Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise vyzývá k většímu úsilí při posilování bezpečnostní unie

Euroskop, Evropská komise, 12. 12. 2018
bezpečnostní unie, EU

Komise dne 11. prosince 2018 předložila nejnovější zprávu o současném vývoji při budování bezpečnostní unie. Dosažený pokrok v této oblasti Komise vyhodnocuje v pravidelně zveřejňovaných reportech. V nejnovějším dokumentu Komise shrnuje hlavní aspekty, které jsou důležité pro její další prohlubování, a apeluje na intenzivnější úsilí při přijímání nezbytných opatření při jejím budování.

Ve zprávě Komise pozitivně hodnotí, že řada iniciativ týkajících se bezpečnosti, k nimž se řadí např. návrhy na odstraňování teroristického obsahu z internetu a na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, vykazuje uspokojivý pokrok.

Avšak mají-li být ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 výsledky patrné u všech dosud nepřijatých návrhů v oblasti bezpečnosti, musí Evropský parlament a Rada své úsilí zintenzivnit.

Také komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos apeluje na zvýšení úsilí při legislativním procesu, když poznamenal: „V našich snahách o vybudování bezpečnostní unie jsme již dosáhli ohromného pokroku. Stávající volební období se chýlí k závěru a chceme-li započatou práci dokončit, musíme své úsilí zdvojnásobit“.


Klíčové aspekty


V uveřejněné zprávě se Komise věnuje třem klíčovým faktorům, které hrají zásadní roli pro dokončení skutečné a účinné bezpečnostní unie. Těmito aspekty jsou dokončení legislativních procesů u prioritních bezpečnostních otázek, prosazování nových právních předpisů týkajících se bezpečnosti v EU a posilování odolnosti vůči měnícím se bezpečnostním hrozbám.

U iniciativ v oblasti bezpečnosti je potřeba zintenzivnit úsilí při přijímání legislativy. Jedná se zejména o návrhy na zajištění interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace. Primárně by dle Komise měly být přijaty návrhy, jež jsou klíčové pro vnitřní bezpečnost a které se týkají posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odstraňování teroristického obsahu z internetu a zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům.

K odstraňování teroristického obsahu online komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „V návaznosti na rozhodnutí členských států zapojit se do boje proti šíření teroristického obsahu na internetu jsme připraveni dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Zintenzivňujeme také naše společné úsilí v boji proti dezinformacím a jiným aktivitám představujícím hrozbu pro nadcházející evropské volby. Vytvoření bezpečnostní unie je naší hlavní prioritou.“


Julian King
Komisař pro bezpečnostní unii Julian King. Zdroj: Evropská komise.


Další kroky pro posílení bezpečnosti


Ve zprávě Komise dále apeluje na členské státy, aby své vnitrostátní právní řády prioritně doplnily o dohodnutá pravidla týkající se např. jmenné evidence cestujících, boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, přístupu ke zbraním, praní peněz a prosazování předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro posilování bezpečnosti a odolnosti EU nastínila konkrétní opatření k boji proti dezinformacím v Evropě i mimo Evropu. V rámci nich od online platforem požaduje, aby dostály svým závazkům a zajistily svobodné a spravedlivé volby.

Učinila také další kroky k zajištění ochrany veřejných prostor, mimo jiné vypracovala pokyny k ochraně veřejných prostor a systémům pro zátarasy, a k hledání nových řešení v oblasti bezpečnosti.


Spolupráce s dalšími stranami


Mimo další aktivity Komise také aktivně spolupracuje s internetovými společnostmi v boji proti teroristickému obsahu na internetu rámci internetového fóra. Komise také poskytla další finanční prostředky ve výši 5 mil. eur v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na boj proti radikalizaci prostřednictvím zapojení komunit a mladých (podrobnější informace lze nalézt zde) a 12 mil. eur v rámci programu na podporu občanské společnosti, který byl zahájen prostřednictvím internetového fóra EU a jehož cílem je posílit boj proti teroristické propagandě na internetu.

Bezpečnost doma v Evropě je v neposlední řadě provázána s bezpečností za hranicemi EU. Komise za tímto účelem pokračuje v jednáních s Kanadou o dohodě o jmenné evidenci cestujících. Rovněž zároveň a co nejrychleji navrhne zmocnění k zahájení jednání s USA a Radou Evropy o přeshraničním poskytování elektronických důkazů.

EU pak další spolupráci plánuje v oblasti výměny údajů v rámci Europolu. První kolo jednání s Tureckem se uskutečnilo dne 30. listopadu 2018 a také probíhají první diskuse s Izraelem, Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem, Marokem a Tuniskem.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Jourová: Dezinformátoři jsou připraveni na dlouhou hru

Euroskop, čtk, Evropská komise, 14. 6. 2019

Nový pilotní projekt i-Portunus podpoří mobilitu umělců

Tereza Chlebounová, Euroskop, 14. 6. 2019

10 příkladů, jak Evropský parlament zlepšil život občanů EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 13. 6. 2019

Díky EU vyrazí na cesty po Evropě dalších 20 000 mladých lidí

Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise, 11. 6. 2019

Vývoj spolupráce mezi EU a NATO

text: Petr Pospíšil, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop, 28.5.2019