Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise chce dokončit bankovní unii do roku 2018

Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise, 12. 10. 2017
Dombrovskis_banking_union

Evropská komise ve středu vyzvala k dokončení všech částí bankovní unie do roku 2018. Navrhla kroky k dosažení dohody o vytvoření evropského systému pojištění vkladů nebo k rychlému zavedení společné fiskální pojistky. Již existující prvky bankovní unie podle zjištění Komise fungují dobře.

„Úplná bankovní unie má zásadní význam pro budoucnost hospodářské a měnové unie a je klíčem k finančnímu systému, který podporuje růst a zaměstnanost. Chceme bankovní sektor, který se dokáže vypořádat s krizemi a sdílí rizika v rámci soukromého sektoru, aby daňoví poplatníci nebyli první, kdo bude platit,“ uvedl Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

Vytvoření bankovní unie, která by zajistila stabilnější a odolnější bankovní sektor, navrhla Evropská komise v roce 2012. Její hlavní pilíře tvoří přísnější dohled nad bankami, pravidla pro řízení problémových bank a lepší ochrana vkladatelů. Důležitým chybějícím prvkem je nyní především zajištění společného systému pojištění vkladů.

Společný systém pojištění vkladů má být zaveden pozvolněji


Zřízení evropského systému pojištění vkladů (EDIS) nyní blokují rozdílné názory Evropského parlamentu a Rady EU. Komise proto navrhuje pozvolnější zavedení jednotného pojištění vkladů oproti původnímu návrhu z listopadu 2015, které by mohlo jednání posunout.

Pokud by se banka dostala do problémů, EDIS by v první fázi poskytl prostředky pro krytí vnitrostátním systémům pojištění vkladů, které by jej musely splatit a kryly by i případné ztráty. Teprve ve druhé fázi by ztráty postupně kryl i evropský systém pojištění vkladů. Podmínkou pro vstup do druhé fáze by bylo dosažení dostatečného pokroku ve snižování rizik.

Ve středečním sdělení také Komise nastínila kroky k rychlému vytvoření společné fiskální pojistky – prostředku poslední záchrany, k němuž se členské státy zavázaly v roce 2013 a který zajistí dostatek prostředků v Jednotném fondu pro řešení krizí i pro případ, že se do problémů dostane několik velkých bank současně.

Komise chce zabránit hromadění úvěrů v selhání


Komise také na jaře 2018 představí balíček opatření, která sníží úroveň stávajících úvěrů v selhání a předejdou jejich hromadění v budoucnu. Balíček bude zahrnovat plán pro vnitrostátní společnosti pro správu aktiv, legislativní opatření pro další rozvoj sekundárních trhů s úvěry v selhání a posílení schopnosti věřitelů vymáhat hodnotu ze zajištěných půjček. Komise v něm navrhne i způsob, jak posílit transparentnost úvěrů v selhání v Evropě.

V roce 2018 chce také Komise předložit návrh, který by bankám umožnil diverzifikovat svůj podíl na státních dluhopisech na rozvoj cenných papírů zajištěných státními dluhopisy. Cílem je omezit vazby mezi bankami a státy.

Kromě toho Komise v prosinci 2017 navrhne, aby velké investiční podniky, které provádějí činnosti bankovní povahy, byly považovány za úvěrové instituce a podléhaly tak stejně přísnému dohledu jako banky.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018