Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise navrhuje modernizaci Vízového informačního systému

Evropská komise, 16. 5. 2018
D. Avramopoulos migrace Komise

Komise dnes navrhla zdokonalení Vízového informačního systému (VIS), databáze obsahující informace o osobách, které žádají o schengenská víza. Dnešní krok má umožnit lépe reagovat na měnící se výzvy spojené s bezpečností a migrací a zlepšit správu vnějších hranic EU.

Navrhované změny umožní provádět důkladnější prověřování žadatelů o víza, odstranit nedostatky v přístupu k informacím v oblasti bezpečnosti pomocí lepší výměny informací mezi členskými státy a zajistit plnou interoperabilitu s jinými unijními databázemi.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k vízovým otázkám uvedl, že: „Miliony občanů ze třetích zemí každoročně vstupují na území EU s vízem, ať už pro účely krátkodobého či delšího pobytu. Modernizací Vízového informačního systému odstraníme nedostatky v našich informačních systémech a vízovým orgánům a příslušníkům pohraniční stráže poskytneme informace, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů.“

 

Avramopoulos D.
Komisař Dimitris Avramopoulos: "Modernizací Vízového informačního systému příslušníkům pohraniční stráže poskytneme informace, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů."
Zdroj: ČTK


Fungování Vízového informačního systému


Vízový informační systém je databáze EU, která spojuje příslušníky pohraniční stráže na vnějších hranicích EU s konzuláty členských států po celém světě.

Poskytuje orgánům vydávajícím víza klíčové informace o žadatelích o krátkodobá schengenská víza a zároveň umožňuje příslušníkům pohraniční stráže odhalovat cestující, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko.


Návrh jako součást reformy společné vízové politiky


Dnešní návrh rozšiřuje rozsah VIS – a to zejména přidáním dlouhodobých víz a povolení k pobytu do systému – při plném dodržování pravidel pro ochranu údajů a s cílem zajistit, aby tyto orgány měly nezbytné informace v okamžiku, kdy je potřebují.

Předložený text je druhým krokem reformy společné vízové politiky EU a navazuje na změny vízového kodexu, které Komise předložila v březnu 2018.

Navrhovaná modernizace databáze VIS má posílit vnitřní bezpečnost a zkvalitnit správu hranic pomocí posílené bezpečnostní kontroly všech databází, lepší výměny údajů a informací, účinnějšího postupu při návratové politice či posílení kapacit pro stíhání a prevence trestné činnosti.

 

Autor: Euroskop