Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise: EU má být do roku 2050 klimaticky neutrální

Tereza Chlebounová, Euroskop, 29. 11. 2018
clouds_planet_sky

Evropská unie by měla být k roku 2050 schopná vyvážit produkci škodlivých emisí skleníkových plynů a jejich odstraňování z atmosféry tak, aby byl souhrn neutrální. Cestu k tomuto cíli vytyčila ve středu Evropská komise ve své strategické vizi „Čistá planeta pro všechny“. Skleníkové plyny podle vědců přispívají ke globálním změnám klimatu, kterým byla dávána za vinu například letošní sucha a lesní požáry. Podle Komise nelze bezpečně žít na planetě, jejíž podnebí je mimo kontrolu.

„V posledních letech jsme prokázali, že můžeme snižovat emise a zároveň prosperovat, vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa blízko bydliště a zlepšovat kvalitu života lidí. Evropa se nutně bude i nadále proměňovat,“ uvedl místopředseda Komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič. „V naší strategii ukazujeme, že do roku 2050 je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby prosperovala, přičemž žádný Evropan ani žádný evropský region nezůstane stranou.“

Jako klimatická neutralita se označuje stav, kdy jsou veškeré emise skleníkových plynů vyváženy postupy pro jejich odstranění z ovzduší. K těm se řadí výsadba nových lesů nebo takzvané zachytávání oxidu uhličitého, při němž jsou molekuly tohoto skleníkového plynu neutralizovány.

Evropa může být 1. dekarbonizovanou ekonomikou světa


Podle komisaře pro otázky klimatu Miguela Ariase Cañeteho půjde klimatické neutrality dosáhnout pomocí technologií, a to jak stávajících, tak těch, které budou využívány v budoucnu. "Je v zájmu Evropy zastavit výdaje na dovoz fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenního života," uvedl Cañete.  Pokud se vize naplní, bude podle něj Evropa v polovině století první významnou plně dekarbonizovanou světovou ekonomikou.

„EU podpoří ty, jež přechod na klimaticky neutrální ekonomiku zasáhne více, aby se všichni mohli připravit na adaptaci na nové požadavky, které tato ekonomika klade,“ dodal komisař.

Evropskou komisi k vytvoření strategie vyzvaly členské země Unie letos v březnu. Materiál se týká skoro všech oblastí, kterými se EU zabývá, a je v souladu s cíli klimatické dohody z Paříže. V ní se státy zavázaly udržet nárůst globální teploty pod dvěma stupni Celsia a ideálně co nejblíže 1,5 stupni oproti hodnotám z období před průmyslovou revolucí.

Evropská komise představila plán, jak dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Strategie Evropské komise počítá se změnami v energetice, dopravě  ařadě dalších oblastí. S přechodem na klimatickou neutralitu mají pomoct i nové technologie a inovace. Zdroj: Pxhere.com

Ekonomika má díky klimatické neutralitě růst


Podle takzvané Klimatické koalice, která sdružuje ekologické organizace, je dosažení klimatické neutrality do roku 2050 možné. Server Politico.eu nicméně varuje, že představa radikální transformace, která by musela proběhnout, může vyděsit národní vlády. Ty přitom rozhodnou o tom, jestli bude plán přijat. Server připomněl, že i například mnohem opatrnější reformy, které zavedl francouzský prezident Emmanuel Macron, vyvolaly v zemi týdny nepokojů.

Brusel si toho je podle serveru Politico dobře vědom, a zdůrazňuje proto nejen klimatické, ale také ekonomické výhody své strategie. Podle Komise by měl evropský hrubý domácí produkt díky přeměně na klimatickou neutralitu vzrůst do poloviny století o 2 %. Evropská ekonomika by také ušetřila 2-3 biliony eur na dovozu paliv.

Místo auta veřejná a sdílená doprava či kolo


Strategie předpokládá například změny v dopravě, kdy lidé před vlastním automobilem začnou dávat přednost nízkoemisní veřejné dopravě, sdílené dopravě či takzvané "bezuhlíkové mobilitě" – chůzi nebo jízdě na kole. „Všechny druhy dopravy by měly přispět k dekarbonizaci našeho systému mobility,“ prohlásila komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

„Cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. To vyžaduje systémový přístup: používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi, výrazné zvýšení kapacity železniční sítě a mnohem účinnější organizaci celého dopravního systému, a to na základě digitalizace; pobídky ke změnám chování; alternativní paliva a související infrastrukturu a globální závazky. Hybnou silou tohoto procesu jsou při tom inovace a investice,“ připomněla Bulcová.

Plán se týká energetiky, stavebnictví či zemědělství


Za 75 % evropský emisí je odpovědná energetika, která je stále do velké míry závislá na fosilních palivech. To se má podle Komise do poloviny století změnit – v roce 2050 by mělo být přes 80 % výroby elektřiny pokryto z obnovitelných zdrojů.

Strategie zmiňuje také další oblasti a odvětví, kde nastanou změny. Výrazná modernizace je podle Komise potřebná v oblasti evropského průmyslu, výstavby budov nebo zemědělství.  Do roku 2050 plánuje Evropská komise snížit emise a skleníkové plyny napříč sektory o 80 % vůči hodnotám z roku 1990.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Právě začíná Evropský týden odborných dovedností

Tereza Chlebounová, Euroskop, 14. 10. 2019

Co čeká kandidáty na komisaře v příštích týdnech?

Klára Votavová, psáno pro Euroskop, 17. 9. 2018

Eurojust: Boj proti teroristům a přeshraničnímu zločinu

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 9. 2019