Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Sofii se uskutečnilo 7. výroční fórum Strategie EU pro Podunají

Filip Šín, Úřad vlády, 13. 11. 2018
Strategie EU pro Podunají

Letošní 7. výroční fórum EUSDR se uskutečnilo v Sofii ve dnech 18. a 19. října 2018, jakožto klíčová událost v rámci bulharského předsednictví. To je nejvýznamnější každoroční událostí v rámci Strategie EU pro Podunají (EUSDR). Hlavním zaměřením fóra byl rozvoj turismu v kontextu ekonomického růstu a teritoriální koheze.

Výroční fórum představilo řadu témat a problematik souvisejících se zachováním kulturního a historického dědictví, implementací digitalizace a nových technologií v cestovním ruchu a zajištěním bezpečnosti v oblastech turismu a související dopravní konektivity a mobility.

Plenárního zasedání, na kterém bylo výroční fórum zahájeno bulharskou ministryní pro cestovní ruch Nikolinou Angelkovou, se účastnila celé řada zástupců evropských institucí, Strategie EU pro Podunají, rezortních expertů participujících států, privátního sektoru, akademické a neziskové sféry a v neposlední řadě médií.

 

Posílení regionálního rozvoje

 

Velký důraz byl tedy kladen zejména na posílení spolupráce v oblasti turismu, ale zaznívala i diskuze na téma zvýšení efektivity strategie a lepší implementace projektů v rámci ní, což bylo i hlavním tématem příspěvku evropské komisařky pro regionální rozvoj Coriny Crețuové na plenárním zasedání.

Celkově se program výročního fóra sestával ze třech hlavních panelů obsahujících řadu prezentací a diskuzí nad stanovenými problematikami. Jmenovitě se pak jednalo o panely na témata "Nástroje rozvoje a zachování kulturního dědictví", "Přínos Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube pro Podunajský region“ a "Makroregionální strategie EU a budoucnost spolupráce v jejich rámci".

V rámci fóra také proběhlo důležité jednání na úrovni ministerského panelu, jehož se účastnili i čeští zástupci.

Výroční fórum Strategie EU
Hlavním zaměřením 7. výročního fóra byl rozvoj turismu v kontextu ekonomického růstu a teritoriální koheze. Zdroj: EU Strategy for the Danube Region

 

Udržitelná energetika v Podunají


Hlavní program byl pak doplněn řadou doprovodných akcí, mezi nimiž stojí za zmínku například zbudování interaktivních informačních stanovišť jednotlivých prioritních oblastí EUSDR, kde byla účastníkům k dispozici řada informačních a propagačních materiálů a mohli se zde blíže seznámit s jejich zaměřením, činností, dozvědět se aktuality a praktické informace z úst samotných zástupců těchto oblastí a získat kontakty pro případnou další spolupráci.

V rámci prezentace prioritní oblasti 2 "Podpora udržitelné energetiky v Podunají", se účastnili i zástupci Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, s cílem rozšíření povědomí o strategii, samotné prioritní oblasti a navázání cenných kontaktů se zainteresovanými stakeholdery.

Nedílnou součástí programu fóra pak byla i tematická výstava 60 fotografií přibližujících krásy Dunaje, druhé nejdelší evropské řeky Evropy, spolu s dosavadními úspěchy Strategie EU pro Podunají. Výstava probíhala symbolicky pod širým nebem na tzv. Mostu milenců v samotném srdci bulharské metropole, poblíž sofijského Paláce kultury, kde probíhalo i samotné fórum.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Jourová: Dezinformátoři jsou připraveni na dlouhou hru

Euroskop, čtk, Evropská komise, 14. 6. 2019

Nový pilotní projekt i-Portunus podpoří mobilitu umělců

Tereza Chlebounová, Euroskop, 14. 6. 2019

10 příkladů, jak Evropský parlament zlepšil život občanů EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 13. 6. 2019

Díky EU vyrazí na cesty po Evropě dalších 20 000 mladých lidí

Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise, 11. 6. 2019

Vývoj spolupráce mezi EU a NATO

text: Petr Pospíšil, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop, 28.5.2019