Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise: Do roku 2030 mají být všechny plasty v EU recyklovatelné

Evropská komise, Euroskop, 17. 1. 2018
trideni_odpadu

Do roku 2050 bude v oceánech víc plastů než ryb, pokud se nezmění způsob výroby a používání plastů. Uvedla to Evropská komise, která v úterý představila novou strategii, jak životní prostředí před znečištěním plasty ochránit. Do roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v EU recyklovatelné a má dojít i k výraznému omezení používání plastů na jedno použití.

Evropané ročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu. Pouze 30 % z nich se přitom shromáždí k recyklaci. Po celém světě tvoří plasty 85 % odpadků na plážích. A ve formě mikroplastů, jejichž účinky na zdraví jsou zatím neznámé, se dostávají ve vzduchu, vodě a potravinách dokonce až do plic a na stůl lidí.

Evropská komise proto představila v úterý 16. ledna novou strategii, která má změnit způsob, jakým se v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují plastové výrobky. Strategie má chránit životní prostředí před znečištěním a zároveň vytvořit prostředí pro inovace a nové pracovní příležitosti.

„Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb. Musíme zamezit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce do našeho organismu. Jediným dlouhodobým řešením je snížit množství plastového odpadu jeho větší recyklací a opětovným využíváním,“ uvedl k tomu Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj.

Evropská strategie pro plasty

Cíl Konkrétní opatření
Zvýšit ziskovost recyklace pro podniky Budou vypracována nová pravidla pro obaly, které zlepší recyklovatelnost plastů a zvýší poptávku po recyklovaných plastových materiálech. V celé EU má vzniknout více kvalitních a větších recyklačních zařízení spolu s lepším a standardizovaným systémem pro oddělený sběr a třídění odpadu.
Omezit plastový odpad Budou podporovány vnitrostátní informační kampaně a navržena pravidla pro omezení plastů na jedno použití a mikroplastů ve výrobcích. Určí se označení pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty.
Zamezit znečištění na mořích Nové předpisy zajistí, aby se odpad vytvořený na lodích nebo shromážděný na moři vrátil na pevninu, kde se s ním náležitým způsobem naloží. Sníží se administrativní zátěž pro přístavy, lodě a příslušné orgány.
Podpořit investice a inovace Komise poskytne orgánům členských států a evropským podnikům doporučení, jak co nejvíce snížit množství plastového odpadu přímo u zdroje. Dalších 100 milionů eur půjde na rozvoj inteligentnějších a recyklovatelnějších plastových materiálů, účinnější recyklační procesy a vyhledávání a odstraňování nebezpečných látek a kontaminantů z recyklovaných plastů.
Uspíšit změny v celém světě

EU bude spolupracovat s partnery z celého světa na hledání globálních řešení a vypracování nových mezinárodních norem. Bude také nadále podporovat ostatní, podobně jako tomu bylo při sanaci řeky Gangy v Indii.Strategie má podpořit vývoj nových materiálů


Jedná se o vůbec první celoevropskou strategii týkající se plastů. Do roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v EU recyklovatelné. Používání plastů na jedno použití má být omezeno a úmyslné používání mikroplastů zakázáno.

Komise tak chce položit základ novému oběhovému hospodářství a podpořit inovace, například při vývoji nových materiálů a technologií. Při navrhování a výrobě plastů se v budoucnu mají respektovat požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci, měly by se také vyvíjet udržitelnější materiály.

Podle místopředsedy Komise Jyrkiho Katainena má evropský průmysl příležitost stát se celosvětovým lídrem v oblasti nových technologií a materiálů. Strategie pro plasty má být také hmatatelným příspěvkem k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu.

Celou strategii naleznete zde.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Nový seriál Euroskopu: Vesmírná politika EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 1. 2. 2019