Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada projedná digitalizaci, průmysl i výročí 25 let vnitřního trhu

Úřad vlády, 12.3.2018
economy_growth

V Bruselu se dnes koná další zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve formátu ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Vedoucím delegace ČR je náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU a digitální ekonomiky MPO a SME Envoy za ČR Marian Piecha.

Hlavním bodem programu jednání je výměna názorů nad tématem digitalizace hospodářství EU ve vztahu k Evropskému semestru 2018. ČR vnímá digitalizaci ekonomiky a společnosti jako příležitost k růstu a zvýšení konkurenceschopnosti EU a patří k dlouhodobým podporovatelům budování jednotného digitálního trhu v EU.

ČR podporuje posilování průmyslové základny EU


Rada povede rovněž výměnu názorů na téma průmyslové politiky EU a přijme k němu závěry. V rámci tohoto bodu bude Evropská komise zároveň informovat o letošních Dnech evropského průmyslu a kulatém stole Průmysl 2030. ČR se řadí mezi členské státy s nejvyšším podílem průmyslu na HDP, a proto posilování průmyslové základny EU podporuje. ČR je toho názoru, že by měly být využívány již existující nástroje, jako je zohledňování konkurenceschopnosti průmyslu v dalších politikách EU.

Ministři se budou věnovat také otázce fungování vnitřního trhu v souvislosti s jeho výročím 25 let. ČR pokládá vnitřní trh zahrnující 4 svobody volného pohybu za největší výdobytek evropské integrace. K letošnímu 25. výročí plánuje ČR uspořádat konferenci o vnitřním trhu se službami.


Největší výdobytek evropské integrace? Podle ČR čtyři svobody


V rámci bodu „prověrka konkurenceschopnosti" bude pozornost zaměřena na překážky v sektoru služeb, jejich dopady a propojenost s dalšími sektory. Pro Českou republiku je sektor služeb i průmyslu klíčový pro růst, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst v ČR i v Evropě.

Mezi dalšími tématy Rady budou mj. strategie pro plasty, zlepšení tvorby právních předpisů, podpora scale-upů v kontextu pravidel státní pomoci a v rámci oběda by měly být diskutovány připravované legislativní návrhy v oblasti spotřebitelské politiky.

Diskuzi k 25 letům vnitřního trhu a tiskovou konferenci na závěr Rady bude možné sledovat online zde: https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

Autor: Ludmila Johnová, Úřad vlády

Další články v rubrice

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018