Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EP podpořil transparentnější přeshraniční doručování balíků

Úřad vlády, 13.3.2018
Evrpský parlament

Europoslanci dnes podpořili návrh na transparentnější přeshraniční doručování balíků. Spotřebitelé napříč EU si budou moci snadno srovnat poskytované ceny zásilkových služeb, které se často značně liší. Srovnání bude přehledné a online.

Na základě analýzy stavu v oblasti přeshraničních balíkových služeb a v kontextu závazku Evropské komise obsaženého ve Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě představila Komise 25. května 2016 návrh nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků společně s dalšími legislativními návrhy k elektronickému obchodu.

Přeshraniční doručování bude transparentnější 


Hlavním cílem návrhu je zajistit efektivnější fungování trhu prostřednictvím lepšího regulačního dohledu a posílením hospodářské soutěže. Nařízení má rovněž sloužit k vyšší transparentnosti sazeb za přeshraniční doručování zásilek, které by mělo vést ke snížení bezdůvodných rozdílů v cenách.

Jedním z hlavních důvodů přijetí tohoto nařízení jsou právě značné rozdíly cen u některých služeb dodávání, zejména mezi zásilkami ve vnitrostátním a mezinárodním (přeshraničním) styku. Subjekty, jichž se nařízení týká, budou všechny osoby, které poskytují jakoukoliv službu dodávání balíků, ať už se jedná o službu poštovní, přepravní, zasílatelskou, případně kurýrní, pokud jejich činnost naplní obecnou definici poskytovatelů vymezenou tímto nařízením.

Dodavatelé balíků mají spolupracovat s regulátory


Poskytovatelé služeb dodávání balíků mají podle tohoto návrhu povinnost poskytovat národním regulačním orgánům potřebné informace. Jednorázově jsou povinni předávat vybrané identifikační údaje a údaje o charakteru jimi poskytovaných služeb, včetně všeobecných podmínek. Informace předávané každoročně se týkají počtu přepravených zásilek, ročního obratu, veřejně dostupného ceníku, počtu zaměstnanců nebo informací o případných subdodavatelích podílejících se na poskytování služby.

Další povinnost se vztahuje na předávání údajů o veřejně dostupných cenách poskytovaných služeb, a to jak vnitrostátních, tak přeshraničních v rámci EU. Příloha nařízení stanovuje 15 konkrétních služeb (např. podle charakteru služby nebo hmotnosti zásilky), k nimž se mají poskytované ceny vztahovat. Tyto údaje budou předávány každý rok.

Shromážděné údaje následně národní regulační orgány v jednotlivých členských státech postoupí Komisi, která je zveřejní každý rok nejpozději do konce března na k tomuto účelu vyhrazené webové stránce.

Autor: Ondřej Kaleta, Úřad vlády

Další články v rubrice

V evropských městech se konají Večery evropského filmu

Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018