Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jakého pokroku Evropská unie dosáhla v oblasti migrace?

Euroskop, Evropská komise, 21.11.2017
migranti fronta řecko

Společná, efektivní politika v oblasti migrace je jednou z deseti priorit Evropské komise pod vedením Jeana-Claudea Junckera. V květnu 2015 Komise představila návrh Evropského programu pro migraci. Ve středu 15. listopadu Komise zveřejnila tiskovou zprávu, ve které vyhodnocuje, jakého pokroku bylo v naplňování cílů programu dosaženo.

Nejvýraznějším úspěchem je, že v probíhajícím roce 2017 počet nelegálních příchodů po hlavních migračních trasách klesl o 63 procent. Komise to přičítá zlepšené ochraně vnějších hranic, spolupráce se zdrojovými a tranzitními zeměmi migrace a boji proti převaděčství. „Od roku 2015 jsme díky spolupráci na komplexním zlepšování řízení migrace dosáhli značného pokroku," konstatoval první místopředseda Komise Frans Timmermans.


Zvyšuje se finanční pomoc uprchlíkům i tranzitním zemím


Evropská unie pokračuje ve snaze řešit hlavní příčiny migrace. Připravuje uzavření smlouvy s Tureckem, zakládající tzv. evropský nástroj pro uprchlíky v hodnotě 3 miliard eur. Již od října se milionu nejzranitelnějších syrských uprchlík v Turecku zasílá každý měsíc finanční podpora.

Řešit příčiny migrace přímo na africkém kontinentu a zvýšit stabilitu a odolnost zdrojových a tranzitních zemí migrace umožňuje svěřenský fond EU pro Afriku. Dosud byly schváleny programy v hodnotě téměř 2 miliard eur, které počítají s finanční podporou ze svěřenského fondu.

Zvýšené úsilí ve spolupráci s mezinárodními organizacemi (UNHCR, IOM a UNICEF) Evropská unie vyvíjí v Libyi, kde byla poskytnuta lékařská pomoc a základní podpora téměř čtyřem tisícům migrantů a více než dvěma tisícům vysídlených libyjských rodin. V zajišťovacích střediscích byla lékařská pomoc dále poskytnuta čtrnácti tisícům migrantů.

V oblasti boje proti převaděčství významný úspěch zaznamenaly nigerské úřady, kterým se ve spolupráci s EU podařilo zahájit v 70 případech trestní stíhání kvůli převaděčství, 65 osob bylo zadrženo a 37 uvězněno.

Jaké jsou výsledky programu dobrovolných návratů? 


Pokračují evropské záchranné mise ve Středozemním moři – operace Triton a Sophia. Mimo to EU podporuje pátrací a záchranné mise v poušti a v probíhajícím roce bylo do bezpečí dopraveno více než 1100 migrantů, které opustili převaděči. Více než 15 tisíc migrantů využilo podpory v rámci režimu asistovaného dobrovolného návratu domů, přičemž 10 tisíc z nich se takto vrátilo z Libyi, kde byli vystaveni často otřesným podmínkám. Kromě Libye migranti využili programu dobrovolných návratů zejména v Mali, Nigeru a Mauritánii.

Relativně dobře se daří naplňovat též relokační program v rámci EU – dosud bylo z Řecka a Itálie replokováno více než 31 500 osob a zbývá tedy relokovat již pouze 750 uprchlíků z Řecka a 3100 z Itálie. Naopak jako neuspokojivá se jeví míra návratů migrantů z Řecka do Turecka – od března 2016 bylo realizováno pouze 1969 návratů.


Dohoda uzavřena s Bangladéší, připravuje se s Nigérií a Tuniskem


Pokroku se podařilo dosáhnout v oblasti navracení a zpětného přebírání osob. V září byla uzavřena readmisní dohoda mezi EU a Bangladéšem a jednání o uzavření obdobných dohod v současné době probíhají s Nigérií a Tuniskem. Unie usiluje též o posílení spolupráce s Pobřežím slonoviny, Senegalem a Mali.

„Postupně opouštíme krizový režim a v duchu partnerství a sdílené odpovědnosti, jak v EU, tak mimo ni, se nám nyní daří migraci řídit," hodnotí dosažený pokrok komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. Hlavními cíli do budoucna je posilovat spolupráci se třetími zeměmi v oblastech dobrovolných návratů i readmise či navýšit finanční prostředky svěřenského fondu pro Afriku.

Autor: Euroskop, Evropská komise

Další články v rubrice

Evropská kosmická agentura: Brána Evropy do vesmíru

Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 3. 2019

Agentura GSA: Srdce evropské satelitní navigace

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 3. 2019