Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise posiluje ochranu duševního vlastnictví a boj proti padělkům

Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise, 29.11.2017
Katainen a Bienkowska - Intellectual Property

Ve středu 29. listopadu Evropská komise předložila balíček opatření, která mají za cíl posílit ochranu duševního vlastnictví. Mezi jejich hlavní cíle patří omezení dovozu padělků a napodobenin ze třetích zemí a efektivnější vymáhání práv duševního vlastnictví. Iniciativy mají za cíl přispět postupné naplňování strategie pro jednotný trh z roku 2015, jež sleduje rozvoj potenciálu společného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem v globalizované ekonomice.

Padělky a nedovolené napodobeniny v současné době tvoří 5 procent zboží dováženého do EU a dosahuje hodnoty 85 miliard euro, což dokládá urgentnost problému, který Komise prostřednictvím svých dnes zveřejněných iniciativ plánuje řešit. „Dnes jsme posílili naši společnou schopnost lovit „velké ryby", jež stojí za padělaným zbožím a pirátským obsahem, které poškozují naše podniky a ohrožují naše pracovní místa, jakož i naše zdraví a bezpečnost v oblastech, jako jsou léčivé přípravky nebo hračky," komentuje nová opatření Elżbieta Bieńkovska, eurokomisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Co konkrétně balíček nových opatření zahrnuje? Iniciativy lze rozdělit do dvou kategorií. První sledují posílení boje proti padělání a pirátství, druhá se zaměřuje na posílení patentové a jiné ochrany práv v oblasti duševního vlastnictví.

Komise chce bojovat proti "velkým rybám"


Za účelem boje proti padělání a pirátství Komise vydala pokyny vyjasňující způsob provádění směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, která – ač vydána již v roce 2004 – byla doposud v jednotlivých členských státech interpretována a aplikována různorodými způsoby. Sjednocení výkladu a užívání směrnice přispěje ke zvýšení právní jistoty i usnadnění občanskoprávnímu vymáhání práv duševního vlastnictví.

Speciální důraz Komise klade na tzv. sledování peněz, které má připravit „velké ryby" mezi porušovateli práv duševního vlastnictví o jejich příjmy. Komise dále vyzvala členské státy k většímu důrazu na justiční vzdělávání, zveřejňování rozsudků týkajících se duševního vlastnictví a k podpoře nástroje pro alternativní řešení sporů.

Komise rovněž pokračuje v podpoře iniciativ průmyslu zaměřených na boj proti porušování práv duševního vlastnictví včetně dobrovolných dohod o reklamě na internetových stránkách, o platebních službách a dopravě. Tyto dohody umožňují rychlejší obranu proti padělání a pirátství než je tomu v případě soudních řízení.

Černá listina trhů posílí spolupráci s třetími zeměmi


Komise též navrhuje posílit programy spolupráce se třetími zeměmi (Čínou, jihovýchodní Asií, Latinskou Amerikou) prostřednictvím vytvoření černé listiny trhů, na nichž bylo zaznamenáno výrazné porušování práv duševního vlastnictví.

Dalším krokem bude zveřejnění aktualizované zprávy o vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. V neposlední řadě Evropská komise posoudí provádění akčního plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro období let 2013 až 2017, navrhne vnitrostátním celním orgánům cílenější pomoc a posílí spolupráci mezi celními orgány EU.

Z hlediska druhé hlavní části nových iniciativ – patentové ochrany pro nové technologie – Komise představila pokyny a doporučení pro vyvážený a účinný systém, který slaďuje dva cíle. Zaprvé zajistit, aby výrobci měli přístup k technologiím na základě transparentních a předvídatelných pravidel pro udělování licencí na patenty. Zadruhé zaručit, že držitelé patentů budou odměňováni za své investice do výzkumu a vývoje, jejichž produkty jsou následně předmětem technologické standardizace (normalizace). Díky tomu držitelé patentů budou motivováni nabízet své nejinovativnější technologie k zahrnutí do technických norem, díky kterým již v současnosti využíváme standardizovaných technologických výdobytků, jako je internetové připojení prostřednictvím Wi-Fi či síť 4G.

Komise bude pozorně sledovat a vyhodnocovat dosažený pokrok a posoudí, zda je třeba učinit další kroky."Komplexní balíček opatření zlepšuje uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví a vybízí k investicím do vývoje technologií a produktů v Evropě," uvádí k iniciativám místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Další články v rubrice

Evropská kosmická agentura: Brána Evropy do vesmíru

Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 3. 2019

Agentura GSA: Srdce evropské satelitní navigace

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 3. 2019