Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU řeší, jak zdanit nadnárodní internetové firmy

Tereza Chlebounová, Euroskop, 27. 9. 2017
Dombrovskis, 21. 9. 2017

Evropská komise ve čtvrtek 21. září vydala dokument, který se zabývá otázkou zdanění velkých digitálních společností jako je Google, Amazon nebo Facebook. Tyto nadnárodní firmy sídlí zpravidla v zemích, kde mohou platit nízké daně, například v Irsku či Lucembursku. Komise prosazuje, aby své zisky danily tam, kde vznikají. Navíc by v budoucnu mohly být zdaňovány i v zemích, kde nejsou fyzicky přítomné, ale podnikají tam své aktivity.

„Vzrůstající digitalizace ekonomiky přináší obrovské ekonomické příležitosti. Zároveň by se naše daňové systémy měly vyvíjet tak, aby zachytily nové modely podnikání a přitom byly spravedlivé, efektivní a navržené pro budoucnost,“ zdůraznil na tiskové konferenci místopředseda Komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis.

Internetové společnosti jako je třeba Google, Amazon, Facebook, Netflix nebo Spotify přicházejí s novým typem aktivit, pro který současná daňová pravidla nebyla navržena. Podle Komise platí často méně než poloviční daně oproti tradičním podnikům. Nizozemský europoslanec Paul Tang ve zprávě citované ČTK uvedl, že země EU v letech 2013 až 2015 přišly například na daňových příjmech od amerických internetových firem Facebook a Google až o 5,4 miliardy eur (141 miliard Kč).

Evropská komise proto usiluje o reformu a modernizaci daňového systému tak, aby zohledňoval i digitální ekonomiku a zároveň neohrozil růst a konkurenceschopnost internetových firem. Reforma by také měla umožnit plně využít potenciál jednotného digitálního trhu, který patří mezi priority současné Komise.


Státy EU budou společný postoj prosazovat na mezinárodní úrovni


Materiál Komise upozorňuje, že je potřeba nalézt společný postup, protože různá jednostranná řešení členských států by mohla narušit jednotný vnitřní trh EU. Nekoordinovaná opatření by mohla vytvořit daňové překážky, které by firmy odradily od rozvoje a investic na jednotném trhu a zvýšily jejich nejistotu.

Členské státy budou o reformě daňových pravidel jednat na digitálním summitu, který se bude konat 29. října v estonském Tallinnu. Během ní se pokusí nalézt společné stanovisko, které pak budou prosazovat i na mezinárodní úrovni, zejména při jednáních v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a skupiny vyspělých zemí G20. Na základě výsledné globální dohody pak chce Komise navrhnout konkrétní řešení na jaře 2018.

Kde a jak daně vybírat?


Základním principem zdanění internetových gigantů by podle dokumentu Komise mělo být, aby odváděly daně tam, kde vytvářejí hodnotu. Je ale potřeba stanovit nová mezinárodní pravidla, která by ve složitém digitálním prostředí přesně určila, kde podniky hodnotu vytvářejí a jak zemím zisky přidělit ke zdanění.

Dokument navrhuje, aby působení digitálních společností bylo zahrnuto do společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Členské státy nyní jednají o možnosti zavedení jednotných pravidel pro výpočet daňového základu pro velké nadnárodní firmy v celé EU. Podle tohoto návrhu by existovalo pouze jedno daňové přiznání a každá země by pak podle svých vlastních daňových pravidel firmu zdanila pro ni poměrnou částí takto přiznaného daňového základu.

Vzhledem k tomu, že zavedení podobného systému by vyžadovalo delší dobu, zvažuje Komise i rychlejší dočasná řešení. Jedná se například o vyrovnávací daň z obratu digitálních firem nebo zdanění určitých digitálních transakcí či poplatků z příjmů za provize u digitálních služeb.

Měl by se zdaňovat zisk nebo obrat digitálních firem?


Diskuze se vedou také ohledně toho, co přesně by se mělo zdaňovat. Jak informoval server Politico.eu, skupina deseti evropských zemí minulý týden na neformálním jednání ministrů financí v estonském Tallinnu navrhla zdaňovat firmy nikoli podle zisku ale podle obratu. Myšlenku prosazovala především Francie s Německem, ke kterým se připojila Itálie, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Řecko, Portugalsko a Rakousko.

Ostatní země se ale k jejich iniciativě postavily spíš skepticky, obávají se například, že by nový systém nemusel fungovat nebo že by měl ve výsledku negativní dopad na konkurenceschopnost Evropy. Dombrovskis nicméně podle serveru Politico připustil, že zdanění obratu je jedním z možných krátkodobých řešení. Francie se nyní snaží získat co nejširší podporu před digitálním summitem v Tallinnu.

Autor: Tereza Chlebounová

Další články v rubrice

Evropská kosmická agentura: Brána Evropy do vesmíru

Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 3. 2019

Agentura GSA: Srdce evropské satelitní navigace

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 3. 2019