Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise představila Akční plán pro boj s dezinformacemi

Úřad vlády, 5. 12. 2018
fake news, dezinformace

Evropská komise dnes zveřejnila Akční plán k boji proti desinformacím. Hlavním cílem dokumentu je připravit koordinovanou a koherentní odpověď EU a členských států na desinformační kampaně, které podkopávají důvěru občanů v demokratické procesy, instituce a média. Unie se na boj s desinformačními kampaněmi připravuje zejména v kontextu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Akční plán k boji proti desinformacím připravila Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVA) pod vedením Vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogheriniovou.

Právě tyto dvě instituce v úzké spolupráci s členskými státy a jejich národními institucemi by se měly podílet na provádění konkrétních kroků, které jsou v Akčním plánu uvedeny.

Předpokládá se zároveň, že se do plnění úkolů zapojí zástupci soukromého sektoru a aktéři občanské společnosti.

 

Obsah Akčního plánu


Akční plán se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti. Ten cílí na zlepšení schopností identifikovat a analyzovat dezinformace, koordinovanou a společnou odpověď na desinformace, plnění závazků v oblasti boje proti desinformacím ze strany soukromých platforem, na nichž se desinformace šíří a na zvyšování povědomí o problematice desinformací a jejich negativních důsledcích. V každém z těchto pilířů Komise a ESVA navrhují sadu konkrétních aktivit a úkolů.

Vedle potírání dezinformací na území EU se plán zaměřuje také na sousední regiony, které jsou z hlediska bezpečnost Unie klíčové. Mezi ně patří jižní a východní sousedství a západní Balkán.

V těchto třech regionech proto vznikly v rámci ESVA specializované pracovní skupiny zaměřující se na strategickou komunikaci a boj s desinformacemi. Akční plán mj. vyzývá k personálnímu, finančnímu i technologickému posílení těchto týmů.

 

Desinformace jako téma Evropské rady


O Akčním plánu budou příští týden diskutovat ministři zahraniční na svém pravidelném zasedání Rady (10. prosince), následně bude dokument a problematika desinformací obecně jedním z témat prosincové Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince.

ČR považuje šíření dezinformací za vážnou hrozbu a to jak pro národní bezpečnost, tak pro bezpečnost EU. Strategickou komunikaci pokládáme za jeden z klíčových nástrojů, jak této hrozbě čelit. ČR proto velmi vítá předložení Akčního plánu k této problematice.

Vláda oceňuje především to, že Komise a ESVA mají v úmyslu prostřednictvím specializovaných pracovních skupin pokračovat ve spolupráci s partnery v regionech východní Evropy a západního Balkánu.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

EU má ambice stát se kvantovou velmocí

Lucie Nalejvačová, Euroskop, 12.08.2020

Přehled migrace do EU v roce 2019

Euroskop, Evropský parlament, 10.08.2020

Vyjádřete svůj názor na připravovanou evropskou legislativu

Lucie Nalejvačová, Euroskop. foto Evropská komise, 14.07.2020