Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise: EU se zaměří na oblasti, kde přináší přidanou hodnotu

Euroskop, čtk, Evropská komise, 25. 10. 2017
EU_eura

Evropská komise příští jaro představí nejen představu o novém víceletém finančním plánu po roce 2020, ale také svůj návrh na "nové vlastní zdroje". Bude to výsledek debaty o nových způsobech financování rozpočtu EU. Plyne to z pracovního plánu Komise pro příští rok, který byl v úterý představen ve Štrasburku. Poté, co na jaře 2019 opustí Unii Velká Británie, řeší blok kromě dalších věcí i otázku, jak zaplnit propad ve financích, který odchod způsobí.

 

Pracovní plán Komise na rok 2018


V pracovním plánu pro příští rok uvádí Evropská komise celkem 26 klíčových nových iniciativ. Komise Jeana-Claudea Junckera je navrhne, neboť chce dokončit práci v těch oblastech, na které se zaměřuje.

Mezi návrhy, s nimiž se Komise chystá přijít, nechybějí témata související s dobudováním jednotného digitálního trhu EU a energetické unie. Komise také plánuje řadu iniciativ mířících k prohloubení hospodářské a měnové unie, tedy eurozóny či k dokončení podoby bankovní unie. Další z bodů se týkají migrační agendy či posilování role EU jako globálního hráče.

Rozhodující budou výsledky, ne počet směrnic


Komise v úterý také uvedla, že 15 projednávaných legislativních materiálů je rozhodnuta stáhnout, nadále ale pokládá za žádoucí, aby se členské země a europarlament shodly na dalších 66 předložených návrzích.

„Podle pracovního programu Komise, který byl dnes přijat, se bude EU i nadále zaměřovat na ty oblasti, ve kterých přináší činnost na úrovni EU nejvyšší přidanou hodnotu. Evropská unie nebude posuzována na základě počtu přijatých směrnic a nařízení, nýbrž podle toho, jaké hmatatelné výsledky přinesou politická opatření našim občanům a podnikům," upozornil v úterý její první místopředseda Frans Timmermans.

Plány Komise sahají i za rok 2025


Komise plánuje většinu oznámených návrhů předložit ke schvalování do května 2018, aby mohly být přijaty ještě do jara 2019, tedy v nynějším volebním období Evropského parlamentu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v úterý upozornil, že jeho tým už členským zemím a europarlamentu předal 80 procent návrhů, které slíbil při nástupu do úřadu vypracovat.

„Prioritou nyní bude prosadit tyto návrhy jako právní předpisy a tyto předpisy začít uplatňovat v praxi. Čím dříve Evropský parlament a členské země dokončí svůj díl práce, tím dříve bude patrný přínos našeho společného úsilí," uvedl Juncker v tiskové zprávě Komise.

Pracovní program na rok 2018 ovšem také obsahuje řadu iniciativ, které se zaměřují na období do roku 2025 i na následujících roky. Na jaře 2019 Unii opustí Velká Británie, a v EU tak začíná diskuse o reformách bloku, které by měly Unii posílit a sjednotit. O potřebě změn mluvil Juncker před europoslanci už v polovině září.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Rumunské předsednictví v Radě EU a jeho priority

Euroskop, Rumunské předsednictví, 10. 12. 2018

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018