Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise posiluje zavádění nových technologií na finančním trhu

Petr Pospíšil, Euroskop, 8.3.2018
FinTech Dobrovskis Katainen

Evropská komise představila akční plán, jehož cílem je naplno využít příležitosti, které přinášejí inovace v oblasti finančních služeb (zkráceně nazývané „FinTech") umožněné rozvojem moderních technologií. Inovace by měly rozšířit možnosti poskytování finančních služeb, zvýšit provozní efektivitu, přispět úspoře nákladů a posílit hospodářskou soutěž.

Cílem akčního plánu je zúročit výhody, který inovace FinTech přináší – konkrétně jde například o technologii blockchain, umělé inteligence, cloudové služby, zvýšení bezpečnosti trhů a usnadnění přístupu nových aktérů na finanční trhy. Akční plán tak zapadá do dlouhodobého úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů, jednotného trhu s finančními službami a jednotného digitálního trhu.

Akční plán zahrnuje 23 dílčích opatření, majících za cíl rozvoj inovačních obchodních modelů, zavádění technologií FinTech, zvýšení kybernetické bezpečnosti a posílení integrity finančního systému.

Akční plán Komise podporuje výzkum a inovace v oblasti FinTech


Jaká konkrétní opatření akční plán obsahuje? Počítá například s vytvořením Evropské laboratoře finančních technologií, kde budou v nestranném prostředí spolupracovat zástupci evropských a vnitrostátních orgánů s představiteli poskytovatelů technologií FinTech.

Komise již vytvořila Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain, instituce, která během letošního roku vypracuje a zveřejní zprávu o výzvách a možnostech kryptoměn či strategii zaměřenou na technologii distribuované účetní knihy a blockchainu (distribuované účetní knihy jsou typem informační databáze sdílené v rámci sítě; blockchain představují nejznámější případ distribuované účetní knihy).

Komise chce též vést veřejnou konzultaci o digitalizaci informací zveřejňovaných evropskými kotovanými společnostmi, uspořádat pracovní semináře na téma kybernetické bezpečnosti či připravit dokument o osvědčených postupech k tzv. regulačním sandboxům (regulační sandboxy označují prostor vymezený regulačními orgány, ve kterém startupy a další podniky mohou provádět experimenty s FinTech nástroji).

Návrh má rozšířit dostupnost i přeshraniční provádění crowdfundinguMístopředsedové Evropské komise Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen na tiskové konferenci představují akční plán Komise podporující zavádění moderních technologií na finančním trhu. Zdroj: European Commission Audiovisual Service

Komise v rámci této iniciativy zároveň předkládá návrh nařízení, které má umožnit rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding). Crowdfunding usnadňuje přístup k financování pro začínající a malé podniky, které díky němu mohou představit svůj projekt na online platformě a žádat jejím prostřednictvím o podporu (ve formě přímého úvěrování či vlastního kapitálu).

Investoři zase mohou očekávat finanční návratnost. „Firmy a podnikatelé dostanou více příležitostí, aby mohli své podnikatelské nápady prezentovat širší základně poskytovatelů finančních prostředků," poznamenal místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

Problémem, omezujícím rozvoj crowdfundingu v současné době, je obtížná množnost expanze z jedné členské země EU do druhé. Zatímco trh EU v tomto směru postrádá celistvost, v některých jiných rozvinutých světových ekonomikách se platformám pro skupinové financování daří lépe. Legislativní návrh má proto nahradit dosavadní nedostatek společných celoevropských pravidel, snížit provozní náklady a umožnit expanzi crowdfundingových platforem do dalších států.

Crowdfundingové platformy se budou řídit jednotnými pravidly


Návrh zlepšuje přístup k této formě financování podnikům, které potřebují zafinancovat. Po přijetí opatření Parlamentem a Radou crowdfundingové platformy ponesou oficiální označení EU odkazující na jednotný soubor pravidel, zahrnujících pravidla zveřejňování informací, správy a řízení rizik a ucelený přístup k dohledu.

„Alternativní zdroje financování přímo propojují úspory s investicemi. Trh je díky nim přístupnější pro inovující podnikatele a začínající a malé podniky. Tento cíl je stěžejním prvkem unie kapitálových trhů," uvedl k návrhu nařízení o skupinovém financování místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Další články v rubrice

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018