Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise představila iniciativu k reformě v oblasti azylu a migrace

Euroskop, Evropská komise, 13. 9. 2018
frontex, komise, migrace

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker včera před poslanci Evropského parlamentu přednesl svůj projev o stavu Unie. Juncker se během svého proslovu mimo bilanci toho, čeho bylo dosaženo a v čem se úsilí Komise naopak nepodařilo naplnit, věnoval také otázkám budoucího směřování EU, kyberbezpečnosti, otázce eura a migrační politice Unie. K posledně jmenovanému tématu zároveň představil iniciativu, která má usnadnit dosažení celkového kompromisu v rámci probíhající diskuze k reformě společného azylového systému.

Včerejší vyjádření o stavu Unie před poslanci bylo posledním projevem před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu roku 2019.

V rámci vyjádření o stavu Unie v roce 2018 předseda Juncker představil návrhy, které mají zajistit plnou solidaritu EU v oblasti migrace a lepší ochranu vnějších hranic Evropy.

Tyto iniciativy jsou předkládány jeden týden před neformálním zasedáním lídrů států v Salcburku a představují konkrétní příspěvek k diskusi, kterou by vedoucí představitelé EU měli vést v oblasti migrace. Jejich hlavním cílem je snazší dosažení celkového kompromisu ohledně probíhající reformy azylového systému EU.

„Nemůžeme se již dále dohadovat a hledat momentální řešení pokaždé, když připluje další loď. Dočasná solidarita nestačí. Potřebujeme trvalou solidaritu – nejen dnes, ale i v budoucnu,“ poznamenal v rámci svého projevu Juncker, když hovořil o potřebě nalezení komplexního řešení současné situace.

 

Posílení evropských agentur

 

Návrhy obsahují nové úkoly Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a plánované Agentury EU pro azyl. Ty počítají s posílením pozic obou agentur tak, aby se členské státy mohly za všech okolností spolehnout na plnou operační podporu ze strany EU.

Od zřízení Agentury Evropské unie pro azyl jse očekává lepší provádění a fungování společného evropského azylového systému, přičemž její působení bude vycházet z aktivit stávajícího Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO).

K posílení evropských agentur komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Nabízíme více Evropy tam, kde je jí zapotřebí, jelikož maximalizujeme podporu EU v oblasti správy hranic a řízení migrace. Evropská pohraniční a pobřežní stráž a budoucí Agentura EU pro azyl budou nyní schopny zajistit solidaritu EU, která bude fungovat na místě a za všech okolností, a to při plném respektování pravomocí členských států.“


komisař D. Avramopoulos

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos během vystoupení před poslanci Evropského parlamentu. Zdroj: Twitter komisaře D. Avramopoulose

 

 

Vybavenost a lepší návratová politika

 

Na základě dvouleté práce navrhuje Komise ještě více posílit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a stanovit pro ni cíle, které budou odpovídat problémům, s nimiž se Evropa jako celek při řízení migrace a správě hranic potýká. I když se mandát Evropské pohraniční a pobřežní stráže rozšiřuje, tato stráž slouží k tomu, aby pomáhala členským státům, a nepřebírá jejich zodpovědnost v oblasti správy vnějších hranic a navracení.

Včerejší iniciativa zahrnuje návrh na ustavení stálého sboru do roku 2020, který bude složený z 10.000 operativních pracovníků, v rámci něhož bude agentura moci spoléhat na své vlastní zaměstnance a vlastní vybavení, jako jsou např. plavidla, letadla a vozidla.

Dále Komise hodlá zefektivnit návratovou politiku, kdy osoby, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty během řízení na hranicích, budou směrovány přímo k zjednodušenému řízení o navrácení, přičemž nebude platit žádná lhůta k dobrovolnému opuštění území a lhůty pro odvolání budou kratší. Tím se zajistí, že rozhodnutí o navrácení mohou být rychle přijata a v úplnosti vymáhána na hranicích a v kontrolovaných střediscích.

Počítá se i s intenzivnější spoluprací se třetími zeměmi. Návrh předpokládá, že Agentura bude schopna – po předchozím souhlasu dotčené země – zahajovat společné operace a nasazovat personál mimo EU i do jiných než sousedních zemí. Dalším bodem pak je navýšení finančních prostředků, které budou mít unijní orgány k dispozici. Pro modernizaci Evropské pohraniční a pobřežní stráže je na období 2019–2020 vyčleněno celkem 1,3 mld. eur. V příštím rozpočtovém období mezi lety 2021–2027 je pak navrhováno alokovat celkově 11,3 mld. eur.

 

Zlepšení legálních cest do Evropy

 

Komise se věnuje i tématu vytvoření legálních cest pro osoby, které potřebují ochranu, a také podpoře atraktivních příležitostí pro legální migraci s ohledem na potřeby pracovního trhu v Unii. Ty jsou nezbytným prvkem vyvážené a komplexní migrační politiky.

Komise již předložila řadu iniciativ a návrhů na posílení bezpečné a legální migrace, které by nyní měly členské státy urychleně provést. Jedná se zejména o systém modrých karet EU, který navrhla Komise již v roce 2016 a který má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky do EU a zlepšit konkurenceschopnost hospodářství EU.

Dále také počítá se zintenzivněním spolupráce se třetími zeměmi, mimo jiné díky spuštění pilotních projektů v oblasti legální migrace s nejdůležitějšími africkými zeměmi do konce roku 2018, což může přispět ke zlepšení spolupráce v oblasti celkového řízení migrace.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

EU pokračuje v boji proti nákaze Covid-19

Tereza Chlebounová, Euroskop, 28. května 2020

Jak EU mírní dopady šíření koronaviru na ekonomiku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, aktualizováno 28. 5.. 2020

Nové strategie Zelené dohody pro Evropu

Úřad vlády, 26.05.2020

Agentury EU pomáhají zajistit bezpečnost potravin, léků či práce

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 6. 5. 2020