Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doporučení Komise jak odstraňovat nezákonný online obsah

Markéta Ročejdlová, Úřad vlády, 5. 3. 2018
Notebooky

Společná iniciativa komisařů Andruse Ansipa, Věry Jourové, Mariye Gabrielové a Juliana Kinga má posílit kapacity online platforem při odstranění nezákonného obsahu.

 

Společná iniciativa komisařů (C(2018) 1177 final) obsahuje doporučení pro online platformy postavená na příkladech dobré praxe jak identifikovat a odstraňovat nezákonný obsah, který je nahrán jejich uživateli.

Co doporučení obsahuje?


Komise se tak snaží zejména menším platformám poskytnout doporučení o osvědčených způsobech, jak mohou čelit nezákonnému obsahu jako nenávistným projevům, teroristické propagandě, dětské pornografii nebo i pirátským kopiím porušujícím autorská práva. A zároveň chránit lidská práva uvedená v Listině základních práv EU.

S ohledem na nelegislativní formu je samotným provozovatelům platforem i členským státům umožněno samozřejmě zavedení vlastních opatření (včetně uzákonění povinnosti nahlašovat donucovacím orgánům podezřelý obsah). Ta by ale měla být nejen efektivní, ale i proporční a patřičná.


Notebooky
Komise vydala doporučení pro online platformy, jaké by měly zavést systémy boje s nelegálním obsahem na internetu. Zdroj: Pixabay


Jaký má být systém nahlašování nelegálního obsahu?


Transparentní politika netolerance k nezákonnému obsahu by měla být postavena zejména na informovanosti uživatelů a jednoduše přístupném, srozumitelném a uživatelsky přívětivém systému pro nahlašování nezákonného obsahu. S ohledem na velmi rychlé šíření materiálu online prostředím je potřeba, aby systém byl přesný a postavený na kategorizaci či indexaci nahlašovaného obsahu, které by umožňovaly rychlé rozlišení typu obsahu a následně i prioritní smazání toho nejzávažnějšího nezákonného obsahu.

Velká pozornost by měla být zaměřena jak na komunikaci s ohlašovatelem, ve formě zpětné reakce o tom, jak bylo naloženo s jeho oznámením, tak i se samotným uživatelem, jehož obsah je mazán. Samozřejmostí by měla být možnost odvolat se proti smazání nahraného příspěvku, a to zejména v případech, kdy je využívám automatizovaný algoritmický mechanizmus pro identifikaci nezákonného obsahu.

Robustní systém proti zneužití tak musí být zajištěn, stejně jako by měly být podporovány způsoby mimosoudního řešení sporů či prevence opětovného nahrávání smazaného obsahu.

Česko oceňuje zejména pomoc menším platformám


Kromě automatizovaného detekčního systému je vhodné využívat i tzv. důvěryhodných uživatelů, expertů, kteří by měli vyhledávat a nahlašovat daný obsah a posílit spolupráci s donucovacími orgány (případně i samotným Europolem).

Obsah nahlášen důvěryhodnými uživateli a donucovacími orgány by měl být řešen prioritně tzv. fast-track). Zvláštní pozornost doporučení věnuje teroristickému obsahu, jehož nahrávání by mělo být specificky zakázáno v podmínkách a pravidlech užívání platforem, a který by měl být v ideálním případě odstraněn do jedné hodiny od nahlášení.

Česká republika je tradičním zastáncem vyvážení práv a povinností jednotlivých stran. Na druhou stranu se však platformy nemohou vzdát odpovědnosti za obsah, který je na nich nahrán a musí převzít iniciativu v řešení situace. Proto ČR podporuje nelegislativní iniciativu Komise pomoci zejména menším platformám, které na rozdíl od velkých společností nemusejí mít dostatečnou personální i finanční kapacitu vypořádat se efektivně s nahraným nezákonným obsahem.

Autor: Markéta Ročejdlová, Úřad vlády

Další články v rubrice

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018