích Evropské unie stále stoupá, podle statistického úřadu Eurostat v roce 2015 činil téměř 17 %. Oproti roku 2004, kdy EU z obnovitelných zdrojů vyráběla pouze 8,5 % spotřebované energie, se tak skoro zdvojnásobil. Jedenáct členských států včetně České republiky již splnilo cíle, kterých mělo dosáhnout do roku 2020.

Evropská unie se zavázala do roku 2020 vyrábět 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Ty by měly hrát významnou roli při zabezpečení energetických potřeb EU i v delším časovém horizontu. Členské státy se dohodly, že do roku 2030 dosáhnou cíle 27 %.

Premiantem je Švédsko


Zdaleka nejvyššího podílu obnovitelných zdrojů v roce 2015 dosáhlo Švédsko, které s 53,9 % obsadilo pomyslnou první příčku. S odstupem se za ním umístilo Finsko (39,3 %), Lotyšsko (37,6 %), Rakousko (33 %) a Dánsko (30,8 %). Ve srovnání s rokem 2014 se podíl obnovitelných zdrojů zvýšil ve 22 z 28 států EU.

Na druhém konci žebříčku jsou Lucembursko a Malta, které v roce 2015 vyrobily z obnovitelných zdrojů pouze 5 % energie. Těsně za nimi se drží Nizozemsko (5,8 %), Belgie (7,9 %) a Spojené království (8,2 %).

Podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě v EU stoupá.

Evropská unie jako celek ještě svůj cíl pro rok 2020 nenaplnila, jedenáct jejích států včetně České republiky ho už ale dosáhlo. Zdroj: Eurostat.

Cíle do roku 2020 odrážejí specifika zemí EU


Nizozemsko se zároveň nejméně přiblížilo ke splnění závazku pro rok 2020, ke kterému mu chybí ještě 8,2 %. Francie by k dosažení svého cíle potřebovala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ještě o 7,8 %, Irsko a Spojené království shodně o 6,8 % a Lucembursko o 6 %.

V rámci strategie Evropa 2020 si každý členský stát stanovil vlastní národní cíle, které berou v potaz rozdílnou startovní pozici zemí, potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a ekonomickou výkonnost.

ČR spolu s dalšími 10 státy svůj cíl už splnilo


Jedenáct států svůj cíl pro rok 2020 už v předstihu naplnilo. Kromě České republiky se jedná o Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálii, Litvu, Maďarsko, Rumunsko, Finsko a Švédsko. Rakousku a Slovensku zbývá k dosažení cíle pouze jeden procentní bod.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie ve státech EU.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie se v posledních letech v drtivé většině států EU zvyšoval. Zdroj: Eurostat.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Podpora recyklování v EU pomocí nástroje Next Generation EU

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 16.09.2020

EU vytváří společný evropský cloud

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 01.09.2020

Program Interreg V-A

Interreg, Euroskop , 18.08.2020

EU má ambice stát se kvantovou velmocí

Lucie Nalejvačová, Euroskop, 12.08.2020