Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR se v čerpání peněz z fondů EU umístila na 21. příčce

Euroskop, Evropská komise, 18. 12. 2017
money

Česká republika zrychlila čerpání peněz z EU, v žebříčku členských států obsadila 21. místo. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila ve středu 13. prosince Evropská komise. V celé EU se počet projektů financovaných z evropských fondů během jednoho roku zdvojnásobil.

Do letošního října byla na konkrétní projekty využita téměř polovina prostředků z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020. Do konce roku 2016 podporu z fondů obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 000 nových pracovních míst. Do reálné ekonomiky bylo prostřednictvím ESI fondů investováno již 278 miliard eur.

Pomoci při hledání zaměstnání nebo při rozvíjení svých dovedností využilo již 7,8 milionu občanů, zlepšila se například také biologická rozmanitost 23,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Celkem byly do konce roku 2016 vybrány 2 miliony projektů financovaných z EU, což je o 1 milion více než v roce předchozím. Jednalo se o projekty v oblasti digitalizace, sociálního začleňování či životního prostředí.

 „Počet projektů financovaných z EU se během jediného roku zdvojnásobil, což ukazuje, že provádění nabralo plné tempo. Evropské strukturální a investiční fondy fungují naplno a budou jako vítr do plachet rozvoje Evropy v příštím desetiletí,“ uvedla k tomu komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová.

Česko čerpá peníze z fondů rychleji

 

V České republice se podle zprávy Komise čerpání fondů EU rovněž zrychlilo. Na konkrétní projekty bylo ke konci letošního října vyčleněno přes 200 mld. korun, tedy 39 % z celkové částky pro celé sedmileté období. To řadí ČR na 21. místo v rámci 28 členských států EU.

Více dat o tom, jak Česká republika využívá ESI fondy, je k dispozici na stránkách Evropské komise zde.

Méně byrokracie, větší mobilizace soukromých peněz


Zpráva Komise uvádí, že členské státy stále více využívají možností zjednodušení rámce politiky soudržnosti na období 2014–2020, zejména online postupy při řízení finančních prostředků („e-soudržnost“), zjednodušené postupy pro podniky („jednotné kontaktní místo“) a jednodušší způsoby, jak mohou příjemci žádat o úhradu ze strany EU.

V období 2014–2020 dochází také k větší mobilizaci soukromých finančních prostředků. Napomáhají tomu finanční nástroje, na které bylo do konce roku 2016 přiděleno 13,3 miliardy eur. Využívány jsou zejména na podporu malých a středních podniků, výzkum a inovace a nízkouhlíkové hospodářství.

V současné době je z ESI fondů prostřednictvím finančních nástrojů podporováno více než 76 000 podniků. Projekty na podporu malých a středních podniků dosud vybrané v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) představují 11,5 miliardy EUR uvolněných ze soukromých finančních prostředků, a to z cílové částky ve výši 42 miliard EUR. 

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Nový seriál Euroskopu: Vesmírná politika EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 1. 2. 2019