Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výbor Europarlamentu se shodl na přísnějších emisních normách

Euroskop, Politico.eu, 13. 9. 2018
dálnice, zácpa, emise, doprava

V pondělí 13. září 2018 zasedal výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravit (ENVI). Na programu jednání měl body týkající se otázek klimatu, snižování emisí u automobilů a dodávek a podporu přechodu k nízkoemisní mobilitě.

Poslanci výboru ENVI se na pondělním zasedání shodli na znění zprávy, která navrhuje přísnější emisní limity pro osobní automobily a dodávky. Ve schváleném textu se však odlišují od návrhů pocházejících z Evropské komise.

Výbor ENVI se shodl na návrhu, který počítá se snížením emisí z nových automobilů do roku 2025 o 20 % a do roku 2030 o 45 %. V environmentálních cílech tak jde Evropský parlament ještě dál, nežli Komise nebo zástupci automobilového průmyslu.

Komise do roku 2025 navrhuje snížit emise o 15 %, přičemž do roku 2030 počítá s redukcí CO2 o 30 %, automobilový průmysl pak ke stejnému roku navrhuje snížení o 20 %. Zástupci motoristického odvětví před přísnějšími standardy varují a poukazují na to, že: "Stanovení takových cílů může znamenat zánik pracovních míst, pakliže výrobci budou přecházet od klasických spalovacích motorů k elektrickým," uvedl server Politico.eu k rozdílným názorům na emisní normy.

 

Sociální demokraté pro, lidovci a konzervativci rezervovanější

 

Při jednání výboru  se pro mírnější emisní normy zasazovali zástupci Evropské lidové strany (EPP) a Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Lidovci, kteří jsou v současném parlamentu největší poslaneckou frakcí, se v otázce osobních automobilů přikláněli k návrhům Komise a chtěli zmírnit normy pro dodávky.

Sociální demokraté (S&D) naopak prosazovali normy přísnější. Zároveň také odmítli argumenty ze strany automobilového průmyslu o riziku zániku pracovních míst. Maltská poslankyně Miriam Dalli (S&D)  k projednávené úpravě pro agenturu Reuters uvedla, že se: „Nejedná o vůbec snadnou legislativu.“

Dalli, která se zasazovala o striktnější normy k emisím dále poznamenala: „Doprava je jediné z hlavních odvětví Unie, kde skleníkové emise neklesají, ale naopak rostou, a to je důvod proč cílíme na jejich snížení o 45 %.“

 

Naplnění unijních závazků

 

Poslanci se také shodli na nutnosti vyššího podílu nízko-emisních a bezemisních vozů v rámci nabídky automobilek. Výrobci automobilů by dle návrhu měli mít alespoň 20% podíl čistších aut v roce 2025 a 40% podíl v roce 2030. Komise naproti tomu navrhovala 15, resp. 30 %.

Výbor se také usnesl ve prospěch opatření, které má producenty k naplňování těchto cílů nasměrovat. To počítá s tím, že výrobce, kteří by teoreticky neplnili stanovené předpisy, by mohla čekat určitá forma penalizace. Naopak těm, kteří by podíl splňovali, nebo jej měli dokonce vyšší, by byly uděleny „emisní povolenky“. V praxi by tak byla kombinována penalizace s pozitivními prvky motivace. Ani zde se poslanci s Komisí prozatím neshodnou. Ta totiž navrhuje pouze motivační stimul v podobě povolenek.

Dalším schváleným bodem byl kontrolní mechanismus, který má zabránit možným podvodům, emisním skandálům a nekalým praktikám podobným těm v rámci tzv. dieselgate. Tehdy byly některé vozy vybaveny softwarem, jehož prostřednictvím bylo dočasně možné měnit fungování motoru a tím snižovat vypouštěné emise. Poslanci zde navrhli, aby od roku 2023 byly testy prováděny a vyhodnocovány v reálném provozu, nikoliv v laboratorních podmínkách, které mohou být zavádějící.

 

TDI, dieselgate, VW
Nový mechanismus by měl do budoucna zabránit podobným skandálům jako byla tzv. aféra dieselgate. Zdroj: Pixabay.com

 

Trvalé snižování emisních plynů

 

Nové emisní normy jsou součástí unijního úsilí snižovat podíl skleníkových plynů. Celkově se EU zavázala, že je do roku 2030 sníží o 40 % oproti hodnotám z roku 1990.

A ačkoliv byl nedávný krok výboru pozitivně přijat např. neziskovou organizací Transport & Environment, zástupci organizace vzápětí dodali, že: „ani tvrdší přístup poslanců EP nebude stačit k naplnění závazků stanovených v Pařížské klimatické dohodě.“

Výborem odsouhlasené znění zprávy zatím není legislativně platné. Bude třeba jej projednat v rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu, jež se očekává v říjnu tohoto roku. Státy se tak prozatím snaží sblížit své pozice před nadcházejícím jednáním ministrů zodpovědných za životní prostředí, které se uskuteční na začátku příštího měsíce a které připraví cestu k dalšímu schvalování v Evropském parlamentu.

Autor: Libor Škácha, Euroskop

Další články v rubrice

EU pokračuje v boji proti nákaze Covid-19

Tereza Chlebounová, Euroskop, 28. května 2020

Jak EU mírní dopady šíření koronaviru na ekonomiku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, aktualizováno 28. 5.. 2020

Nové strategie Zelené dohody pro Evropu

Úřad vlády, 26.05.2020

Agentury EU pomáhají zajistit bezpečnost potravin, léků či práce

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 6. 5. 2020