Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise vyzývá k většímu úsilí při posilování bezpečnostní unie

Euroskop, Evropská komise, 12. 12. 2018
bezpečnostní unie, EU

Komise dne 11. prosince 2018 předložila nejnovější zprávu o současném vývoji při budování bezpečnostní unie. Dosažený pokrok v této oblasti Komise vyhodnocuje v pravidelně zveřejňovaných reportech. V nejnovějším dokumentu Komise shrnuje hlavní aspekty, které jsou důležité pro její další prohlubování, a apeluje na intenzivnější úsilí při přijímání nezbytných opatření při jejím budování.

Ve zprávě Komise pozitivně hodnotí, že řada iniciativ týkajících se bezpečnosti, k nimž se řadí např. návrhy na odstraňování teroristického obsahu z internetu a na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, vykazuje uspokojivý pokrok.

Avšak mají-li být ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 výsledky patrné u všech dosud nepřijatých návrhů v oblasti bezpečnosti, musí Evropský parlament a Rada své úsilí zintenzivnit.

Také komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos apeluje na zvýšení úsilí při legislativním procesu, když poznamenal: „V našich snahách o vybudování bezpečnostní unie jsme již dosáhli ohromného pokroku. Stávající volební období se chýlí k závěru a chceme-li započatou práci dokončit, musíme své úsilí zdvojnásobit“.


Klíčové aspekty


V uveřejněné zprávě se Komise věnuje třem klíčovým faktorům, které hrají zásadní roli pro dokončení skutečné a účinné bezpečnostní unie. Těmito aspekty jsou dokončení legislativních procesů u prioritních bezpečnostních otázek, prosazování nových právních předpisů týkajících se bezpečnosti v EU a posilování odolnosti vůči měnícím se bezpečnostním hrozbám.

U iniciativ v oblasti bezpečnosti je potřeba zintenzivnit úsilí při přijímání legislativy. Jedná se zejména o návrhy na zajištění interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace. Primárně by dle Komise měly být přijaty návrhy, jež jsou klíčové pro vnitřní bezpečnost a které se týkají posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odstraňování teroristického obsahu z internetu a zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům.

K odstraňování teroristického obsahu online komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „V návaznosti na rozhodnutí členských států zapojit se do boje proti šíření teroristického obsahu na internetu jsme připraveni dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Zintenzivňujeme také naše společné úsilí v boji proti dezinformacím a jiným aktivitám představujícím hrozbu pro nadcházející evropské volby. Vytvoření bezpečnostní unie je naší hlavní prioritou.“


Julian King
Komisař pro bezpečnostní unii Julian King. Zdroj: Evropská komise.


Další kroky pro posílení bezpečnosti


Ve zprávě Komise dále apeluje na členské státy, aby své vnitrostátní právní řády prioritně doplnily o dohodnutá pravidla týkající se např. jmenné evidence cestujících, boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, přístupu ke zbraním, praní peněz a prosazování předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro posilování bezpečnosti a odolnosti EU nastínila konkrétní opatření k boji proti dezinformacím v Evropě i mimo Evropu. V rámci nich od online platforem požaduje, aby dostály svým závazkům a zajistily svobodné a spravedlivé volby.

Učinila také další kroky k zajištění ochrany veřejných prostor, mimo jiné vypracovala pokyny k ochraně veřejných prostor a systémům pro zátarasy, a k hledání nových řešení v oblasti bezpečnosti.


Spolupráce s dalšími stranami


Mimo další aktivity Komise také aktivně spolupracuje s internetovými společnostmi v boji proti teroristickému obsahu na internetu rámci internetového fóra. Komise také poskytla další finanční prostředky ve výši 5 mil. eur v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na boj proti radikalizaci prostřednictvím zapojení komunit a mladých (podrobnější informace lze nalézt zde) a 12 mil. eur v rámci programu na podporu občanské společnosti, který byl zahájen prostřednictvím internetového fóra EU a jehož cílem je posílit boj proti teroristické propagandě na internetu.

Bezpečnost doma v Evropě je v neposlední řadě provázána s bezpečností za hranicemi EU. Komise za tímto účelem pokračuje v jednáních s Kanadou o dohodě o jmenné evidenci cestujících. Rovněž zároveň a co nejrychleji navrhne zmocnění k zahájení jednání s USA a Radou Evropy o přeshraničním poskytování elektronických důkazů.

EU pak další spolupráci plánuje v oblasti výměny údajů v rámci Europolu. První kolo jednání s Tureckem se uskutečnilo dne 30. listopadu 2018 a také probíhají první diskuse s Izraelem, Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem, Marokem a Tuniskem.

Autor: Euroskop